AEU-blog

Betrouwbaarheden zijn verrekend in de fokwaarden

categorie AEU-blog

Indexen, zoals Inet en NVI, worden samengesteld uit verschillende fokwaarden. Die fokwaarden hebben vaak fors verschillende betrouwbaarheden. In de NVI bijvoorbeeld zal de fokwaarde melkproductie een hogere betrouwbaarheid hebben dan de fokwaarde levensduur.

Toch worden de betrouwbaarheden van fokwaarden niet meegenomen in een index. Daar is een goede reden voor: de betrouwbaarheid van een fokwaarde is al in de fokwaarde verwerkt. Hoe dat precies in elkaar zit, legt Herwin Eding van de Animal Evaluation Unit van Coöperatie CRV hier uit.

lees meer ›

Mastitis aanpakken met fokkerij

categorie AEU-blog

Niemand zit te wachten op uierontsteking. Door stieren met een hoge
fokwaarde voor uiergezondheid te kiezen is het mogelijk het aantal
mastitisgevallen flink omlaag te brengen. Hoe dat werkt, leest u hier.

De uiergezondheid van uw koeien is natuurlijk van grote invloed op de productie
en duurzaamheid van uw veestapel. Ook werkt het prettiger om koeien te
melken met een goede uiergezondheid. We weten dat uiergezondheid vooral
wordt beïnvloed door de omgeving en door management. Maar toch is het ene
dier gevoeliger voor mastitis dan het andere dier. Dit heeft al…

lees meer ›
genoomtesten mrij-koeien

Genoomtesten bij mrij een feit

categorie AEU-blog

Genoomfokwaarden waren tot voor kort alleen beschikbaar voor holsteindieren. Inmiddels is ook de stap gemaakt naar genoomfokwaarden voor mrij-dieren. Om te komen tot hogere betrouwbaarheden, is het nodig dat veehouders genoomtesten bij mrij (merkertesten) laten doen.

Tot voor kort waren genoomfokwaarden alleen beschikbaar voor (bijna) zuivere holstein-friesians. Dat betekende dat veehouders van andere rassen niet konden profiteren van de voordelen die genoominformatie biedt voor hun rendement en managementbeslissingen. Daarnaast heeft de genetische vooruitgang van d…

lees meer ›
genoominformatie

De invloed van genoominformatie op fokwaarden van lacterende koeien

categorie AEU-blog

De impact van genoominformatie op de selectie van ki-stieren is inmiddels wel bekend. In dit artikel laat ik zien dat genoominformatie ook een belangrijke bron van informatie is in fokwaarden van individuele koeien. Genoominformatie is een doorslaggevend gereedschap voor het genetisch management van de veestapel.

Een fokwaarde van een dier wordt opgebouwd uit drie ‘klassieke’ informatiebronnen met daarnaast als vierde bron de genoominformatie. De drie klassieke informatiebronnen zijn ouders, nakomelingen en eigen waarneming, oftewel eigen lijsten. De vierde informat…

lees meer ›
levensduur

Wat is de beste indicator voor levensduur?

categorie AEU-blog

Veel veehouders willen graag koeien fokken die lang mee kunnen gaan. Maar welk cijfer gebruik je daar het best voor: de fokwaarde levensduur of de aanhoudingspercentages?

De fokwaarde levensduur is een maat voor hoeveel dagen de dochters van een stier langer of korter zullen blijven lopen op een bedrijf. De fokwaarde is een voorspelling voor de toekomst en houdt rekening met verstorende invloeden.
De aanhoudingspercentages geven aan hoeveel dochters van een stier daadwerkelijk een bepaalde periode hebben overleefd. De aanhoudingspercentages zijn ongecorrigeerde gem…

lees meer ›