Bedrijfsinspectie

Uniformering in het keuren van jerseys

Het kleine ras – in omvang en verschijning – jersey maakt al enige jaren een relatief sterke groei door. Afgelopen boekjaar waren er 2.300 eerste inseminaties meer dan vorig jaar. De bedrijfsinspecteurs van Coöperatie CRV organiseerden daarom een uniformerings-sessie speciaal voor dit ras.

Niet alleen bij de bedrijfsinspecteurs leefde de wens voor een uniformerings-bijeenkomst. Ook een aantal jerseyfokkers hadden dit te kennen gegeven.

Het aantal inspecties van jerseykoeien bedroeg de afgelopen vijf jaar:

225 koeien met 100% jerseybloed
1.000 koeien met m…

lees meer ›

Inspecteurs bijgepraat op de tweedaagse

Het inspecteurkorps, onder leiding van hoofdinspecteur Addy Moree, sloot onlangs een boeiende tweedaagse af. Traditiegetrouw vindt deze tweedaagse plaats op landgoed De Barendonk in Beers, in nauwe samenwerking met Barendonk Holsteins van de familie Hermanussen.

De tweedaagse kende een afwisselend programma, met praktijk en theorie en een prettige kennismaking met de nieuwe directie van CRV.
Fokdoelen
Het geven van een stieradvies behoort niet tot de taken van de bedrijfsinspecteurs. Adviezen over fokdoelen wel. Daaruit ontstond tijdens de tweedaagse een boeiende …

lees meer ›

Veebeoordelen: hobby of noodzaak?

Koeien kijken en beoordelen om de kwaliteit te kunnen inschatten. Is het hobby of noodzaak? Zeg jij het maar. Vroeger was het de enige manier, tegenwoordig hebben we ook data. Maar nog altijd is het doel gelijk: kwaliteit inschatten zodat je je beste koeien kunt onderscheiden.

Samen naar koeien kijken is niet alleen leuk. Het benoemen van wat je ziet en erover discussiëren geeft inzicht. Dat inzicht is van belang voor juryleden op de keuringen en stamboekinspecteurs voor het vastleggen van data. Maar dit inzicht is vooral belangrijk voor jullie, zeker als je iedere…

lees meer ›

Deelnemers aan bedrijfsinspectie halen hoger economisch jaarresultaat

categorie Bedrijfsinspectie

Veehouders die deelnemen aan bedrijfsinspectie, halen gemiddeld een aanzienlijk hoger economisch jaarresultaat dan veehouders die hun vaarzen niet door de stamboekinspecteur laten inschrijven. Dit komt naar voren uit een analyse van de jaarstatistieken van de Coöperatie CRV.

In het boekjaar 2019-2020 realiseerden de Nederlandse stamboekkoeien een rollend jaargemiddelde van 9.203 kg met 4,40% vet en 3,60% eiwit, goed voor 736 kilo vet en eiwit en een economisch jaarresultaat (ejr) van 2.111 euro.

De resultaten op de 4.950 bedrijven die deelnemen aan mpr en regelma…

lees meer ›

Deelnemers aan bedrijfsinspectie scoren goed in toplijsten

categorie Bedrijfsinspectie

Melkveehouders die deelnemen aan bedrijfsinspectie, zijn oververtegenwoordigd in de top van de rangschikking op zowel economisch jaarresultaat als levensproductie bij afvoer. Dit blijkt uit een analyse van de mpr-jaarstatistieken van de Coöperatie CRV over het boekjaar 2019-2020.
Negen van de top tien
Van alle Nederlandse mpr-bedrijven neemt 39 procent deel aan bedrijfsinspectie. In de top 100 van bedrijven gerangschikt op economische jaarresultaat (ejr), is dat 64 procent. Van de top 10 van hoogste ejr-bedrijven worden er zelfs negen regelmatig bezocht door de inspe…

lees meer ›