District 02: Noord-Nederland

Videokeuring Keallefokklub De Twaling

In navolging van vorig jaar organiseert Keallefokklub De Twaling ook dit jaar weer een videokeuring.

Het liefst had men graag weer een fysieke keuring willen organiseren, maar helaas is dit nog niet mogelijk. Desalniettemin heeft de organisatie van KFC De Twaling er erg veel zin in en hoopt men ook op veel enthousiasme.
Facebook kampioen
Er zijn per klasse prijzen te winnen voor beste exterieur en originaliteit. En er is een Facebook kampioen.
Inschrijven
De inschrijving is geopend voor bedrijven uit de gemeente Sûd-West Fryslan en de Fryske Marren. Nieuw dit ja…

lees meer ›

Vijf honderdtonners uit O Man

Bij de melkcontrole van begin maart overschreden twee koeien op het bedrijf van Harm Hillie, Coenraad en Jacco van der Mark in Veenwouden een bijzondere mijlpaal. Hoekeinster Joke 37 is de 18e koe van de topmelkers van Nederland die in haar leven meer dan 100.000 kg melk heeft geproduceerd. Hoekeinster Willemke 86 is de eerste met een levensproductie van meer dan 10.000 kg vet en eiwit. De overeenkomst tussen deze koeien is hun vader: O-Bee Manfred Justice.

‘We wilden de kwaliteiten van O Man niet missen, maar het was destijds een dure stier’, herinnert Harm van der…

lees meer ›

Geertje 76 is geen lieverdje maar produceert probleemloos

‘Geertje 76 is een baaskoe. Ze is probleemloos in het koppel, maar als ik haar ergens voor nodig heb, moet ik op mijn hoede zijn‘, vertelt Eelco Zandvliet over de 15-jarige koe, die sinds kort Sterkoe 3 achter haar naam heeft staan.

Zandvliet melkt samen met zijn vrouw Afke en hulp van zijn jongste zoon Wilmer in Langezwaag 135 koeien. Hun zoon Janiek melkt op de tweede locatie in Luinjeberd 85 koeien. Geertje 76 is inmiddels de derde koe van het bedrijf die het bijzondere predicaat in ontvangst mocht nemen.
Extreem laag celgetal
De dochter van de stier Peckenste…

lees meer ›

Terugblik districtswebinar: ‘Hoge levensproductie’

Op 28 januari jl. organiseerde het districtsbestuur Noord-Nederland voor het eerst een webinar als vervanging voor de fysieke ledenbijeenkomsten die dit jaar helaas geen doorgang konden vinden.
Districtsnieuws
Allereerst praatte vicevoorzitter Edwin van Noordenburg de kijkers bij over de actualiteiten en cijfers vanuit het district.

Het aantal leden in district Noord-Nederland is 2532. Dit is 2% minder dan vorig jaar. De bedrijfsgrootte is gestegen met 3% naar 119 melkkoeien per bedrijf.

Er was afgelopen jaar een flinke stijging te zien in het aantal predicaten…

lees meer ›

Webinar ‘Hoge levensproductie’

Uw districtsbestuur nodigt u van harte uit voor het districtswebinar van Noord-Nederland.
Donderdag 28 januari 2021, START 13:15 UUR
registreren webinar
PROGRAMMA:

Opening en terugblik district Noord-Nederland
Actualiteiten en voorstellen nieuwe directie
Korte toelichting jaarcijfers
‘Hoe realiseer ik een hoge levensproductie?’

Gespreksleider Edwin van Noordenburg gaat in gesprek met John de Vries uit Boijl en Herko Jansen uit Nijelamer. Beide veehouders schuiven aan in de studio om op een praktische manier toe te lichten hoe zij een hoge levenspro…

lees meer ›