CRV Holding bv financiële kerncijfers

CRV Holding BV financiële kerncijfers

2017-2018
(x € 1.000)
2016-2017
(x € 1.000)
2015-2016
(x € 1.000)
2014-2015
(x € 1.000)
2013-2014
(x € 1.000)
netto-omzet vóór ledenvoordeel

173.573

171.901

170.244

176.663

170.955

ledenvoordeel

-4.148

-4.098

-1.941

-3.118

-3.369

netto-omzet na ledenvoordeel

169.425

167.803

168.303

173.515

167.586

operationeel resultaat (incl. boekwinsten)

10.617

10.136

6.991

10.693

6.645

amortisatie goodwill, impairments en herstructurering

-623

347

-3.249

-3.330

-3.011

ledenvoordeel

-4.148

-4.098

-1.941

-3.118

-3.369

bedrijfsresultaat

5.846

6.385

1.801

4.245

265

resultaat na belasting

4.148

4.098

1.940

3.118

3.369

eigen vermogen

83.759

82.804

79.481

75.454

76.028

balanstotaal

123.771

121.792

119.884

111.032

111.983

werkkapitaal (inclusief liquide middelen)

37.474

33.926

39.982

39.912

36.251

liquiditeit

2,07

1,98

2,16

2,26

2,14

solvabiliteit

68%

68%

66%

68%

68%

Bovenstaande tabel geeft de ontwikkeling van CRV weer over de afgelopen vijf boekjaren. Voor een goede vergelijking zijn de kerncijfers in- en exclusief ledenvoordeel en amortisatie van goodwill weergegeven. Goodwill is bij een overname de meerwaarde van een onderneming boven het nettovermogen. De afschrijving van goodwill heet amortisatie.

 


 Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2017-2018’