District 09: Noordoost-Vlaanderen

Eerste publicatie van nieuwe bwb-index

De Coöperatie CRV en CRV Vlaanderen vzw introduceerde onlangs de nieuwe bwb-index voor stieren van het Belgisch-witblauwras.  Deze bwb-index kwam er op vraag van de rascommissie Belgisch witblauw.

De bwb-index wordt drie maal per jaar gepubliceerd en dit telkens in drie aparte lijsten. Elke lijst is samengesteld in functie van de betrouwbaarheid van de bwb-index.
Fokstieren meest betrouwbaar
De lijst met fokstieren bevat stieren met de hoogste betrouwbaarheid (> 65% betrouwbaarheid). Hun bwb-index zal het best hun werkelijke fokkerijprestatie inschatten. De mee…

lees meer ›

Uw karkasgegevens delen voor fokwaardeschatting

Sinds april 2012 berekenen CRV Vlaanderen vzw en Coöperatie CRV verschillende karkasfokwaarden voor ki-stieren in het Belgisch-witblauwras. Daarnaast gebruikt de coöperatie ook de slachtgegevens van melkveerassen, onder andere voor de vleesindex die onderdeel is van de dubbeldoel-NVI.

Deze fokwaarden helpen veehouders om de juiste fokkerijkeuzes te maken, gericht op een sterke groeikracht en een efficiënte nieuwe generatie.
Hiertoe worden de slachtgegevens beheerd door de Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees (I.V.B.) gekoppeld aan de afstammingsgeg…

lees meer ›

Toch prijskampen in augustus en september?

Onder enig voorbehoud, maar als de gunstige evolutie aan blijft houden, vinden deze zomer misschien toch nog enkele prijskampen plaats.

De ‘aftrap’ van de flink gereduceerde kalender wordt op 1 augustus gegeven met een nationale prijskamp Belgisch witblauw in Erpe-Mere. De grote prijs Keukens Redant is een alleenstaande prijskamp, wat betekent dat deze niet samenvalt met een beurs of ander evenement. Daarmee valt de prijskamp onder de kleinschalige evenementen die vanaf 1 augustus kunnen plaatsvinden.

Eeklo en Gistel

In september staan gepland: de open Landbou…

lees meer ›

Zo moeder, zo dochter: sterkoeien en melkkanonnen bij familie Op ’t Roodt

Ze was de kleinste koe in de stal van vader Guy en zoon Koen op ’t Roodt in Olen. Maar de prestaties van Quinzy waren groot. De Roumaredochter produceerde in haar leven ruim 138.000 kg melk met 3,90% vet en 3,35% eiwit. Daarbij werd ze op 12-jarige leeftijd ingeschreven met 86 punten voor algemeen voorkomen, waaronder 89 voor beenwerk en 85 voor uier.

Deze opvallende prestaties leverden haar de predicaten honderdtonner, tientonner en Sterkoe 2 op. ‘Quinzy was in de stal een onopvallende koe die heel gemakkelijk veel melk gaf en royaal boven het bedrijfsgemiddelde v…

lees meer ›

Het Studie- en Documentatiecentrum voor Vlaamse Rundveerassen ( SDVR )

Om de instandhouding van de Vlaamse lokale rassen te garanderen werd in 1997 het Studie- en Documentatiecentrum voor Vlaamse Rundveerassen (SDVR) opgericht. Het SDVR functioneert als onderdeel binnen CRV Vlaanderen.

Bepaalde lokale rundveerassen zijn met uitsterven bedreigd doordat het economisch gezien interessanter is om meer productieve rassen te houden. Het behoud van genetische diversiteit van traditionele rundveerassen is evenwel een basis voor het behoud van diversiteit op het platteland.

De meeste Vlaamse rundveebedrijven kiezen voor gespecialiseerde rund…

lees meer ›