Algemeen

Jonge Vlaamse melkveehouder benoemd in adviesraad

categorie Algemeen

Hij is 21 jaar jong, maar heeft  zeven jaar fokkerijervaring. Het verhaal van Midas Capoen uit Alveringem is geen alledaags verhaal. Midas volgt Steven Van De Veire op in de adviesraad van CRV. De adviesraad bestaat uit 10 veehouders die ieder een district vertegenwoordigen. Zij geven de directie gevraagd en ongevraagd advies.

Slechts 14 jaar was Midas Capoen wanneer, koeiengek als hij was, hij van vader en moeder carte blanche kreeg om de fokkerij op zich te nemen. Genetische vooruitgang was en is de overtuiging van Midas om de prestaties te verbeteren. Niet iedere…

lees meer ›

CRV-holsteinstieren in Nieuw-Zeeland

categorie Algemeen

Meer en meer Nieuw-Zeelandse boeren combineren tegenwoordig hun stal- en weidesystemen en kijken met belangstelling naar de CRV-holsteinverervers bij het invullen van hun fokdoelen. Een van hen is de Nieuw-Zeelandse melkveehouder Abe de Wolde, eigenaar van Woldwide Farms op het Zuidereiland.

Abe de Wolde is een groot fan van de CRV-genetica. Hij melkt met veel plezier al een groot aantal CRV-dochters. De Nieuw-Zeelander komt van het Zuidereiland en melkt zo’n 4000 holsteins, die gemiddeld 585 kg vet en eiwit per koe per jaar produceren.
Langere lactaties
Op de vra…

lees meer ›

CRV actualiseert kengetallen mpr

categorie Algemeen

CRV heeft de berekening van de kengetallen netto-opbrengst (no), individuele standaardkoe (isk), lactatiewaarde (lw) en bedrijfsstandaardkoe (bsk) geactualiseerd. Hierdoor sluiten deze weer volledig aan op de huidige praktijk.

De aanpassingen hebben te maken met veranderingen in de productie van vaarzen. De melkproductie en persistentie van eerstekalfsdieren zijn in de afgelopen jaren toegenomen als gevolg van fokkerij en veranderingen in het management. Dit betekent dat vaarzen, met name aan het eind van de lactatie, nu meer melk produceren dan enkele jaren geleden…

lees meer ›

Onder toeziend oog burgermeester: twee koeien excellent!

Onlangs bezochten bedrijfsinspecteurs Jacco Posthumus en Kees Ruijter het melkveebedrijf van maatschap Visser in Broeksterwâld. Doel van het bezoek was het keuren van twee koeien die mogelijk voor de status ‘excellent’ in aanmerking zouden kunnen komen.

Toevallig of niet, net op die dag was ook burgermeester Klaas Agricola present. De burgemeester van de gemeente Dantumadiel was aanwezig vanwege een maatschappelijke stage op het bedrijf van de familie Visser. Ze hadden de burgemeester al flink aan het werk gezet, want voor het inspectiebezoek moesten de twee koeien…

lees meer ›

Tijdelijke wijziging MPR-reglement voor MPR-erkenningen per 1 augustus weer ingetrokken

categorie Algemeen

In april is een deel van het MPR-reglement door het hoofdbestuur van Coöperatie Koninklijke CRV u.a. en de Raad van Bestuur van CRV Vlaanderen vzw ingetrokken vanwege de COVID-19 maatregelen omdat het toen nog niet voor alle bedrijven die deelnemen aan de MPR in Nederland en Vlaanderen mogelijk was om aan de eisen van social distancing te voldoen. Dit betrof in het MPR-reglement artikel 4.1, bijlage 2, de vastgestelde intervallen van 65 en 100 dagen als intervallen tussen de MPR-monsternames. Ondertussen hebben vele bedrijven die dit mogelijk zou kunnen treffen al aanp…

lees meer ›