Alle nieuwsberichten

Over Coöperatie CRV

De Coöperatie Koninklijke CRV u.a. (kortweg ‘coöperatie CRV’) is begin 2017 ontstaan uit de samenvoeging van de coöperatie CR Delta u.a. in Nederland en de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging VRV vzw in Vlaanderen. De leden van de coöperatie zijn ook eigenaar van de onderneming en hebben via de ledenvergaderingen en ledenraad, invloed op de strategie en activiteiten van zowel de coöperatie CRV, CRV Holding bv en haar dochterbedrijven.

Missie

De coöperatie CRV is een toonaangevende, klantgerichte coöperatie voor veeverbetering: gedreven om toegevoegde waarde te creëren voor veehouders.