District 01: West-Nederland

Drie extra schepjes brok voor drie bijzondere honderdtonners

Met een taartje voor henzelf en een extra schepje brok voor de feestkoeien vierden veehouders Marco en Nicole Jaapies en hun zoontje Luke op 9 mei een besloten ‘coronaproof’ feestje. Op deze datum overschreden op het bedrijf in Hensbroek drie koeien met dezelfde melkcontrole de grens van 100.000 kilo melk.

Het gaat om de 15-jarige Juliana 33, de 12-jarige Betje 311 en de 13-jarige Trijntje 364. Met respectievelijk de Nederlandse Horst Harry, de Australische Elite Mountain Donor en de Duitse Lucifer hebben ze een internationaal gezelschap als vaders.
‘Ook deze koei…

lees meer ›

Drie sterren voor sterke stammoeder Melkbron 420

‘Van oudsher lopen er op ons bedrijf al Melkbronnen’, vertelt Dick Verweij uit Weesp. Samen met zijn zoon Cock melkt hij op twee locaties in totaal 120 koeien. ‘We boeren kostprijsbewust en dat betekent dat de koeien goed op zichzelf moeten passen. De Melkbronnen hebben bewezen dat ze dat kunnen, want het jongste kalfje heeft volgnummer 580.’

Een mooi voorbeeld van de kracht van de koefamilie is Melkbron 420 (Future x Lord Lily). Onlangs werd ze op 15-jarige leeftijd ingeschreven met 86 punten voor algemeen voorkomen, met 88 voor uier en 84 voor beenwerk. Daarbij he…

lees meer ›

Ledenraad benoemt en neemt afscheid

Alle nieuwe districtsbestuurders – alsook de districtsbestuurders die werden voorgedragen voor herbenoeming – zijn door de leden gekozen voor het districtsbestuur. Op de ledenraad van 12 maart zijn zij vervolgens benoemd in de ledenraad van de coöperatie CRV u.a. Voor het eerst kon er digitaal gestemd worden.

Voor het eerst dit jaar konden leden, naast het stemmen op papier, ook digitaal stemmen. De introductie van het digitaal stemmen is succesvol verlopen, omdat er nu ook buiten de districtsbijeenkomsten om gestemd kon worden. Het aantal stemmers was daardoor ruim…

lees meer ›

Stiermoeder Delta Hind wint rendementsbeker Wintershow Houten

Delta Hind heeft veel ijzers in het vuur. Moeiteloos weet zij haar fraaie exterieur te combineren met hoog rendement, wat haar bracht tot stiermoeder. Als klap op de vuurpijl won ze onlangs in Houten ‒ op de Wintershow ‒ de CRV-rendementsprijs.

Aan de hand van haar vaste voorbrenger Willem Zwambag wist Delta Hind (v. Snowman) op vrijdagavond 28 februari, tijdens de UFF Wintershow in Houten, een belangrijke prijs in de wacht te slepen: de CRV-rendementsprijs voor de koe met de meeste kilogrammen vet en eiwit.
Donor
Delta Hind (88 av) is de halfzus van fokstier Delt…

lees meer ›

Geslaagde districtsbijeenkomsten voorjaar 2020

In district West-Nederland zijn in januari en februari vier districtsbijeenkomsten georganiseerd, dat is een lager aantal dan andere jaren. Het bestuur heeft er bewust voor gekozen om minder bijeenkomsten te organiseren, maar wel te streven naar een hoog niveau. Terugkijkend is dat gelukt.

De vier bijeenkomsten waren verdeeld over twee avonden en twee dagbijeenkomsten. Op de avondbijeenkomsten gaf CRV-medewerker Bart Dronkert acte de présence met een schitterende presentatie: ‘China, land van de onbegrensde mogelijkheden?’ Bart is binnen CRV onder andere verantwoord…

lees meer ›