Melksnelheid uit de melkrobot omgezet naar score 1 tot en met 9

19
mei
2020
0
Reacties

Tijdens of voorafgaand aan de bedrijfsinspectie wordt de melkveehouder gevraagd om de melksnelheid te scoren op een schaal van 1 tot en met 9. Score 1 betekent erg traag of taai, score 5 geeft het gemiddelde weer en score 9 betekent supersnel. Voor veehouders die melken met een melkrobot, is het lastig in te schatten welke score hoort bij een gemeten melksnelheid. Dit document geeft een handvat om op basis van een gemeten melksnelheid een score te geven.

Figuur 1. Frequentieverdeling van melksnelheid (kg/minuut) bij vaarzen gemeten met een melkrobot.

 

Melksnelheid is niet normaal verdeeld, dat is te zien in figuur 1. Het gemiddelde en de mediaan (punt waar 50% hoger/lager is) zijn verschillend. Als de data normaal verdeeld zijn, dan is de vorm links en rechts van de mediaan hetzelfde. Voor melksnelheid is er duidelijk een ‘staart’ naar rechts, wat betekent dat er meer hoge dan lage melksnelheden zijn. Op basis van de frequentieverdeling van melksnelheid uit de melkrobot en de gewenste verdeling voor score 1 tot en met 9 is een omzettabel voor melksnelheid (tabel 1) gemaakt. Als voorbeeld: een koe met een melksnelheid van 3,70 kg/min. krijgt een score 8.

Tabel 1. Omzettabel van melksnelheid uit de melkrobot naar score 1 tot en met 9 en vice versa.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *