AEU-blog

Heeft het gebruik van hoornloze stieren effect op productie en gezondheid?

categorie AEU-blog

Fokken op hoornloosheid maakt een opmars, steeds vaker wordt gekozen voor een hoornloze stier in plaats van een gehoornde stier. De voornaamste reden om een hoornloze stier te gebruiken is om kalveren niet meer te hoeven onthoornen. Maar wat is het effect van hoornloosheid op productie- en gezondheidskenmerken?
Hoe werkt fokken op hoornloosheid
Hoornloosheid is een dominante eigenschap, wat betekent dat een nakomeling hoornloos is als de stier één allel heeft voor hoornloosheid. Daarom kunnen zowel heterozygoot als homozygoot hoornloze stieren worden ingezet om hoorn…

lees meer ›

Heeft kruisconstructie effect op afkalfgemak?

categorie AEU-blog

Vaak wordt gedacht dat koeien met een oplopend, sterk hellend of smal kruis vaker problemen hebben met afkalven. Maar is dat echt zo? Wat is eigenlijk de relatie tussen
de constructie van het kruis en afkalfgemak?

Relaties tussen kenmerken
Veel kenmerken hebben een relatie met elkaar. Die verbanden tussen kenmerken zijn zinvol, omdat informatie van het ene kenmerk iets kan zeggen over een ander kenmerk, zelfs als we van dat andere kenmerk geen informatie hebben. Zo zegt interval afkalven tot eerste inseminatie bijvoorbeeld al heel veel over tussenkalftijd, zonder …

lees meer ›

Melksnelheid: voorbeeld met 3 stieren

categorie AEU-blog

Melken alle dochters traag bij een lage fokwaarde melksnelheid?
Voor de fokwaarde melksnelheid geldt dat stieren met een fokwaarde die hoger is dan 100, koeien met een hogere melksnelheid geven. Bij fokwaarden lager dan 100 zullen de dochters een lagere melksnelheid hebben. Hoe hoger de fokwaarde, hoe hoger de melksnelheid. En hoe lager de fokwaarde, hoe lager de melksnelheid. Maar hoe verschillend scoren de dochters van een bepaalde stier voor melksnelheid? Hebben alle dochters van een stier met een hoge fokwaarde een hoge melksnelheid?

Om deze vraag te beantwoord…

lees meer ›

Fokwaarde levensduur of aanhoudingspercentages?

categorie AEU-blog, Algemeen

Fokwaarde levensduur of aanhoudingspercentages?
Veel veehouders willen graag koeien fokken die lang mee kunnen gaan. Maar welk getal gebruik je daar het best voor: de fokwaarde levensduur of de aanhoudingspercentages?

De fokwaarde levensduur is een maat voor hoeveel dagen de dochters van een stier langer of korter zullen blijven lopen op een bedrijf. De fokwaarde is een voorspelling voor de toekomst en houdt rekening met verstorende invloeden.
De aanhoudingspercentages geven aan hoeveel dochters van een stier daadwerkelijk een bepaalde periode hebben overleefd. D…

lees meer ›

Kruisligging: voorbeeld met 3 stieren

categorie AEU-blog

Hebben alle dochters een oplopend kruis bij een lage fokwaarde kruisligging?

In een vorige blog hebben we laten zien hoe de fokwaarde kruisligging geïnterpreteerd moet worden. Een fokwaarde van 100 geeft een iets hellend kruis. Hoe hoger de fokwaarde, hoe hellender het kruis. En hoe lager de fokwaarde, hoe meer het kruis oploopt. Dit is het gemiddelde, maar hoe verschillend scoren de dochters van een bepaalde stier voor kruisligging? Hebben alle dochters van een stier met een lage fokwaarde een oplopend kruis?

Om deze vraag te beantwoorden zijn drie stieren als v…

lees meer ›