AEU-blog

genoomtesten mrij-koeien

Genoomtesten bij mrij een feit

categorie AEU-blog

Genoomfokwaarden waren tot voor kort alleen beschikbaar voor holsteindieren. Inmiddels is ook de stap gemaakt naar genoomfokwaarden voor mrij-dieren. Om te komen tot hogere betrouwbaarheden, is het nodig dat veehouders genoomtesten bij mrij (merkertesten) laten doen.

Tot voor kort waren genoomfokwaarden alleen beschikbaar voor (bijna) zuivere holstein-friesians. Dat betekende dat veehouders van andere rassen niet konden profiteren van de voordelen die genoominformatie biedt voor hun rendement en managementbeslissingen. Daarnaast heeft de genetische vooruitgang van d…

lees meer ›
genoominformatie

De invloed van genoominformatie op fokwaarden van lacterende koeien

categorie AEU-blog

De impact van genoominformatie op de selectie van ki-stieren is inmiddels wel bekend. In dit artikel laat ik zien dat genoominformatie ook een belangrijke bron van informatie is in fokwaarden van individuele koeien. Genoominformatie is een doorslaggevend gereedschap voor het genetisch management van de veestapel.

Een fokwaarde van een dier wordt opgebouwd uit drie ‘klassieke’ informatiebronnen met daarnaast als vierde bron de genoominformatie. De drie klassieke informatiebronnen zijn ouders, nakomelingen en eigen waarneming, oftewel eigen lijsten. De vierde informat…

lees meer ›
levensduur

Wat is de beste indicator voor levensduur?

categorie AEU-blog

Veel veehouders willen graag koeien fokken die lang mee kunnen gaan. Maar welk cijfer gebruik je daar het best voor: de fokwaarde levensduur of de aanhoudingspercentages?

De fokwaarde levensduur is een maat voor hoeveel dagen de dochters van een stier langer of korter zullen blijven lopen op een bedrijf. De fokwaarde is een voorspelling voor de toekomst en houdt rekening met verstorende invloeden.
De aanhoudingspercentages geven aan hoeveel dochters van een stier daadwerkelijk een bepaalde periode hebben overleefd. De aanhoudingspercentages zijn ongecorrigeerde gem…

lees meer ›
fokwaarde levensduur

Fokwaarde levensduur: vragen en antwoorden

categorie AEU-blog

De methode om de fokwaarde levensduur te berekenen is sinds april 2018 aangepast. Daardoor zijn de individuele fokwaarden van stieren veranderd. Hieronder beantwoorden we een aantal veelgestelde vragen over deze veranderingen van de fokwaarde levensduur.

 
Wat is er veranderd in de fokwaardeschatting levensduur?
In april 2018 is een nieuw model voor de fokwaardeschatting geïntroduceerd om stabielere fokwaarden voor stieren over de tijd te schatten. Met het oude model waren de veranderingen per indexdraai te groot. Ook werd de eerste fokwaarde van een stier ov…

lees meer ›
ureum

Fokken op ureum helpt stikstofuitstoot terugdringen

categorie AEU-blog

Van alle fokwaarden is de fokwaarde ureum waarschijnlijk het meest onbekend. Toch kan fokken op het kenmerk ureum een behoorlijk effect hebben op de totale stikstofuitstoot op uw bedrijf. Gericht inzetten van stieren met een lage fokwaarde kan resulteren in een lager BEX-ureumgetal.

Via fokkerij is het ureumgehalte dat de veestapel uitstoot te verminderen, waardoor de ammoniakemissie daalt. Vanuit dit oogpunt heeft DLV het praktijknetwerk ‘Voer voor minder ammoniak’ opgericht. In dit project is nader gekeken naar de relatie tussen fokwaarde ureum en het ureumgehalte…

lees meer ›