District 02: Noord-Nederland

Districtsbestuur stelt kandidaat voor

In de maanden januari en februari zijn er weer verkiezingen voor het districtsbestuur. 

Het betreft bestuurders die aftreden waarvoor een nieuwe kandidaat is gevonden, maar ook bestuurders die worden voorgedragen voor een herbenoeming. Bij een herbenoeming heeft voorafgaand een evaluatie plaatsgevonden. Op basis daarvan wordt de bestuurder wel of niet voorgedragen voor herbenoeming.

Het districtsbestuur van district 02 Noord-Nederland draagt de volgende kandidaten voor:

kandidaat           
betreft

Menno Jensma, Engwierum
herbenoeming

 

lees meer ›

Alles voor Antonia

‘Een bazige koe met een lange nek die er altijd voor zorgt dat zij het beste voer krijgt.’ Met deze omschrijving typeert Gerard Ketelaar uit Haulerwijk de 15-jarige Antonia 1. Zij was de eerste koe die op zijn bedrijf die na de honderd ton melk ook de tien ton vet en eiwit volmaakte. En daar kwam onlangs het predicaat Sterkoe 3 bij.

‘Nee, ze is zeker niet een koe die zich gemakkelijk laat sturen’, vervolgt de veehouder zijn verhaal. ‘Haar aan het halster de klauwbekapbox inleiden is altijd een hele opgave. En de andere koeien hebben allemaal respect voor haar.’
IJ…

lees meer ›

Fries kampioenschap veebeoordelen

Op vrijdag 17 september werd het Fries kampioenschap veebeoordelen gehouden. Jury deze avond waren Kees Ruijter en Abe Stegenga. Er waren zeventien deelnemers, waarvan er zeven voor het eerst meededen. De eerste acht deelnemers mogen zich plaatsen voor het Nederlands kampioenschap veebeoordelen op 2 oktober in Giessenburg.

De avond werd georganiseerd bij de familie Talsma in Wergea en begon met het beoordelen van de bovenbalk van vijf tweedekalfskoeien. Na deze eerste ronde zat de top-5 erg dicht bij elkaar. Vervolgens moesten de deelnemers vier vijfdekalfskoeien en…

lees meer ›

Giene; van grijze muis naar Sterkoe 3

Tot twee jaar geleden was er op het bedrijf van de familie Brands nog nooit een koe op exterieur gekeurd. Toen de veehouder startte met bedrijfsinspectie, kwam ook de destijds 13-jarige Giene 251 onder de ogen van de stamboekinspecteur.

‘Eigenlijk heb ik niet zo’n interesse in de fokkerij en ben ik tevreden met goede gebruikskoeien’, bekent melkveehouder Luuk Brands uit het Drentse dorpje Bunne. ‘Maar koeien die iets bijzonders presteren, zoals Sterkoe 3 Giene 251, geven ons wel veel aardigheid in het werk. Ook onze kinderen vinden dat mooi. Zo raken ze op een leuke…

lees meer ›

Kalverkeuringen starten weer op

KOC Jongleven
Op zaterdag 4 september organiseert KOC Jongleven de jongveekeuring in Kallenkote.

De keuring wordt onderverdeeld in leeftijdscategorieën van de deelnemers. Zo is er de mini-keuring, voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar, met een kalf van maximaal 10 weken. Er wordt een winnaar uitgekozen op het mooiste geheel van kind en kalf.

De kalverkeuring is voor kinderen vanaf 7 jaar. Het kalf moet tussen de 6 en 12 maanden oud zijn. De kalveren worden gejureerd op drie onderdelen: exterieur, toilet en voorbrengen.
Dit jaar wordt er bij voldoende opgave oo…

lees meer ›