District 07: Zuidwest-Nederland

Uitnodiging ledenbijeenkomst: Sterk in topprestaties!

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse ledenbijeenkomsten op locatie. Deze ledenbijeenkomst staat in het teken van snelle genetische vooruitgang met het CRV Elite programma en geld verdienen door te fokken op (voer)efficiëntie. We bezoeken ook een praktijkbedrijf en bekijken dieren uit het Elite programma. U bent van harte uitgenodigd op één van de onderstaande ledenbijeenkomsten in uw regio!
Data en tijden
U bent vanaf 10:00 uur welkom op de volgende data bij de volgende locaties.

Donderdag 2 februari 2023
Het Trefcentrum Kerkstraat 2a, 6037 RG Kelpen-Oler…

lees meer ›

Uitnodiging ledenbijeenkomsten (op locatie) District Zuidwest-Nederland

Graag nodigen wij als districtsbestuur u uit voor één van onze twee ledenbijeenkomsten op locatie. Naast een leerzaam programma is er voldoende ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen.

Thema: Wat kan fokkerij u brengen?
Programma
Ontvangst vanaf 12.30 uur met een ‘warme hap’. Start programma 13.15 uur.
Tijdens deze bijeenkomst volgt u een tweetal workshops:
– Wat heeft fokkerij gebracht?
Hoofdinspecteur Addy Morree toont u in de praktijk wat de fokkerij gebracht heeft bij de veestapel van Mts Kortleve-Kooijmans. Op het bedrijf van de familie Vermeer neem…

lees meer ›

UITNODIGING DISTRICTSWEBINAR LEDEN DISTRICT Zuidwest-Nederland

Welkom op de (live) districtswebinar voor uw district Zuidoost-Nederland op:

Dinsdag 15 februari 2022 van 12.30 – 13.15 uur
Hier kunt u het webinar terugkijken
 
PROGRAMMA
We starten met een terugblik op topprestaties van veehouders en koeien uit ons district. Verder bespreken we de actualiteiten, blikken we terug op het afgelopen boekjaar en krijgt u een toelichting op de jaarcijfers van hoofdbestuurder Kurt Faes.
THEMA ‘Stiermoeders: Welke koeien bepalen de volgende generatie?’
Het tweede deel van de webinar staat in het teken van stiermoeders en de CRV…

lees meer ›

Districtsbestuur stelt kandidaat voor

In de maanden januari en februari zijn er weer verkiezingen voor het districtsbestuur. 

Het betreft bestuurders die aftreden waarvoor een nieuwe kandidaat is gevonden, maar ook bestuurders die worden voorgedragen voor een herbenoeming. Bij een herbenoeming heeft voorafgaand een evaluatie plaatsgevonden. Op basis daarvan wordt de bestuurder wel of niet voorgedragen voor herbenoeming.

Het districtsbestuur van district 07 Zuidwest- Nederland draagt de volgende kandidaat voor:

kandidaat           
betreft

René Vermunt, Etten-Leur
herbenoeming

&nb…

lees meer ›

Terugblik webinar Zuidwest-Nederland

Het districtswebinar van Zuidwest-Nederland vond plaats op dinsdag 23 februari jl. vanuit de CRV-studio in Arnhem.

Voorzitter René Vermunt stelt in zijn opening eerst zijn medebestuurders uit het district voor. Siem van Leeuwen, Arjan Brandwijk en Joost Huijbregts zijn alle drie aftredend en herkiesbaar. Jan Vermeer uit Goirle is kandidaat voor de nog openstaande vacature. René tipte dat er tot 13.30 uur nog gestemd kan worden.
Cijfers uit het district
René noemt nog wat cijfers uit het district: Het ledenaantal bedraagt momenteel 2028. Het aantal MPR-deelnemers …

lees meer ›