Deelnames aan diensten en producten CRV

NEDERLAND VLAANDEREN
KUNSTMATIGE INSEMINATIE* KUNSTMATIGE INSEMINATIE*
inseminaties

1.181.213

inseminaties

208.582

inseminaties dhz

1.326.656

inseminaties dhz

264.600

totaal inseminaties

2.507.869

totaal inseminaties

473.182

VEEMANAGER VEEMANAGER
deelnemende bedrijven

9.325

deelnemende bedrijven melkvee

681

deelnemende bedrijven vleesvee

156

MELKPRODUCTIEREGISTRATIE MELKPRODUCTIEREGISTRATIE
deelnemende bedrijven

12.880

deelnemende bedrijven

2.061

bemonsterde koeien

1.293.436

bemonsterde koeien

198.508

monsternames door monsternemers

48.279

monsternames door monsternemers

10.228

monsternames in eigen beheer

73.303

monsternames in eigen beheer

8.499

vet- en eiwitmonsters

10.684.635

vet- en eiwitmonsters

1.496.946

REGISTRATIE REGISTRATIE
stamboekbedrijven

17.701

deelnemende bedrijven

2.868

overige bedrijven

10.178

geregistreerde dieren

412.521

totaal

27.879

stamboekrunderen

2.275.996

BELGISCH-WITBLAUWRAS
overige runderen

746.683

stamboekinschrijvingen

2.655

totaal

3.022.679

stamboekbedrijven

185

BEDRIJFSINSPECTIE BEDRIJFSINSPECTIE
bedrijven bedrijfsinspectie melkvee

5.405

bezoeken bedrijfsinspectie melkvee

1.247

exterieurbeoordelingen melkvee

141.797

exterieurbeoordelingen melkvee

23.959

SDVR**
verkoop SDVR-sperma

4.446

*inseminaties uitgevoerd en/of geregistreerd door CRV
**Studie- en Documentatiecentrum voor Vlaamse Rundveerassen
Meer gegevens over de informatieverwerving en -verwerking zijn terug te vinden in de CRV-jaarstatistieken, elders op deze website


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2018-2019’