Hoe werkt de Coöperatie CRV? Districtsbesturen

26
mei
2020
0
Reacties

Eerder is uitgelegd hoe de Coöperatie CRV werkt. Dit keer staat centraal wat een districtsbestuur doet. Het districtsbestuur is immers een belangrijke schakel voor de ledenbetrokkenheid in het district.

Om die ledenbetrokkenheid te bereiken organiseert het districtsbestuur activiteiten ‘dicht op de boer’. Het aantal leden per district varieert van 2.000 tot 3.800. Alle districtsbestuurders zijn ook lid van de ledenraad. In de regio’s Noord en Midden (Nederland) hebben de 8 districten ieder 8 bestuursleden melkvee en gezamenlijk 3 bestuursleden vleesvee. Een vleesveebestuurder maakt deel uit van het districtsbestuur waarin de hoofdvestiging van zijn of haar rundveebedrijf ligt. In regio Zuid (Vlaanderen) zetelen in district 9 (Noordoost-Vlaanderen) 8 bestuursleden (6 melkvee en 2 vleesvee). District 10 (Zuidwest-Vlaanderen) heeft 12 bestuursleden (9 melkvee en 3 vleesvee).

De ogen en oren van CRV

De districtsbesturen geven inhoud aan de ledenbetrokkenheid. Hun taken zijn het signaleren van ontwikkelingen in het district, het informeren van de leden en het toetsen van genomen besluiten. Ook voor terugsluizen van informatie ‘uit het veld’ zorgt het districtsbestuur. De districtsbesturen zijn de ‘ogen en oren’ van CRV: zij worden geïnformeerd over de ontwikkelingen die zich binnen CRV voordoen.

Samen met de afdeling Verenigingszaken organiseert het districtsbestuur ledenbijeenkomsten, waarvoor alle leden uit het district worden uitgenodigd. Dit kunnen algemene ledenvergaderingen zijn, maar ook specifieke thema-avonden die ingaan op wat het districtsbestuur belangrijk vindt. Deze kunnen door het hele jaar plaatsvinden.

Besproken onderwerpen

Het districtsbestuur vergadert driemaal per jaar.

Op de agenda staat:

–  het organiseren van ledenbijeenkomsten voor de ledenbetrokkenheid

– het tussentijds informeren van de ledenraad. over de wensen en ideeën van de leden

– het formuleren van voordracht van nieuwe bestuurders of leden voor de adviesraden

– meedenken over de strategie van CRV

– geïnformeerd worden over jaarrekening, beleid, fokkerij- en infoproducten.

Meerderheid van stemmen

Ieder lid in het districtsbestuur heeft één stem. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen in een zogenaamd rechtsgeldig opgeroepen vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal bestuurders aanwezig is.

Voor een districtsbestuur worden de bestuursleden uitgenodigd, maar ook een afgevaardigde van de jongerenraad en van de adviesraad. Er is ook altijd een hoofdbestuurslid aanwezig om de gang van zaken in het algemeen binnen de coöperatie en de holding (CRV BV) toe te lichten. Dit hoofdbestuurslid kan zo punten meenemen naar het hoofdbestuur en/of de raad van commissarissen.

In het tweede? Veeteeltnummer maart is de bestuursfolder meegestuurd. Hierin vindt u een overzicht van alle bestuursleden van de coöperatie, met foto en contactgegevens. Dezelfde informatie is te vinden op de website van de coöperatie.

De volgende bespreek ik met u het lidmaatschap van de coöperatie.

Indien u vragen heeft kunt u mij deze altijd stellen via ‘uw reactie’.
U ontvangt mijn antwoord in uw mailbox.

Paul Vriesekoop,
Manager Cooperative Affairs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *