Coöperatie

fokwaardepublicatie

Fokwaardepublicaties vanaf nu op cooperatie-crv.nl

categorie Coöperatie, Fokwaarden

De indexdraai van augustus 2018 is de eerste indexdraai die volledig onder verantwoordelijkheid van Coöperatie CRV wordt uitgevoerd. Dit betekent ook dat de fokwaarden vanaf nu op de website van Coöperatie CRV worden gepubliceerd.

De nieuwe Europese fokkerijverordening schrijft voor dat de fokwaardeschatting uiterlijk 1 november 2018 bij het stamboek moet liggen. In Nederland betekent dit dat de verantwoordelijkheid voor de fokwaardeschatting van stieren verplaatst is van brancheorganisatie GES naar de Coöperatie CRV. Coöperatie CRV voert nu de fokwaardenschatting v…

lees meer ›

Nieuws fokwaardeschatting augustus 2018

categorie Coöperatie, Fokwaarden

Bij de nationale fokwaardeschatting van augustus 2018 zijn diverse aanpassingen doorgevoerd.

De publicatie van de fokwaarden van stieren is vanaf augustus 2018 in handen van Coöperatie CRV. De publicatie van stierfokwaarden vindt hier plaats. Lees hierover meer: Fokwaardepublicaties vanaf nu op cooperatie-crv.nl  

Hieronder vindt u de aanpassingen van de fokwaardeschatting augustus 2018:

Gebruik van exterieurkenmerken als indicator bij de vleesindex
Geboorteverloop: gebruik van alle gegevens

lees meer ›

Nieuwe CRV-adviesraad vervangt fokkerij- en inforaad

categorie Coöperatie

CRV krijgt vanaf maart 2018 een nieuwe adviesraad van veehouders die meedenken over de strategische ontwikkeling van producten en diensten. De nieuwe CRV-adviesraad geeft advies aan het bedrijf CRV en de raad van commissarissen en is een samenvoeging van de bestaande info- en de fokkerijraad.

De nieuwe opzet zal naar verwachting de innovatiekracht van CRV versterken en sluit aan bij de actuele werkwijze binnen het bedrijf. De ontwikkeling van fokkerij- en informatieproducten gebeurt immers steeds meer geïntegreerd. Denk aan Fokken op Maat en de verzameling v…

lees meer ›

Hoe werkt betrouwbaarheid voor een individuele koe?

De betrouwbaarheid geeft aan hoeveel informatie in de fokwaarde is verwerkt. Voor fokwaarden van dochtergeteste stieren zijn we gewend betrouwbaarheden van 80 procent of meer te zien, maar hoe zit dat bij koeien?

In tegenstelling tot stieren krijgen de meeste koeien slechts enkele nakomelingen die voor een hogere betrouwbaarheid zorgen. Wel kan de eigen prestatie meegenomen worden. De volgende informatiebronnen beïnvloeden de betrouwbaarheid van een individuele koe:

– eigen prestatie
– ouders
– nakomelingen
– erfelijkheidsgraad
– genomics

Voorbeeld
Al…

lees meer ›