Regiobesturen stellen kandidaten voor

categorie Coöperatie
4
dec
2023
0
Reacties

In 2024, in de maanden januari en februari, zijn er weer verkiezingen voor uw regiobestuur.

Het betreft bestuurders die aftreden waarvoor een nieuwe kandidaat is gevonden, maar ook bestuurders die worden voorgedragen voor een herbenoeming. Bij een herbenoeming heeft voorafgaand een evaluatie plaatsgevonden. Op basis daarvan wordt de bestuurder wel of niet voorgedragen voor herbenoeming.

De regiobesturen dragen de volgende kandidaten voor herbenoeming voor:

Regio Naam Woonplaats
Noord Douwe Elgersma Easterwierum
Anneke Verheul Witteveen
Oost Gerben Bruil Vorden
Niek Heijink Aalten
Herwin Heimerink Enter
Mid-West
Zuid Martien van den Heuvel Vredepeel
Marja Kwekkeboom Middelburg
Patrick Spierings Sprang Capelle
Joris Ingenbleek Haps
Vlaanderen

 

Tegenkandidaat

Leden hebben het recht om een tegenkandidaat aan te dragen. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • U diende de tegenkandidaat voor maandag 15 januari 2024 aan te dragen.
  • Dit moet vergezeld gaan met een ondertekend schrijven van minimaal tien leden uit uw regio, waarbij zij aangeven de kandidatuur te ondersteunen.
  • Bij de kandidaatstelling dient tevens een verklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat de kandidaat bereid is de benoeming te aanvaarden.

U kunt de kandidaatstelling, met de daarbij behorende bijlagen, verzenden naar:
Coöperatie CRV, t.a.v. José Buijs, Postbus 454, 6800 AL Arnhem.

Na 15 januari 2024 maakt het regiobestuur de namen van alle kandidaten bekend en kan er worden overgegaan tot de verkiezingen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *