CRV Holding bv financiële kerncijfers

2020-2021
(x € 1.000)

2019-2020
(x € 1.000)

2018-2019
(x € 1.000)

2017-2018
(x € 1.000)

2016-2017
(x € 1.000)

netto-omzet vóór ledenvoordeel

169.562

168.743

166.873

173.573

171.901

ledenvoordeel

0

-346

0

-4.148

-4.098

netto-omzet na ledenvoordeel

169.562

168.397

166.873

169.425

167.803

operationeel resultaat (incl. boekwinsten)

1.821

2.060

5.349

10.617

10.136

amortisatie goodwill, impairments en herstructurering

-2.378

-1.358

-970

-623

347

ledenvoordeel

0

-346

0

-4.148

-4.098

bedrijfsresultaat

-557

356

4.379

5.846

6.385

resultaat na belasting

52

346

3.758

4.148

4.098

eigen vermogen

86.559

83.703

87.233

83.759

82.804

balanstotaal

129.744

120.878

124.072

123.771

121.792

werkkapitaal (inclusief liquide middelen)

33.327

30.705

30.430

37.475

33.926

liquiditeit

1,9

1,93

1,93

2,05

1,98

solvabiliteit

67%

69%

70%

68%

68%

Bovenstaande tabel geeft de ontwikkeling van CRV weer over de afgelopen vijf boekjaren. Voor een goede vergelijking zijn de kerncijfers in- en exclusief ledenvoordeel en amortisatie van goodwill weergegeven. Goodwill is bij een overname de meerwaarde van een onderneming boven het nettovermogen. De afschrijving van goodwill heet amortisatie.


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2020-2021’