Veeteelt(Vlees) en De Boerin

Als lid van Coöperatie CRV ontvangt u, als onderdeel van uw lidmaatschap, een gratis abonnement op Veeteelt of VeeteeltVlees. Wilt u mutaties doorgeven in verband met uw abonnement? Bel of mail dan even met de klantenservice.
Niet-leden van CRV kunnen een betaald abonnement nemen op onze bladen.

Veeteelt
Veeteelt is een vakblad voor melk- en vleesveehouders in Nederland en Vlaanderen, uitgegeven door CRV. Het blad verschijnt 12 keer per jaar. Stevig geworteld in de veeverbetering wil het opiniërende en objectieve vakblad Veeteelt de ondernemende rundveehouder op vaktechnisch terrein breed en praktisch informeren, waardoor hij in staat is het rendement van zijn bedrijf te verhogen.
in Veeteelt lichten we tevens producten en diensten van CRV toe en vermelden we de 100-tonners, de 10-tonners en de sterkoeien.

Ga naar de website van Veeteelt
Ga naar de facebookpagina van Veeteelt

VeeteeltVlees
Het magazine VeeteeltVlees verschijnt eens per maand speciaal voor vleesveehouders. Het blad informeert vleesveehouders in Nederland en Vlaanderen op praktisch en vaktechnisch terrein, waardoor zij het rendement van hun bedrijf kunnen verhogen.
VeeteeltVlees is een uitgave van CRV, het is niet onafhankelijk, maar wel objectief.
Op de CRV-pagina’s in dit magazine lichten we producten en diensten van CRV toe.

Ga naar de website van VeeteeltVlees
Ga naar de facebookpagina van VeeteeltVlees

De Boerin
De Boerin is een maandelijks katern in Veeteelt en VeeteeltVlees. De Boerin belicht de andere kant van het rundveebedrijf. De kant waar werk en privé nauw met elkaar verbonden zijn, waar relaties een grote rol spelen en waar de boerin een vaak onderbelichte taak vervult.
De Boerin zorgt voor verdieping op vaktechnisch gebied, zoals diergezondheid of boekhouden. Ook inspireert zij vrouwen om hun stem te laten horen. Vrouwen kijken immers anders tegen zaken aan. Die standpunten zijn goed voor het debat en leveren innovatieve ideeën en oplossingen op. Verder neemt De Boerin (soms letterlijk) een kijkje in de keuken van diverse boerinnen.

Ga naar de facebookpagina van De Boerin