Coöperatie

Toelichting financiële jaarcijfers door directie CRV en coöperatievoorzitter

categorie Coöperatie

Nieuwsgierig hoe CRV er financieel voorstaat?

CRV organiseert voor haar leden een webinar over de financiële Jaarcijfers van 2020-2021. Financieel directeur Egon Verheijden geeft een toelichting op de jaarcijfers en beantwoordt samen met CRV-voorzitter Wietse Duursma uw vragen. Vervolgens gaan CEO Angus Haslett en Wietse in op de behoeften die CRV wil vervullen om veehouders te ondersteunen bij hun rol om op duurzame wijze voedsel te produceren.

Dit webinar is voor leden en vindt plaats op dinsdag 18 januari om 13.00 uur.
Let op: dit webinar is niet beschikb…

lees meer ›

Systeem fokwaardeschatting grondig onderzocht

categorie Coöperatie

Om de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de fokwaardeschatting te waarborgen is er iedere twee jaar een grondig onderzoek. Deze toetsing betreft alle systemen die in dienst staan van de fokwaardeschatting en vond plaats in november 2021.

Het tweejaarlijkse onderzoek werd uitgevoerd door twee buitenlandse experts die veel kennis en ervaring hebben met fokwaardeschattingen in diverse landen.

De uitslag van het onderzoek wordt door Coöperatie CRV kritisch geëvalueerd. De coöperatie hecht er veel waarde aan dat de systemen voor de fokwaardeschatting objectief en vak…

lees meer ›

Uniformering in het keuren van jerseys

Het kleine ras – in omvang en verschijning – jersey maakt al enige jaren een relatief sterke groei door. Afgelopen boekjaar waren er 2.300 eerste inseminaties meer dan vorig jaar. De bedrijfsinspecteurs van Coöperatie CRV organiseerden daarom een uniformerings-sessie speciaal voor dit ras.

Niet alleen bij de bedrijfsinspecteurs leefde de wens voor een uniformerings-bijeenkomst. Ook een aantal jerseyfokkers hadden dit te kennen gegeven.

Het aantal inspecties van jerseykoeien bedroeg de afgelopen vijf jaar:

225 koeien met 100% jerseybloed
1.000 koeien met m…

lees meer ›

Fraaitypische Johanna de trots van familie Pellikaan

‘Een koe met enorm veel kwaliteit, die ons veel arbeidsvreugde geeft.’ Met deze lovende woorden typeert Burger Pellikaan Johanna 140. De Faberdochter werd onlangs bekroond met het predicaat Sterkoe 3 en is misschien wel de meest complete koe in de 100-koppige veestapel op het melkveebedrijf in Meerkerk.

Burger Pellikaan beheert samen met zijn vader Jasper het wel een wee van de koeien. Ook zijn broer Florus is nauw betrokken.
Hoge scores
Johanna 140 werd op 15-jarige leeftijd opnieuw ingeschreven met 89 punten voor algemeen voorkomen, waaronder 88 voor uier en 87…

lees meer ›

Everlasting Love is een unicum

‘Een koe als Everlasting Love is echt een dier om fier op te zijn’, vertelt Willy Moutton uit Torhout over zijn koe, die onlangs het predicaat Sterkoe 2 kreeg toegekend.

Everlasting Love werd op 12-jarige leeftijd ingeschreven met 89 punten voor algemeen voorkomen, waaronder 91 voor uier en 88 voor beenwerk. Net voor de keuring passeerde de sterkoe de grens van een levensproductie van 100.000 kg melk. En met gemiddeld 5,07% vet en 3,88% eiwit produceerde ze daarmee ook al bijna 9.000 kg vet en eiwit.
Rustig karakter
‘Everlasting Love is een heel gemakkelijke koe …

lees meer ›