Fokwaarden

Nieuwsbericht fokwaardeschatting augustus 2022

categorie Coöperatie, Fokwaarden

Verwantschapsgraad
Vanaf de fokwaardepublicatie van augustus 2022 worden ook de verwantschapsgraden voor Jersey en Montbeliarde getoond in Stierzoeken. Daarnaast wordt alleen de verwantschapsgraad bepaald voor stieren die jonger zijn dan 20 jaar.

 
Interbull nieuws

Denemarken, Zweden, Finland hebben in de fokwaardeschatting voor geboortekenmerken een aanpassing gedaan voor het berekenen van het aantal effectieve dochters, wat een daling in de betrouwbaarheid veroorzaakt.
Spanje heeft hun fokwaardeschatting voor geboortekenmerken aangepast. Spanje gebr…

lees meer ›

Nieuwsbericht fokwaardeschatting april 2022

categorie Algemeen, Fokwaarden

Nieuwsbericht fokwaardeschatting april 2022
Met de fokwaardepublicatie van april 2022 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd.

NVI

Op basis van de vijfjaarlijkse fokdoeldiscussie heeft stamboek CRV op basis van input vanuit haar leden, de NVI voor melkdoel en dubbeldoel aangepast. De nieuwe NVI heeft meer aandacht voor gezondheid en minder voor productie.

Voor NVI melkdoel geldt dat er meer gewicht wordt gelegd op uiergezondheid, vruchtbaarheid en klauwgezondheid. Tegelijkertijd is de weging voor de productieindex Inet verlaagd en is er meer aandacht voor …

lees meer ›

Nieuws fokwaardeschatting augustus 2021

categorie Coöperatie, Fokwaarden

Bij de fokwaardeschatting van augustus 2021 zijn twee aanpassingen doorgevoerd:

Fokwaardeschatting voor geboortekenmerken.
Betrouwbaarheid uiergezondheidsindex op basis van genomics.

Fokwaardeschatting geboorteverloop
Bij de fokwaardeschatting is het gebruikte model verder verfijnd:

Toepassen van een meer verfijnde indeling van heterosis- en recombinatie-effecten door klassen van dikbilrassen en andere vleesrassen te splitsen.
Rasgroepindeling is geüpdatet voor Inra95, Speckle Park, Hinterwalder, English Longhorn, Pustertaler Sprinzen en Jydsk Kbaeg…

lees meer ›

Fokwaardeschatting Nieuws April 2021

categorie Fokwaarden

Bij de fokwaardeschatting van april 2021 worden aanpassingen gedaan bij vruchtbaarheid, uiergezondheid, karakter, melksnelheid en levensvatbaarheid.

Tevens wordt voor het ras Lakenvelder de verwantschapsgraad van stieren beschikbaar gemaakt.

Vruchtbaarheid
Bij de fokwaardeschatting voor vruchtbaarheid zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

De fokwaarde open dagen wordt voor het eerst berekend. Het kenmerk open dagen is het aantal dagen tussen kalfdatum en de datum dat de koe drachtig is geworden.
De berekening van de fokwaarde drachtpercentage is aan…

lees meer ›
melkproductie

Nieuws Fokwaardeschatting Augustus 2020

categorie Fokwaarden

Basisaanpassing levensduur dubbeldoel
Bij de fokwaardeschatting van augustus 2020 is de basis voor levensduur bij dubbeldoel aangepast. De aanpassing die bij de vorige fokwaardeschatting is doorgevoerd is te groot geweest en is nu bijgesteld met 140 dagen. De oorzaak was dat bij de basisaanpassing in april naast MRY-dieren ook andere dieren van de dubbeldoelbasis waren meegerekend. Door de aanpassing gaan de levensduurfokwaarden van alle dieren op dubbeldoelbasis met 140 dagen omhoog. Dit betekent ook dat de NVI van dieren op de dubbeldoelbasis zal stijgen en wel met …

lees meer ›