CRV Holding bv financiële kerncijfers

Financiële kerncijfers

2015-2016
(x €1.000)
2014-2015
(x €1.000)
2013-2014
(x €1.000)
2012-2013
(x €1.000)
2011-2012
(x €1.000)
netto-omzet vóór ledenvoordeel

170.244

176.663

170.955

168.458

169.569

ledenvoordeel

-1.941

-3.118

-3.369

-517

0

netto-omzet na ledenvoordeel

168.303

173.515

167.586

167.941

169.569

operationeel resultaat

6.991

10.693

6.645

3.900

2.270

amortisatie goodwill, impairments en herstructurering

-3.249

-3.330

-3.011

-3.086

-2.986

ledenvoordeel

-1.941

-3.118

-3.369

-517

0

bedrijfsresultaat

1.801

4.245

265

297

-716

resultaat na belasting

1.940

3.118

3.369

518

-786

eigen vermogen

79.481

75.454

76.028

71.773

75.078

balanstotaal

119.884

111.032

111.983

108.498

115.826

werkkapitaal (inclusief liquide middelen)

39.982

39.912

36.251

26.501

26.118

liquiditeit

2,16

2,26

2,14

1,85

1,82

solvabiliteit

66%

68%

68%

66%

65%

Bovenstaande tabel geeft CRV's ontwikkeling weer over de afgelopen vijf boekjaren. Voor een goede vergelijking zijn de kerncijfers in- en exclusief ledenvoordeel en amortisatie van goodwill weergegeven. Goodwill is bij een overname de meerwaarde van een onderneming boven het nettovermogen. De afschrijving van goodwill heet amortisatie.

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2015-2016’