Nieuws

NVI: Wat kun je ermee?

categorie AEU-blog
De Nederlands-Vlaamse Index, ofwel NVI, wordt gebruikt in de fokkerij om koeien en stieren te rangschikken op hoe goed ze bij een bepaald fokdoel passen. NVI combineert fokwaarden voor productie, functionele kenmerken, zoals levensduur en gezondheidskenmerken, exterieur en efficiëntie. De combinatie is gebaseerd op het fokdoel dat is vastgesteld: een... lees meer ›

Betrouwbaarheden zijn verrekend in de fokwaarden

categorie AEU-blog
Indexen, zoals Inet en NVI, worden samengesteld uit verschillende fokwaarden. Die fokwaarden hebben vaak fors verschillende betrouwbaarheden. In de NVI bijvoorbeeld zal de fokwaarde melkproductie een hogere betrouwbaarheid hebben dan de fokwaarde levensduur. Toch worden de betrouwbaarheden van fokwaarden niet meegenomen in een index. Daar is een goede reden voor:... lees meer ›

Nieuws fokwaardeschatting april 2019

categorie Fokwaarden
Bij de nationale fokwaardeschatting zijn voor de volgende zaken aanpassingen doorgevoerd: Vruchtbaarheid Levensduur Update basisverschillen Vruchtbaarheid Bij de fokwaardeschatting voor vruchtbaarheidskenmerken is een aantal aanpassingen doorgevoerd. Voor de kenmerken non return, drachtpercentage, interval eerste tot laatste inseminatie en bij tussenkalftijd wordt voortaan rekening gehouden of een koe met gesekst... lees meer ›

Mastitis aanpakken met fokkerij

categorie AEU-blog
Niemand zit te wachten op uierontsteking. Door stieren met een hoge fokwaarde voor uiergezondheid te kiezen is het mogelijk het aantal mastitisgevallen flink omlaag te brengen. Hoe dat werkt, leest u hier. De uiergezondheid van uw koeien is natuurlijk van grote invloed op de productie en duurzaamheid van uw veestapel.... lees meer ›
CRV-Districtsbijeenkomsten Vleesvee

Welkom op de CRV-Districtsbijeenkomsten Vleesvee Vlaanderen

categorie Coöperatie
Welkom op de vernieuwde ledenbijeenkomst van CRV. We blikken terug op het afgelopen jaar, u krijgt een toelichting op de jaarcijfers en de actualiteiten en er vindt een bestuursverkiezing plaats tijdens de Vlaamse CRV-Districtsbijeenkomsten Vleesvee. De rendabiliteit in de vleesveehouderij staat zwaar onder druk. Keuzes moeten daarom weldoordacht gemaakt worden.... lees meer ›