District 02: Noord-Nederland

Ledenraad benoemt en neemt afscheid

Alle nieuwe districtsbestuurders – alsook de districtsbestuurders die werden voorgedragen voor herbenoeming – zijn door de leden gekozen voor het districtsbestuur. Op de ledenraad van 12 maart zijn zij vervolgens benoemd in de ledenraad van de coöperatie CRV u.a. Voor het eerst kon er digitaal gestemd worden.

Voor het eerst dit jaar konden leden, naast het stemmen op papier, ook digitaal stemmen. De introductie van het digitaal stemmen is succesvol verlopen, omdat er nu ook buiten de districtsbijeenkomsten om gestemd kon worden. Het aantal stemmers was daardoor ruim…

lees meer ›

Districtsbijeenkomsten voorjaar 2020: opzet geslaagd!

In district Noordoost-Nederland zijn in januari en februari zes districtsbijeenkomsten georganiseerd. Het districtsbestuur kijkt tevreden terug.

De zes bijeenkomsten waren verdeeld over drie avonden en drie dagbijeenkomsten. Deze laatste werden gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. Alle bijeenkomsten startten met een duidelijke toelichting op de prestaties in het district en op actualiteiten en jaarcijfers van CRV Holding. De jongerenraad vroeg de bezoekers om input via een enquête voor zijn jaaropdracht.
Henk Bleker
Op de avondbijeenkomsten in Dokkum en Sneek gaf oud…

lees meer ›

Na bijna dertig jaar weer een excellente koe op Terschelling

Een bijzondere gebeurtenis op Kinnum, op Terschelling. Op woensdag 4 maart werd ‒ na bijna dertig jaar ‒  weer een koe op Terschelling ingeschreven met de excellente status: Caudumer Anky 7 van Ariën van Zwol.

Ze stond er die woensdagmiddag keurig gewassen en op haar allermooist voor om te worden beoordeeld door de inspecteurs Ard Gunnink en Jacco Posthumus. Ze wist de inspecteurs van CRV te imponeren en werd ingeschreven met een score van 92 voor frame, 91 voor type, 91 voor uier, 89 voor benen en een totaal van 91 punten.
Huwelijksbootje
Ariën van Zwol kocht de …

lees meer ›

Aangekochte Duitse pink groeit uit tot excellente koe

De import van een pink uit Duitsland bracht de familie Van der Weg uit Gerkesklooster achteraf precies wat ze zochten. In het voorjaar van 2009 kocht Piet van der weg de acht maanden oude pink KNS Dina van de bekende Duitse fokker Klaus Niermann uit Schiplage. 

‘We wilden graag een nieuwe, goede koefamilie in de stal halen en waren daarbij met name op zoek naar toegevoegde waarde op duurzaamheidskenmerken. Ramos was op dat moment voor duurzaamheid een van de beste stieren en Diana kwam uit een goede koefamilie’, verklaart de veehouder de keuze voor de pink, die hij …

lees meer ›

Vleesvee: welkom op onze districtsbijeenkomsten

Voor vleesvee organiseert CRV-coöperatie districtsbijeenkomsten speciaal voor de vleesveeleden. Ook dit jaar staat er weer een bijzondere spreker op het programma.

Graag blikken we met u terug op het afgelopen jaar en praten we u bij over de actualiteiten. Ook zal het huidige aanbod CRV-vleesstieren met u doorgenomen worden.

Als bijzondere gast hebben we Gertjan Kiers, bekend van de ‘Vleesbijbel’. Kiers is bedrijfsleider van een horecaslagerij, verzorgt workshops en demonstraties, is gastdocent op koksopleidingen en fervent promoter van vlees.

Data en lo…

lees meer ›