CRV Holding bv financiële kerncijfers

2018-2019
(x € 1.000)

2017-2018
(x € 1.000)

2016-2017
(x € 1.000)

2015-2016
(x € 1.000)

2014-2015
(x € 1.000)

netto-omzet vóór ledenvoordeel

166.873

173.573

171.901

170.244

176.663

ledenvoordeel

0

-4.148

-4.098

-1.941

-3.118

netto-omzet na ledenvoordeel

166.873

169.425

167.803

168.303

173.515

operationeel resultaat (incl. boekwinsten)

5.349

10.617

10.136

6.991

10.693

amortisatie goodwill, impairments en herstructurering

-970

-623

347

-3.249

-3.330

ledenvoordeel

0

-4.148

-4.098

-1.941

-3.118

bedrijfsresultaat

4.379

5.846

6.385

1.801

4.245

resultaat na belasting

3.758

4.148

4.098

1.940

3.118

eigen vermogen

87.233

83.759

82.804

79.481

75.454

balanstotaal

124.072

123.771

121.792

119.884

111.032

werkkapitaal (inclusief liquide middelen)

30.430

37.475

33.926

39.982

39.912

liquiditeit

1,93

2,05

1,98

2,16

2,26

solvabiliteit

70%

68%

68%

66%

68%

Bovenstaande tabel geeft de ontwikkeling van CRV weer over de afgelopen vijf boekjaren. Voor een goede vergelijking zijn de kerncijfers in- en exclusief ledenvoordeel en amortisatie van goodwill weergegeven. Goodwill is bij een overname de meerwaarde van een onderneming boven het nettovermogen. De afschrijving van goodwill heet amortisatie.


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2018-2019’