District 02: Noord-Nederland

Webinar ‘Hoge levensproductie’

Uw districtsbestuur nodigt u van harte uit voor het districtswebinar van Noord-Nederland.
Donderdag 28 januari 2021, START 13:15 UUR
registreren webinar
PROGRAMMA:

Opening en terugblik district Noord-Nederland
Actualiteiten en voorstellen nieuwe directie
Korte toelichting jaarcijfers
‘Hoe realiseer ik een hoge levensproductie?’

Gespreksleider Edwin van Noordenburg gaat in gesprek met John de Vries uit Boijl en Herko Jansen uit Nijelamer. Beide veehouders schuiven aan in de studio om op een praktische manier toe te lichten hoe zij een hoge levenspro…

lees meer ›

Spijkerharde Klinkert Mirna 517 met glans naar drie sterren

‘Een spijkerharde koe, die altijd probleemloos heeft gefunctioneerd en ook als 15-jarige nog niks mankeert.’ Met deze omschrijving typeert melkveehouder Marein van Norel de gitzwarte Klinkert Mirna 517, die onlangs het predicaat Sterkoe 3 kreeg.

In maatschap met zijn vrouw Tineke en met hulp van zijn vader Gerrit melkt Marein in Gersloot een 95-tal koeien. Deze hebben allemaal het volste respect voor de oude dame. ‘Ze heeft een heel rustig karakter, maar is de onbetwiste leider van het koppel’, vertelt de veehouder, die de sterkoe als kalfje cadeau kreeg. ‘Ik heb tw…

lees meer ›

Slimme Jessica 111 bereikte hoogste ejr van Noord-Nederland

Ze is nog volop in productie, Jessica 111, die in Noord-Nederland in boekjaar 2019-2020 het hoogste economisch jaarresultaat neerzette (zie tabel). Met een ejr van 4202 euro laat Jessica 111 (Talentino x Zunder) van maatschap Otten uit Makkinga Hoeksteiner Sara Hosuma 56 en Hoeksteiner Baaike 29 van Van der Mark uit Veenwouden achter haar. Dat maakt haar tot aanvoerder van de top 10.

‘Jessica 111 is qua bouw precies het soort koe dat ik graag zie’, zegt René Otten over de koe. ‘Er zit veel lengte in haar, met een mooie wigvorm. Daarnaast heeft ze een goede kop en ee…

lees meer ›

Districtsbestuur stelt kandidaten aan u voor …

In de maanden januari en februari zijn er weer verkiezingen voor het districtsbestuur. 

Het betreft bestuurders die aftreden waarvoor een nieuwe kandidaat is gevonden, maar ook bestuurders die worden voorgedragen voor een herbenoeming. Bij een herbenoeming heeft voorafgaand een evaluatie plaatsgevonden. Op basis daarvan wordt de bestuurder wel of niet voorgedragen voor herbenoeming.

Het districtsbestuur van district 02 Noord-Nederland draagt de volgende kandidaten voor:

kandidaat   
betreft

Edwin van Noordenburg, Nijeberkoop
Herbenoeming

Jesper…

lees meer ›

Sterkoe Coba 254: slimmerik uit sterk geslacht

‘Coba 254 is een slimme koe’, vertelt Klaas Hornstra. ‘Ze weet precies als hoeveelste ze de melkstal binnen moet lopen om op het plekje te staan waar ze zelf de krachtvoerklep kan bedienen. Misschien kan ze wel tellen’, oppert de melkveehouder, die verder vertelt dat de Kiandochter als zestienjarige nog altijd de onbetwiste leidster is van het koppel.

Hornstra melkt in Eesveen samen met zijn vrouw Gea en zoon Wichard ongeveer 95 koeien. Tot nu toe realiseerden tien koeien op hun bedrijf een levensproductie van 100.000 kilo melk, waarvan een groot aantal met de naam …

lees meer ›