Kengetallen coöperatie CRV u.a.

Kengetallen Coöperatie CRV U.A.

ALGEMEEN

2017-2018

2016-2017

aantal leden in Nederland en Vlaanderen

23.805

24.528

RESULTAAT (geconsolideerd)
netto-omzet (x € 1 mln)

170,3

168,6

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

6,1

6,5

nettoresultaat (x € 1 mln)

4,3

4,2

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

86,7

86,6

balanstotaal (x € 1 mln)

124,7

122,8

solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)

70%

71%

kasstroom (x € 1 mln)

5,3

-1,8

 


 Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2017-2018’