Het doel van Coöperatie CRV

24
mrt
2020
0
Reacties

Het doel van de Coöperatie CRV u.a. is het behartigen van de belangen van de leden op het gebied van rundveehouderij en rundveeverbetering via het bedrijf CRV Holding b.v. Het bedrijf tracht dit doel te bereiken via een innovatief en breed portfolio aan genetica, managementproducten en dienstverlening.

Coöperatiestructuur

CRV u.a. is een in Nederland en Vlaanderen werkende coöperatie en eigenaar van een internationaal bedrijf. De coöperatie vindt goede communicatie en betrokkenheid tussen de coöperatie en het bedrijf belangrijk. Daarom is een organisatiestructuur ontwikkeld die dit biedt. Om tot korte lijnen met de leden te komen zijn de werkgebieden verdeeld in districten en in Vlaanderen kent de coöperatie afdelingen die samen twee districten vormen. De districtsbesturen werken nauw samen met de teams in de regio’s van het bedrijf CRV Holding in Nederland en Vlaanderen.

De Coöperatie CRV u.a.

CRV u.a. bestaat uit tien districten verdeeld over drie regio’s: Noord, Midden en Zuid (Vlaanderen). De leden kiezen hun districtsbestuur, bestaande uit acht à twaalf personen (voorzitter, vicevoorzitter en secretaris). De kandidaat-districtsbestuurders worden door de leden gekozen of herkozen. Daarna worden de districtsbestuurders door de ledenraad voorgedragen om toe te treden tot de ledenraad. Wanneer men geen districtsbestuurder meer is, vervalt ook het lidmaatschap van de ledenraad. De ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie.

Coöperatie CRV u.a.

leden (23.000)

Districten (10)

Ledenraad (87)

hoofdbestuur (7)

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur bestaat uit zeven personen. Daarbij geldt dat er minimaal één in regio Noord, één in regio Midden en minimaal twee in Vlaanderen woonachtig zijn. De overige drie hoofdbestuursleden mogen uit Nederland en Vlaanderen komen. De ledenraad benoemt, na voordracht door een selectiecommissie, de hoofdbestuursleden. De hoofdbestuursleden dragen uit hun midden een voorzitter voor. De ledenraad benoemt de voorzitter. Alle hoofdbestuursleden van de coöperatie CRV u.a. zijn ook lid van de raad van commissarissen van het bedrijf CRV Holding b.v.

Ledenraad

De ledenraad bestaat uit 87 bestuursleden gevormd door de tien districtsbesturen in Nederland en Vlaanderen. De ledenraad vertegenwoordigt zowel de melkvee- als de vleesveeleden. De ledenraad is het hoogste orgaan in de coöperatie en stelt onder meer de jaarrekening en de winstbestemming vast. De statuten geven aan wat aan de ledenraad is voorbehouden.

De volgende keer bespreek ik met u de districten en districtsbesturen.

 

Indien u vragen heeft kunt u mij deze altijd stellen via ‘uw reactie’.
U ontvangt mijn antwoord in uw mailbox.

Paul Vriesekoop,
Manager Cooperative Affairs

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *