Veebeoordelen: hobby of noodzaak?

Koeien kijken en beoordelen om de kwaliteit te kunnen inschatten. Is het hobby of noodzaak? Zeg jij het maar. Vroeger was het de enige manier, tegenwoordig hebben we ook genomics. Maar nog altijd is het doel gelijk: kwaliteit inschatten zodat je je beste koeien kunt onderscheiden.

Samen naar koeien kijken is niet alleen leuk. Het benoemen van wat je ziet en erover discussiëren geeft inzicht. Dat inzicht is van belang voor juryleden op de keuringen en stamboekinspecteurs voor het vastleggen van data. Maar dit inzicht is vooral belangrijk voor jullie, zeker als je iedere dag tussen de koeien staat.

Maak het verschil

Als je dagelijks hebt te maken met de goede en de mindere punten van je koeien, kun je het verschil maken door al in een vroeg stadium te constateren wat je beste dieren zijn. Het zit hem in de details. Door daarop te letten voorkom je dat je koeien in problemen raken. Bovendien zorg je ervoor dat je je beste dieren voor de fokkerij benut.

Kijk op keuren

Om de beste koeien te kunnen onderscheiden is het oog van de meester onmisbaar. Het beoordelen van koeien, en daarmee de goede en mindere punten herkennen en helder benoemen, vergt training. Daarom organiseert Young CRV veebeoordelingscursussen, speciaal voor jongeren, genaamd ‘Kijk op keuren’.
Ben je lid van Young CRV? Dan is deze cursus voor jou gratis! Binnenkort lees je hier meer over op deze website. Wil je alvast beginnen met leren? Lees dan verder …

We keuren in twee groepen kenmerken:

  1. Onderbalk (de beschrijvende kenmerken)
  2. Bovenbalk (de waarderende kenmerken)
  1. Onderbalk

De 19 kenmerken in de onderbalk voldoen aan de internationale eisen van het keuringsrapport.

Het zijn kenmerken die:

  • goed te omschrijven zijn;
  • duidelijke verschillen in de populatie laten zien;
  • erfelijk zijn;
  • invloed hebben op het gestelde fokdoel.

Ze worden vastgelegd in scores op een schaal van 1 tot en met 9, met uitzondering van de hoogtemaat. De hoogtemaat wordt gemeten in centimeters. Het zijn geen rapportcijfers, maar constateringen die aangeven hoe de koe eruitziet. Ze tonen als een foto de koe in cijfers.

  1. Bovenbalk

In de bovenbalk geven we wel een waardeoordeel over het dier. We geven aan in welke mate het dier overeenkomt met de keuringsstandaard. De bovenbalkkenmerken worden gescoord op een schaal van 71 tot en met 89 punten. Het gemiddelde van de landelijke populatie is altijd 80 punten. Bij vaarzen geven we maximaal 89 punten. Voor een score van 90 punten of meer moet een koe ten minste 48 maanden oud zijn en minimaal twee keer gekalfd hebben.

Instructiefilmpjes

In deze instructiefilms geven we uitleg over de vier kenmerken uit de bovenbalk:

bovenbalk instructiefilm % algemeen voorkomen

 

frame

 

In deze instructiefilm worden de kenmerken behandeld rondom het frame van de koe. Dat zijn kenmerken die belangrijk zijn voor een functionele bouw en capaciteit van de koe. Je bekijkt de koe als het ware van achter naar voren.

20%

 

type In deze instructiefilm worden de kenmerken behandeld rondom het type van de koe. Type wordt bepaald door de onderbalkkenmerken voorhand, inhoud, openheid, kruisbreedte en conditiescore. Je bekijkt het dier van voor naar achteren. 10%
uier In deze instructiefilm worden de kenmerken behandeld rondom de uier van de koe. Dat zijn kenmerken die belangrijk zijn voor een vast aangehechte, gezonde uier die gedurende het hele leven van de koe goed te melken is.

35%

 

benen In deze instructiefilm worden de kenmerken behandeld rondom de benen van de koe. Dat zijn kenmerken die belangrijk zijn voor een goed gebruik van de benen, zodat een koe makkelijk loopt en beweegt en zo min mogelijk risico heeft op been- en klauwgebreken.

35%