District 04: Midoost-Nederland

Hulde voor drie sterkoeien van Dick Pelleboer

Onlangs kon melkveehouder Dick Pelleboer, na een bezoek van stamboekinspecteur Engbert-Jan Ruitenberg, maar liefst drie sterkoeien tegelijk begroeten. Een unieke prestatie waarvoor districtsbestuurder Jan Wup met plezier afreisde naar IJsselmuiden.

Met een leeftijd van minimaal negen jaar oud, minstens 85 punten voor uier en algemeen voorkomen en een gemiddelde lactatiewaarde van ten minste 105 over alle afgesloten lijsten, behoren sterkoeien tot de absolute topdieren van het ras. Ze verdienen het dan ook om in het zonnetje gezet te worden.

lees meer ›

Geslaagde districtsbijeenkomsten 2020

In district Midoost-Nederland zijn in januari en februari vijf districtsbijeenkomsten georganiseerd. Deze werden gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. Het districtsbestuur kijkt met tevredenheid terug.

Het thema van de districtsbijeenkomsten was dit jaar ‘Rendement op het bedrijf’. Hoe focussen ondernemers op een consequent doorvoeren van de gekozen strategie? Hoe pakken zij dat aan? Deze vragen werden op de vijf bijeenkomsten beantwoord door de veehouders die hun bedrijf openstelden. De strategie en jaarcijfers van CRV werden door hoofdbestuurder Peter Schrijver toegel…

lees meer ›

Ledenraad benoemt en neemt afscheid

Alle nieuwe districtsbestuurders – alsook de districtsbestuurders die werden voorgedragen voor herbenoeming – zijn door de leden gekozen voor het districtsbestuur. Op de ledenraad van 12 maart zijn zij vervolgens benoemd in de ledenraad van de coöperatie CRV u.a. Voor het eerst kon er digitaal gestemd worden.

Voor het eerst dit jaar konden leden, naast het stemmen op papier, ook digitaal stemmen. De introductie van het digitaal stemmen is succesvol verlopen, omdat er nu ook buiten de districtsbijeenkomsten om gestemd kon worden. Het aantal stemmers was daardoor ruim…

lees meer ›

Vleesvee: welkom op onze districtsbijeenkomsten

Voor vleesvee organiseert CRV-coöperatie districtsbijeenkomsten speciaal voor de vleesveeleden. Ook dit jaar staat er weer een bijzondere spreker op het programma.

Graag blikken we met u terug op het afgelopen jaar en praten we u bij over de actualiteiten. Ook zal het huidige aanbod CRV-vleesstieren met u doorgenomen worden.

Als bijzondere gast hebben we Gertjan Kiers, bekend van de ‘Vleesbijbel’. Kiers is bedrijfsleider van een horecaslagerij, verzorgt workshops en demonstraties, is gastdocent op koksopleidingen en fervent promoter van vlees.

Data en lo…

lees meer ›

Uitnodiging Midoost-Nederland

Wij, het bestuur van district Midoost-Nederland, nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn op een van onze districtsbijeenkomsten. Op deze informatieve bijeenkomsten wisselen we praktische kennis met elkaar uit en leren we van elkaars ervaringen als boeren onder elkaar. We blikken met u terug op het afgelopen CRV-jaar en bezoeken een collega-veehouder.

Er is veel afwisseling in ons programma, waarbij de focus ligt op het consequent doorvoeren van een strategie op het eigen bedrijf. Uiteindelijk zal dit het gewenste en benodigde rendement opleveren. Maar hoe pak je…

lees meer ›