District 02: Noord-Nederland

Drie sterkoeien bij Bruinsma in Lollum

Thys, Ytsje en zoon Simon Bruinsma uit Lollum doen al jaren aan bedrijfsinspectie. Dankzij een tip van bedrijfsinspecteur Jacco Posthumus werden zij attent gemaakt op het predicaat Sterkoe. Tijdens de bedrijfsinspectie van half mei bood de familie Bruinsma, naast de gebruikelijk in te schrijven vaarzen, ook drie oudere koeien aan voor een herkeuring. 

De drie oudere koeien waren een zevende- én een achtstekalfsdochter van Vero Abraham (Jango x O-man) en een zevendekalfsdochter van De Biesheuvel Trilogy (Mascol x Lord Bailey). Zowel Vero Abraham als De Biesheuvel Tri…

lees meer ›

Aukje 132: van honderdtonner naar excellent

Op molkfeebedriuw de Jong in het Friese Tirns heeft Paramountdochter Aukje 132 onlangs de status excellent gekregen. Zij werd ingeschreven met 90 frame, 93 type, 88 uier, 92 benen en een totaal van 90 punten. Eind april bereikte Aukje 132 al de grens van 100.000 kg melk.

Aukje 132 is op het bedrijf van Arjen de Jong de eerste koe die honderdtonner werd én de eerste met een excellentstatus. Arjen de Jong en zijn partner Geke van der Zijpp hebben enkele jaren geleden het bedrijf voortgezet van de oom van Arjen, Eduard Rijpma, die nog graag op het bedrijf werkzaam is. …

lees meer ›

Kalveropfokclub organiseert videokeuring

Het bestuur van de Keallefokclub De Twaling was al druk bezig met het organiseren van een zomerkeuring. Maar ook voor deze keuring gold dat de coronacrisis roet in het eten gooide.

De organisatie is niet bij de pakken neer gaan zitten, maar ging ‘omdenken’ voor een alternatief en dat is er nu. ‘Omdat de jeugd nu toch thuis zit, vonden wij het een leuk idee om iedereen een mooie video te laten maken van de beste kalveren’, aldus het bestuur.

Voor de videokeuring mogen de kalveren van veehouders uit de gemeenten Sûdwest-Fryslân en De Fryske Marren opgegeven worden …

lees meer ›

Ledenraad benoemt en neemt afscheid

Alle nieuwe districtsbestuurders – alsook de districtsbestuurders die werden voorgedragen voor herbenoeming – zijn door de leden gekozen voor het districtsbestuur. Op de ledenraad van 12 maart zijn zij vervolgens benoemd in de ledenraad van de coöperatie CRV u.a. Voor het eerst kon er digitaal gestemd worden.

Voor het eerst dit jaar konden leden, naast het stemmen op papier, ook digitaal stemmen. De introductie van het digitaal stemmen is succesvol verlopen, omdat er nu ook buiten de districtsbijeenkomsten om gestemd kon worden. Het aantal stemmers was daardoor ruim…

lees meer ›

Districtsbijeenkomsten voorjaar 2020: opzet geslaagd!

In district Noordoost-Nederland zijn in januari en februari zes districtsbijeenkomsten georganiseerd. Het districtsbestuur kijkt tevreden terug.

De zes bijeenkomsten waren verdeeld over drie avonden en drie dagbijeenkomsten. Deze laatste werden gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. Alle bijeenkomsten startten met een duidelijke toelichting op de prestaties in het district en op actualiteiten en jaarcijfers van CRV Holding. De jongerenraad vroeg de bezoekers om input via een enquête voor zijn jaaropdracht.
Henk Bleker
Op de avondbijeenkomsten in Dokkum en Sneek gaf oud…

lees meer ›