AEU-blog

Hoe kan de bijdrage genomics voor totaal exterieur nog twee punten zijn voor een stier met duizenden dochters?

categorie AEU-blog

Menig veehouder gebruikt de stierzoek-functie wel eens en zal doorgeklikt hebben om meer gegevens van een stier te bekijken in de tabbladen ‘achtergrondinformatie’ en ‘bijdrage genomics’. In ‘bijdrage genomics’ is per fokwaarde weergegeven wat genomics toevoegt. De genomische bijdrage is de genomische fokwaarde min de conventionele fokwaarde.
Een vraag die wel eens gesteld wordt, is: hoe kan het dat een stier met duizenden gekeurde dochters nog steeds een genomische bijdrage van meer dan 1 punt heeft voor totaal exterieur? Hier mag genomics toch geen effect meer hebbe…

lees meer ›

NVI: Wat kun je ermee?

categorie AEU-blog

De Nederlands-Vlaamse Index, ofwel NVI, wordt gebruikt in de fokkerij om koeien en stieren te rangschikken op hoe goed ze bij een bepaald fokdoel passen. NVI combineert fokwaarden voor productie, functionele kenmerken, zoals levensduur en gezondheidskenmerken, exterieur en efficiëntie. De combinatie is gebaseerd op het fokdoel dat is vastgesteld: een koe die lang haar melk kan produceren op een gezonde en efficiënte wijze.

Om dit doel te bereiken zijn voor een groot aantal kenmerken fokwaarden ontwikkeld. Het juist afwegen van al deze fokwaarden bij het selecteren v…

lees meer ›

Betrouwbaarheden zijn verrekend in de fokwaarden

categorie AEU-blog

Indexen, zoals Inet en NVI, worden samengesteld uit verschillende fokwaarden. Die fokwaarden hebben vaak fors verschillende betrouwbaarheden. In de NVI bijvoorbeeld zal de fokwaarde melkproductie een hogere betrouwbaarheid hebben dan de fokwaarde levensduur.

Toch worden de betrouwbaarheden van fokwaarden niet meegenomen in een index. Daar is een goede reden voor: de betrouwbaarheid van een fokwaarde is al in de fokwaarde verwerkt. Hoe dat precies in elkaar zit, wordt hier uitgelegd door de Animal Evaluation Unit van Coöperatie CRV.

lees meer ›

Mastitis aanpakken met fokkerij

categorie AEU-blog

Niemand zit te wachten op uierontsteking. Door stieren met een hoge
fokwaarde voor uiergezondheid te kiezen is het mogelijk het aantal
mastitisgevallen flink omlaag te brengen. Hoe dat werkt, leest u hier.

De uiergezondheid van uw koeien is natuurlijk van grote invloed op de productie
en duurzaamheid van uw veestapel. Ook werkt het prettiger om koeien te
melken met een goede uiergezondheid. We weten dat uiergezondheid vooral
wordt beïnvloed door de omgeving en door management. Maar toch is het ene
dier gevoeliger voor mastitis dan het andere dier. Dit heeft al…

lees meer ›
genoomtesten mrij-koeien

Genoomtesten bij mrij een feit

categorie AEU-blog

Genoomfokwaarden waren tot voor kort alleen beschikbaar voor holsteindieren. Inmiddels is ook de stap gemaakt naar genoomfokwaarden voor mrij-dieren. Om te komen tot hogere betrouwbaarheden, is het nodig dat veehouders genoomtesten bij mrij (merkertesten) laten doen.

Tot voor kort waren genoomfokwaarden alleen beschikbaar voor (bijna) zuivere holstein-friesians. Dat betekende dat veehouders van andere rassen niet konden profiteren van de voordelen die genoominformatie biedt voor hun rendement en managementbeslissingen. Daarnaast heeft de genetische vooruitgang van d…

lees meer ›