Nieuws

CRV-Districtsbijeenkomsten Vleesvee

Welkom op de CRV-Districtsbijeenkomsten Vleesvee Vlaanderen

categorie Coöperatie
Welkom op de vernieuwde ledenbijeenkomst van CRV. We blikken terug op het afgelopen jaar, u krijgt een toelichting op de jaarcijfers en de actualiteiten en er vindt een bestuursverkiezing plaats tijdens de Vlaamse CRV-Districtsbijeenkomsten Vleesvee. De rendabiliteit in de vleesveehouderij staat zwaar onder druk. Keuzes moeten daarom weldoordacht gemaakt worden.... lees meer ›
CRV-Districtsbijeenkomsten Vleesvee

Welkom op de CRV-Districtsbijeenkomsten Vleesvee Nederland

categorie Coöperatie
Voor Nederlandse vleesveehouders organiseren we van 26 februari tot en met 13 maart een viertal CRV Districtsbijeenkomsten. In de CRV-Districtsbijeenkomsten Vleesvee blikken we terug op het afgelopen jaar. We geven een toelichting op de jaarcijfers, praten u bij over de actualiteiten en we houden een bestuursverkiezing. Daarnaast presenteren we onze... lees meer ›
jaarverslag 2017-2018

Financiële cijfers goede basis voor groeiambitie CRV

Ledenvoordeel opnieuw 4,1 miljoen euro CRV sluit het boekjaar 2017-2018 met goede cijfers af. Ofschoon het grootste deel van de omzet van CRV uit de coöperatieve thuismarkt in Nederland en Vlaanderen komt, is de bijdrage aan het resultaat door de buitenlandse activiteiten van CRV sterk gestegen. Vooral de omzet en... lees meer ›

Nieuws fokwaardenschatting december 2018

categorie Algemeen
Voor geboortekenmerken zijn een aantal basisverschillen aangepast voor de BWB basis aangepast. Hieronder zijn de nieuwe basisverschillen terug te vinden. Z=>B R=>B Y=>B Geboortegemak 49 49 50 Afkalfgemak 7 6 6 Draagtijd -4 -2 -3 Geboortegewicht -46 -46 -48 Internationaal nieuws ITA HOL: heeft voor het eerst... lees meer ›
districtsbijeenkomsten

Welkom op de CRV Districtsbijeenkomsten

categorie Coöperatie
Van 14 januari tot 8 maart 2019 vinden de jaarlijkse districtsbijeenkomsten plaats voor alle leden van Coöperatie CRV. We blikken we terug op het afgelopen jaar, u krijgt een toelichting op de jaarcijfers en de actualiteiten en waar van toepassing vinden bestuursverkiezingen plaats. Dit jaar is bij veel bijeenkomsten een... lees meer ›