Kengetallen CR Delta

Kengetallen CR Delta

ALGEMEEN

2015-2016

2014-2015

aantal leden

19.981

20.414

RESULTAAT (geconsolideerd)
netto-omzet (x € 1 mln)

168.8

174

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

1,6

4,3

nettoresultaat (x € 1 mln)

1,4

2,5

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

65,4

62,3

balanstotaal (x € 1 mln)

121,4

112,5

solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)

54%

55%

kasstroom (x € 1 mln)

1,5

6,8

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2015-2016’