District 08: Zuidoost-Nederland

Marsna Lette 37: extreme gehaltes, 100% vaarskalveren en twee sterren

Meer dan 600 dochters van de stier Kian produceerden in hun leven al 100.000 kg melk en daarvan haalden er 94 ook al de tien ton vet en eiwit. Tussen al deze productieve en duurzame koeien springt Sterkoe 2 Marsna Lette 37 van de familie Van der Horst in Boekel er echter nog extra bovenuit.

Met een levensproductie van 105.757 kg melk met 5,47% vet en 4,06% eiwit is zij namelijk de tientonner van Kian met de allerhoogste gehaltes. ‘Ik gebruik altijd stieren met hoge gehaltes, maar bij deze koe zitten de hoge percentages vet en eiwit ook nog eens in de moederlijn’, v…

lees meer ›

Tientonner Emma 89 trots van de stal

‘Als we deze koe konden kopiëren, dan had ik maar de helft van mijn jongvee nodig’ vertelt Willem-Jan van Alphen uit Boxtel over zijn tientonner Emma 89.

Emma is een sterke koe die vrijwel probleemloos in 12 jaar (9 lactaties) het bracht tot tientonner en ze is nog steeds heel fit. Aan de prestatie hebben de koe zelf <met haar karakter> maar ook de goede verzorging en de continue alertheid van boer Willem-Jan en zijn vader bijgedragen. Laatgenoemde is nog steeds erg actief op het melkveebedrijf.
Rust, reinheid en regelmaat
Willem-Jan: ‘Rust, Reinheid en Reg…

lees meer ›

Ledenbijeenkomsten (op locatie) District Zuidoost Nederland

Een coöperatie wordt altijd opgericht om er samen beter van te worden. Binnen de Coöperatie CRV organiseren we regelmatig bijeenkomsten om gezamenlijke en individuele doelen met elkaar door te nemen. We zijn blij dat we binnenkort een vijftal ledenbijeenkomsten op locatie kunnen houden. Van u horen we graag of we samen nog een stap extra kunnen zetten om uw doelen te behalen.

Thema ledenbijeenkomsten: Met dikke melk naar een hoger rendement?
Waar zijn wij welkom?
We hebben een vijftal aansprekende bedrijven in ons district bereid gevonden om hun erven open te stel…

lees meer ›

Uitnodiging districtswebinar leden district Zuidoost-Nederland

Welkom op de (live) districtswebinar voor uw district Zuidoost-Nederland op

Dinsdag 1 februari 2022, start 13.00 uur (tot 13.45 uur)

PROGRAMMA
We bespreken de actualiteiten, blikken terug op het afgelopen boekjaar en u krijgt een toelichting op de jaarcijfers van hoofdbestuurder Fons Kersten.

THEMA ‘DIKKE MELK’
Het tweede deel van de webinar staat in het teken van ‘Dikke melk’. Hogere gehalten (‘dikke melk’) zorgen voor meer melkgeld en daarmee haalt u meer rendement uit uw fosfaatquotum. Wie wil dit nu niet? Maar hoe bereik je dat? En hoe belangrijk is fokk…

lees meer ›

Districtsbestuur stelt kandidaat voor

In de maanden januari en februari zijn er weer verkiezingen voor het districtsbestuur. 

Het betreft bestuurders die aftreden waarvoor een nieuwe kandidaat is gevonden, maar ook bestuurders die worden voorgedragen voor een herbenoeming. Bij een herbenoeming heeft voorafgaand een evaluatie plaatsgevonden. Op basis daarvan wordt de bestuurder wel of niet voorgedragen voor herbenoeming.

Het districtsbestuur van district 08 Zuidoost- Nederland draagt de volgende kandidaat voor:

kandidaat           
betreft

Corné Toonders, Veldhoven
herbenoeming

&n…

lees meer ›