Fokwaarden

Nieuwsbericht fokwaardeschatting april 2022

categorie Algemeen, Fokwaarden

Nieuwsbericht fokwaardeschatting april 2022
Met de fokwaardepublicatie van april 2022 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd.

NVI

Op basis van de vijfjaarlijkse fokdoeldiscussie heeft stamboek CRV op basis van input vanuit haar leden, de NVI voor melkdoel en dubbeldoel aangepast. De nieuwe NVI heeft meer aandacht voor gezondheid en minder voor productie.

Voor NVI melkdoel geldt dat er meer gewicht wordt gelegd op uiergezondheid, vruchtbaarheid en klauwgezondheid. Tegelijkertijd is de weging voor de productieindex Inet verlaagd en is er meer aandacht voor …

lees meer ›

Nieuws fokwaardeschatting augustus 2021

categorie Coöperatie, Fokwaarden

Bij de fokwaardeschatting van augustus 2021 zijn twee aanpassingen doorgevoerd:

Fokwaardeschatting voor geboortekenmerken.
Betrouwbaarheid uiergezondheidsindex op basis van genomics.

Fokwaardeschatting geboorteverloop
Bij de fokwaardeschatting is het gebruikte model verder verfijnd:

Toepassen van een meer verfijnde indeling van heterosis- en recombinatie-effecten door klassen van dikbilrassen en andere vleesrassen te splitsen.
Rasgroepindeling is geüpdatet voor Inra95, Speckle Park, Hinterwalder, English Longhorn, Pustertaler Sprinzen en Jydsk Kbaeg…

lees meer ›

Fokwaardeschatting Nieuws April 2021

categorie Fokwaarden

Bij de fokwaardeschatting van april 2021 worden aanpassingen gedaan bij vruchtbaarheid, uiergezondheid, karakter, melksnelheid en levensvatbaarheid.

Tevens wordt voor het ras Lakenvelder de verwantschapsgraad van stieren beschikbaar gemaakt.

Vruchtbaarheid
Bij de fokwaardeschatting voor vruchtbaarheid zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

De fokwaarde open dagen wordt voor het eerst berekend. Het kenmerk open dagen is het aantal dagen tussen kalfdatum en de datum dat de koe drachtig is geworden.
De berekening van de fokwaarde drachtpercentage is aan…

lees meer ›
melkproductie

Nieuws Fokwaardeschatting Augustus 2020

categorie Fokwaarden

Basisaanpassing levensduur dubbeldoel
Bij de fokwaardeschatting van augustus 2020 is de basis voor levensduur bij dubbeldoel aangepast. De aanpassing die bij de vorige fokwaardeschatting is doorgevoerd is te groot geweest en is nu bijgesteld met 140 dagen. De oorzaak was dat bij de basisaanpassing in april naast MRY-dieren ook andere dieren van de dubbeldoelbasis waren meegerekend. Door de aanpassing gaan de levensduurfokwaarden van alle dieren op dubbeldoelbasis met 140 dagen omhoog. Dit betekent ook dat de NVI van dieren op de dubbeldoelbasis zal stijgen en wel met …

lees meer ›

Aanpassing fokwaarden genoomstieren indexdraai april

categorie Fokwaarden

De genoomfokwaarden van een aantal buitenlandse stieren zijn door de coöperatie CRV herberekend. Het betreft stieren van Europese ki-organisaties die net als CRV lid zijn van EuroGenomics. Door het ontbreken van de Nederlands-Vlaamse genoominformatie waren de vanuit Interbull berekende fokwaardes voor deze stieren niet correct.

Volgens de Animal Evaluation Unit (AEU), die de fokwaarden namens CRV berekent, betreft het alleen stieren die nog geen ki-code hadden op moment van publicatie tijdens de fokwaardedraai van april. Deze stieren waren daardoor nog niet beschik…

lees meer ›