Voorlichtingsmateriaal

afstammingsonderzoek

Factsheet Geboorten Belgisch Witblauw

Wat is het percentage moeilijke geboorten bij Belgisch witblauwe kruislingkalveren?
Veehouders willen liever geen (te) zware kalveren die moeilijk geboren worden. Een deel van de veehouders kiest daarom voor Belgisch witblauwe stieren met een fokwaarde geboorteverloop van 120 of hoger. Andere veehouders willen ook een kalf met voldoende vleeskwaliteit en accepteren dan dat er af en toe een zwaarder kalf wordt geboren, omdat een zwaarder kalf een hogere prijs oplevert. Die groep veehouders gebruikt dan Belgisch-witblauwstieren met een fokwaarde tussen de 110 en 120.

lees meer ›

Hoe werkt de Coöperatie CRV? Districtsbesturen

Eerder is uitgelegd hoe de Coöperatie CRV werkt. Dit keer staat centraal wat een districtsbestuur doet. Het districtsbestuur is immers een belangrijke schakel voor de ledenbetrokkenheid in het district.

Om die ledenbetrokkenheid te bereiken organiseert het districtsbestuur activiteiten ‘dicht op de boer’. Het aantal leden per district varieert van 2.000 tot 3.800. Alle districtsbestuurders zijn ook lid van de ledenraad. In de regio’s Noord en Midden (Nederland) hebben de 8 districten ieder 8 bestuursleden melkvee en gezamenlijk 3 bestuursleden vleesvee. Een vleesve…

lees meer ›

Melksnelheid uit de melkrobot omgezet naar score 1 tot en met 9

Tijdens of voorafgaand aan de bedrijfsinspectie wordt de melkveehouder gevraagd om de melksnelheid te scoren op een schaal van 1 tot en met 9. Score 1 betekent erg traag of taai, score 5 geeft het gemiddelde weer en score 9 betekent supersnel. Voor veehouders die melken met een melkrobot, is het lastig in te schatten welke score hoort bij een gemeten melksnelheid. Dit document geeft een handvat om op basis van een gemeten melksnelheid een score te geven.

Figuur 1. Frequentieverdeling van melksnelheid (kg/minuut) bij vaarzen gemeten met een melkrobot.

 

lees meer ›

Het Studie- en Documentatiecentrum voor Vlaamse Rundveerassen ( SDVR )

Om de instandhouding van de Vlaamse lokale rassen te garanderen werd in 1997 het Studie- en Documentatiecentrum voor Vlaamse Rundveerassen (SDVR) opgericht. Het SDVR functioneert als onderdeel binnen CRV Vlaanderen.

Bepaalde lokale rundveerassen zijn met uitsterven bedreigd doordat het economisch gezien interessanter is om meer productieve rassen te houden. Het behoud van genetische diversiteit van traditionele rundveerassen is evenwel een basis voor het behoud van diversiteit op het platteland.

De meeste Vlaamse rundveebedrijven kiezen voor gespecialiseerde rund…

lees meer ›

Het doel van Coöperatie CRV

Het doel van de Coöperatie CRV u.a. is het behartigen van de belangen van de leden op het gebied van rundveehouderij en rundveeverbetering via het bedrijf CRV Holding b.v. Het bedrijf tracht dit doel te bereiken via een innovatief en breed portfolio aan genetica, managementproducten en dienstverlening.
Coöperatiestructuur
CRV u.a. is een in Nederland en Vlaanderen werkende coöperatie en eigenaar van een internationaal bedrijf. De coöperatie vindt goede communicatie en betrokkenheid tussen de coöperatie en het bedrijf belangrijk. Daarom is een organisatiestructuur ont…

lees meer ›