Disclaimer

De volgende voorwaarden en condities zijn van toepassing op deze site van CRV u.a.. Door het bezoeken van deze website accepteert u de termen en condities zoals hieronder genoemd.

Betrouwbaarheid en verantwoording
Deze internetsite wordt u aangeboden door CRV u.a.. Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. CRV u.a. is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. CRV u.a. behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein www.cooperatie-crv.nl) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij CRV u.a. niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Copyrights
Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur en databanken) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het materiaal op deze site mag alleen door een geregistreerde bezoeker gebruikt worden. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van CRV u.a.. Via de menuoptie ‘Contact’ kunt u contact opnemen met CRV u.a. voor meer informatie over het gebruik van het materiaal.

E-mailgebruik
Aan CRV u.a. toegezonden mails worden vertrouwelijk behandeld. Desondanks kan CRV u.a. niet garanderen dat de e-mails niet door derden geraadpleegd kunnen worden. CRV u.a. is hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk. De gegevens (waaronder naam, adres en telefoonnummer) die worden opgegeven voor de beantwoording van de e-mails zullen alleen voor dát doel worden gebruikt door CRV u.a.. Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Geldende jurisdictie
Deze termen en condities zijn van toepassing volgens het geldende recht in Nederland. Ontstane conflicten zijn in eerste instantie onderworpen aan het regime van het geldende recht zoals dat in Nederland van toepassing is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van CRV van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, welke wij op het eerste verzoek kosteloos toezenden of te openen is onder deze link: algemene voorwaarden.