Stamboekerkenningen

 

De coöperatie CRV is houder van een door de overheid (RVO, Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken) gegeven stamboekerkenning.

De erkenning betreft: “Erkenning voor het bijhouden van een stamboek en de reglementering en uitvoering van prestatieonderzoek en fokwaardeschatting voor 21 runderrassen”.
(tekst gaat verder onder de tabel)

Tabel: rassen waarvoor CRV een stamboekerkenning heeft

Melk Dubbeldoel Vlees
Brown swiss Blaarkop Aberdeen angus
Holstein friesian (zwartbont en roodbont) Brandrood Belgisch witblauw
Jersey Fleckvieh Blonde d’Aquitaine
Fries-Hollands Charolais
Lakenvelder Dexter
Mrij Hereford
Montbéliarde Limousin
Marchigiana
Piemontese
Verbeterd roodbont
Wagyu

 

Nederlandse en Vlaamse overheidserkenning
Voor Nederland is de coöperatie CRV erkend om deze activiteiten bij haar Nederlandse leden uit te voeren. Voor Vlaanderen zijn  de erkenningen ondergebracht bij CRV-Vlaanderen vzw, die door de Vlaamse overheid erkend is om de betreffende activiteiten bij haar Vlaamse leden uit te voeren.

Uitvoering werkzaamheden
De uitvoering van de stamboekregistratie, de exterieurregistratie (Bedrijfsinspectie) en de fokwaardenschatting voor koeien en stieren, voert de Coöperatie CRV per 1 september 2018 in eigen beheer uit. Het overige prestatieonderzoek (o.a. mpr, robotdata, klauwdata, etc) heeft de coöperatie CRV uitbesteed aan verschillende derde partijen, waaronder haar bedrijf CRV Holding BV. Daarbij blijft de coöperatie CRV verantwoordelijk voor deze activiteiten en het toezicht op de kwaliteit van de dataverzameling (zie ook Reglementen en Toezicht Kwaliteit) en kan zij in het kader van de erkenning beschikken over de verzamelde data. Daartoe zijn door het hoofdbestuur van de coöperatie CRV verschillende reglementen opgesteld.

Vaststellen fokdoelen
De coöperatie CRV toetst elke vijf jaar het fokdoel per ras bij haar leden. Conform de voorwaarden van de erkenning hebben de leden van de ‘erkende vereniging’ op democratische wijze inspraak in het fokdoel van hun ras.  Om zoveel mogelijk leden bij de fokdoeldiscussie te betrekken, krijgen zij eerst de mogelijkheid op internet om via een enquête het gewenste fokdoel voor hun ras kenbaar te maken. Op basis van deze ‘kwantitatieve’ input vindt op de winterbijeenkomsten een ‘kwalitatieve’ discussie plaats met de aanwezige leden. Alle input (van de diverse ledenvergaderingen, c.q. winterbijeenkomsten) wordt verzameld en dat levert een fokdoel op per ras, dat uiteindelijk door het hoofdbestuur van de coöperatie CRV formeel wordt vastgesteld. Daarna wordt dit per ras aan de toezichthouder op de erkenningen (RVO) gerapporteerd. Voor kleinere rassen wordt voor de invulling van het fokdoel – waar mogelijk – contact  gezocht met een ras-stamboek, fokkersclub, of anderszins vertegenwoordigers van dat ras. Omdat fokkerij een zaak is van de lange termijn – het generatie-interval bij runderen is ongeveer 5 jaar – wordt de fokdoeldiscussie eens per 5 jaar gehouden. Op dat moment wordt ook de enquête op internet geopend en wordt het onderwerp geagendeerd op de winterbijeenkomsten. De laatste fokdoeldiscussie heeft plaatsgevonden op de winterbijeenkomsten van 2016.