Fokwaarden

Fokwaardeschatting Nieuws April 2021

categorie Fokwaarden

Bij de fokwaardeschatting van april 2021 worden aanpassingen gedaan bij vruchtbaarheid, uiergezondheid, karakter, melksnelheid en levensvatbaarheid.

Tevens wordt voor het ras Lakenvelder de verwantschapsgraad van stieren beschikbaar gemaakt.

Vruchtbaarheid
Bij de fokwaardeschatting voor vruchtbaarheid zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

De fokwaarde open dagen wordt voor het eerst berekend. Het kenmerk open dagen is het aantal dagen tussen kalfdatum en de datum dat de koe drachtig is geworden.
De berekening van de fokwaarde drachtpercentage is aan…

lees meer ›
melkproductie

Nieuws Fokwaardeschatting Augustus 2020

categorie Fokwaarden

Basisaanpassing levensduur dubbeldoel
Bij de fokwaardeschatting van augustus 2020 is de basis voor levensduur bij dubbeldoel aangepast. De aanpassing die bij de vorige fokwaardeschatting is doorgevoerd is te groot geweest en is nu bijgesteld met 140 dagen. De oorzaak was dat bij de basisaanpassing in april naast MRY-dieren ook andere dieren van de dubbeldoelbasis waren meegerekend. Door de aanpassing gaan de levensduurfokwaarden van alle dieren op dubbeldoelbasis met 140 dagen omhoog. Dit betekent ook dat de NVI van dieren op de dubbeldoelbasis zal stijgen en wel met …

lees meer ›

Aanpassing fokwaarden genoomstieren indexdraai april

categorie Fokwaarden

De genoomfokwaarden van een aantal buitenlandse stieren zijn door de coöperatie CRV herberekend. Het betreft stieren van Europese ki-organisaties die net als CRV lid zijn van EuroGenomics. Door het ontbreken van de Nederlands-Vlaamse genoominformatie waren de vanuit Interbull berekende fokwaardes voor deze stieren niet correct.

Volgens de Animal Evaluation Unit (AEU), die de fokwaarden namens CRV berekent, betreft het alleen stieren die nog geen ki-code hadden op moment van publicatie tijdens de fokwaardedraai van april. Deze stieren waren daardoor nog niet beschik…

lees meer ›

Nieuws Fokwaardeschatting April 2020

categorie Fokwaarden

Bij de nationale fokwaardeschatting zijn voor de volgende zaken aanpassingen doorgevoerd.

Basisaanpassing
Diergezondheidskenmerken
Exterieur: parameters en voorbeenstand
Voeropname: parameters
AMS-interval

 
1. Basisaanpassing
Met de april 2020 fokwaardeschatting word de basis aangepast. Voorheen bepaalden koeien geboren in 2010 het gemiddelde, vanaf april 2020 vormen de koeien geboren in 2015 het gemiddelde. Met de basisaanpassing dalen of stijgen de fokwaarden van niveau (tabel 1).

Naast de basisaanpassing zullen vanaf april 2020 de di…

lees meer ›

Nieuws fokwaardeschatting december 2019

categorie Coöperatie, Fokwaarden

Bij de nationale fokwaardeschatting zijn voor de volgende zaken aanpassingen doorgevoerd.

Genomics Holstein
Bij de december 2019 fokwaardenschatting zijn voor de genomic fokwaarden de betrouwbaarheden aangepast wat resulteert in ongeveer 2 procent hogere betrouwbaarheid.
Tevens is een aanpassing gedaan in het convergentiecriterium. Het convergentiecriterium bepaalt of de fokwaardeschatting een stabiel eindpunt heeft bereikt. Deze aanpassing is de oorzaak van een aantal opvallende veranderingen van stieren, zowel positief als negatief en is een verbetering omdat he…

lees meer ›