Nieuws

Betrouwbaarheden zijn verrekend in de fokwaarden

categorie AEU-blog
Indexen, zoals Inet en NVI, worden samengesteld uit verschillende fokwaarden. Die fokwaarden hebben vaak fors verschillende betrouwbaarheden. In de NVI bijvoorbeeld zal de fokwaarde melkproductie een hogere betrouwbaarheid hebben dan de fokwaarde levensduur. Toch worden de betrouwbaarheden van fokwaarden niet meegenomen in een index. Daar is een goede reden voor:... lees meer ›

Nieuws fokwaardeschatting april 2019

categorie Fokwaarden
Bij de nationale fokwaardeschatting zijn voor de volgende zaken aanpassingen doorgevoerd: Vruchtbaarheid Levensduur Update basisverschillen Vruchtbaarheid Bij de fokwaardeschatting voor vruchtbaarheidskenmerken is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Voor de kenmerken non return, drachtpercentage, interval eerste tot laatste inseminatie en bij tussenkalftijd wordt voortaan rekening gehouden of een koe met gesekst... lees meer ›

Mastitis aanpakken met fokkerij

categorie AEU-blog
Niemand zit te wachten op uierontsteking. Door stieren met een hoge fokwaarde voor uiergezondheid te kiezen is het mogelijk het aantal mastitisgevallen flink omlaag te brengen. Hoe dat werkt, leest u hier. De uiergezondheid van uw koeien is natuurlijk van grote invloed op de productie en duurzaamheid van uw veestapel.... lees meer ›
CRV-Districtsbijeenkomsten Vleesvee

Welkom op de CRV-Districtsbijeenkomsten Vleesvee Vlaanderen

categorie Coöperatie
Welkom op de vernieuwde ledenbijeenkomst van CRV. We blikken terug op het afgelopen jaar, u krijgt een toelichting op de jaarcijfers en de actualiteiten en er vindt een bestuursverkiezing plaats tijdens de Vlaamse CRV-Districtsbijeenkomsten Vleesvee. De rendabiliteit in de vleesveehouderij staat zwaar onder druk. Keuzes moeten daarom weldoordacht gemaakt worden.... lees meer ›
CRV-Districtsbijeenkomsten Vleesvee

Welkom op de CRV-Districtsbijeenkomsten Vleesvee Nederland

categorie Coöperatie
Voor Nederlandse vleesveehouders organiseren we van 26 februari tot en met 13 maart een viertal CRV Districtsbijeenkomsten. In de CRV-Districtsbijeenkomsten Vleesvee blikken we terug op het afgelopen jaar. We geven een toelichting op de jaarcijfers, praten u bij over de actualiteiten en we houden een bestuursverkiezing. Daarnaast presenteren we onze... lees meer ›