AEU-blog

Fokwaarde levensduur of aanhoudingspercentages?

categorie AEU-blog, Algemeen

Fokwaarde levensduur of aanhoudingspercentages?
Veel veehouders willen graag koeien fokken die lang mee kunnen gaan. Maar welk getal gebruik je daar het best voor: de fokwaarde levensduur of de aanhoudingspercentages?

De fokwaarde levensduur is een maat voor hoeveel dagen de dochters van een stier langer of korter zullen blijven lopen op een bedrijf. De fokwaarde is een voorspelling voor de toekomst en houdt rekening met verstorende invloeden.
De aanhoudingspercentages geven aan hoeveel dochters van een stier daadwerkelijk een bepaalde periode hebben overleefd. D…

lees meer ›

Kruisligging: voorbeeld met 3 stieren

categorie Niet gecategoriseerd

Hebben alle dochters een oplopend kruis bij een lage fokwaarde kruisligging?

In een vorige blog hebben we laten zien hoe de fokwaarde kruisligging geïnterpreteerd moet worden. Een fokwaarde van 100 geeft een iets hellend kruis. Hoe hoger de fokwaarde, hoe hellender het kruis. En hoe lager de fokwaarde, hoe meer het kruis oploopt. Dit is het gemiddelde, maar hoe verschillend scoren de dochters van een bepaalde stier voor kruisligging? Hebben alle dochters van een stier met een lage fokwaarde een oplopend kruis?

Om deze vraag te beantwoorden zijn drie stieren als v…

lees meer ›

Introductie AMS-index

categorie Coöperatie

Voor melkveehouders die met een automatisch melksysteem (AMS) melken, is het van belang dat het zo efficiënt mogelijk benut wordt. Daarom zijn in april 2015 de fokwaarden AMS-efficiëntie, melkinterval en gewenning van vaarzen geïntroduceerd. Vanaf april 2022 zijn deze fokwaarden samengevoegd tot de AMS-index.

Het doel van een AMS-index is het eenvoudig fokken op een robotgeschikte koe door vooruitgang te boeken op de AMS-kenmerken, zonder dat deze vooruitgang ten koste gaat van uiergezondheid en productie. Om het gewenste doel te behalen wordt de AMS-index opgebouwd…

lees meer ›

Exterieur: update van fokdoel voor frame en uier

De bovenbalkfokwaarden voor exterieur worden berekend uit de onderbalkfokwaarden en representeren het fokdoel. Als het fokdoel wijzigt, kan de berekening van de bovenbalkfokwaarden vrij eenvoudig aangepast worden, vergelijkbaar met het aanpassen van de NVI. Iedere vijf jaar worden de fokdoelen met de leden van het stamboek vastgesteld en dat heeft voor exterieur geleid tot aanpassingen voor frame en uier. De wijzigingen in het fokdoel moeten leiden tot het gewenste type koe voor de komende 5 tot 10 jaar.

De fokdoelen voor frame en uier voor melkdoel zijn aangepast e…

lees meer ›
koeiendans

Update NVI 2022

categorie Algemeen

NVI 2022: update van het fokdoel
De Nederlands-Vlaamse Index, ofwel NVI, wordt gebruikt in de fokkerij om koeien en stieren te rangschikken op hoe goed ze bij een bepaald fokdoel passen. Eens in de vijf jaar worden de fokdoelen met de leden van het stamboek vastgesteld. In de nieuwe NVI 2022 zijn enkele aanpassingen gedaan ten opzichte van de NVI 2018, om beter aan te sluiten bij het gewenste type koe voor de komende 5 tot 10 jaar.

Er is opnieuw gekeken of voor bepaalde kenmerken de vooruitgang groter moet worden of wel wat minder mag zijn. NVI combineert fokwaarde…

lees meer ›