Jaar in beeld: 2020-2021

September 2020

Hooggepunte vaarzen halen sneller de mijlpaal van 100.000 kg melk of 10.000 kg vet en eiwit dan laaggepunte vaarzen. Die relatie tussen exterieur en levensproductie komt naar voren uit een analyse van Coöperatie CRV. Hierbij is gebruik gemaakt van cijfers van honderd- en tientonners in de periode 2010 tot en met 2019.

Koeien die als vaars met 80 punten werden ingeschreven, hadden 3185 dagen nodig voor de productie van 100.000 kg melk. Koeien die als vaars 85 punten kregen, deden er 135 dagen korter over (3050 dagen). Tussen koeien die als vaars 76 of 87 punten kregen, zit zelfs een verschil van 332 dagen. Dat is ongeveer een hele lactatie.

Dezelfde analyse laat ook zien dat koeien steeds sneller de grens van 100.000 kg melk bereiken. De koeien die in 1991 honderdtonner werden, deden er gemiddeld 3690 dagen over. In 2019 hadden de ruim 2400 honderdtonners er gemiddeld 3071 productiedagen voor nodig, een verschil van ruim 500 dagen.

Honderd- en tientonners scoren als vaars nog altijd gemiddeld voor exterieur kenmerken met daarnaast opvallend sterke uiers. Hoofdinspecteur Gerbrand van Burgsteden analyseerde de gegevens van de bijna 19.000 honderdtonners en ruim 1900 tientonners die de afgelopen tien jaar die mijlpaal bereikten.
Van de koeien in zijn analyse kregen 12.421 honderdtonners en 1355 tientonners een exterieurscore als vaars. De honderdtonners scoorden als vaars gemiddeld 81,9 punten, de tientonners kwamen uit op 82,4 punten. Voor uier scoorden ze respectievelijk 82,3 en 82,8 punten.

Na twee nationale titels in 2019 is Harrie Tijhuis uit Hooghalen de winnaar geworden van de zevende W. N. Pon Award. Het jaar 2019 was een bijzonder succesvol jaar voor Tijhuis. Tijdens de NRM pakte hij het algemeen kampioenschap met de roodbonte Twente Dairies Apple Jose 2 (v. Big Apple). Een half jaar later werd ook het algemeen kampioenschap tijdens de HHH-show gewonnen, dit keer met Twente Dairies Apple Jose 1 (v. Big Apple), het nichtje van de NRM-kampioene.

 

Oktober 2020

Een oudere veestapel levert niet alleen een hogere (levens)productie op, maar draagt ook bij aan een hoger saldo en betere cijfers in de KringloopWijzer. Een oudere veestapel betekent in de praktijk meer melk per dag en minder jongvee, waardoor er meer ruwvoer is voor de koeien. Verder leidt het tot minder onderhoudsvoer voor de veestapel, minder kosten voor het opfokken van jongvee, minder mestafzet en meer melk binnen de fosfaatrechten, zo stellen specialisten die betrokken zijn bij de KringloopWijzer.
Koeien die vaker dan vier keer hebben gekalfd, produceren gemiddeld 3 kilogram melk meer per dag dan een vaars. Bij een oudere veestapel is er minder jongvee nodig en dat is gunstig voor het fosfaatrechtenstelsel. Minder jongvee bespaart ook op de kosten: het opfokken van een kalf tot koe kost al snel tussen de 1500 en 2000 euro per vaars.

De Vlaamse mpr-statistieken laten dit jaar een positieve ontwikkeling zien. Waar vorig jaar nog in het teken stond van een pas op de plaats, is dit jaar de lijn omhoog weer breed ingezet.
Wat levensduurkenmerken betreft is er in de Vlaamse mpr-statistieken dit boekjaar een mooie progressie geboekt. De afgevoerde koeien produceerden in hun leven zo’n 900 kilogram melk meer dan de afgevoerde koeien in het boekjaar ervoor. Hierdoor komt de gemiddelde levensproductie op 28.879 kilogram melk uit, de hoogste waarde in de afgelopen tien jaar. Ook het aantal dagen levensduur van de afgevoerde koeien steeg met 13 dagen tot 1904 dagen. Vorig jaar nog daalde dit kengetal met 16 dagen.
Tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 registreerde Coöperatie CRV in Vlaanderen gemiddeld een 141 kilogram hogere melkproductie per koe. De doorsnee melkplas per koe kwam hiermee uit op 9305 kilogram.

De werkwijze rondom mpr, fokwaardeschatting, stamboekregistratie en bedrijfsinspectie van de Coöperatie CRV heeft voor vijf jaar een officiële erkenning gekregen van ICAR, het International Committee voor Animal Recording.
Dit is de uitkomst van een audit die in september 2019 heeft plaatsgevonden. Een onafhankelijke auditor uit Duitsland heeft het hoofdkantoor van CRV bezocht om alle processen en procedures te beoordelen en een Ierse collega-auditor heeft online meegekeken.

November 2020

Er is geen fokprogramma in de wereld dat zo progressief en gedegen inspeelt op nieuwe eisen aan de productie van melk en vlees als dat van CRV. De basis voor internationale ontwikkeling staat. We moeten en kunnen deze positie verder uitbouwen.

Met het aantreden van Angus Haslett en Egon Verheijden heeft CRV een hele nieuwe directietop. Deze directietop heeft van de raad van commissarissen de opdracht gekregen om de positie van CRV als toonaangevend internationaal bedrijf in genetica te versterken en uit te bouwen. De directeuren zien hiervoor volop kansen. ‘Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de opbouw van een sterke internationale organisatie met businessunits in diverse Europese landen, maar ook in Nieuw-Zeeland, Brazilië en de Verenigde Staten. Daarbij is CRV financieel kerngezond. De basis staat. Maar we kunnen en moeten onze positie meer uitbouwen’, geeft Verheijden aan.

Internationale groei is volgens de directie noodzakelijk om de leden van de coöperatie te kunnen blijven bedienen met de beste producten tegen een concurrerende prijs.

Een nieuwe rapportage van de Duurzaamheidsmonitor laat zien dat de Vlaamse melkveehouderij zich in drie jaar tijd flink heeft verbeterd op het gebied van duurzaamheid.

Vrijwel alle melkveehouders (97 procent) passen inmiddels minimaal één duurzaamheidsinitiatief toe. Met name op het gebied van dierenwelzijn is er volop vooruitgang geboekt in de afgelopen jaren, zo beschrijft Vilt op haar website.

Met de indexdraai van december introduceerde CRV voor haar eigen stieren een fokwaarde voerefficiëntie. Deze nieuwe fokwaarde geeft aan hoeveel meer of minder melk dochters van een stier uit dezelfde hoeveelheid voer maken.

 

De fokwaarde voerefficiëntie is een relatieve index met een gemiddelde van 100, waarbij een score boven de 100 staat voor efficiënter dan gemiddeld. Een score onder de 100 staat voor minder efficiënt dan gemiddeld.
De fokwaarde voerefficiëntie wordt berekend op basis van voeropnamedata van ongeveer 7000 koeien op proefbedrijven en vijf praktijkbedrijven waar CRV zelf voeropname meet. Alleen al op de CRV-praktijkbedrijven lopen in totaal 2000 koeien. De hoeveelheid data en daarmee de betrouwbaarheid van de fokwaarde voerefficiëntie neemt de komende jaren dan ook toe.

December 2020

De titel ‘fokker van het jaar’ is dit jaar gewonnen door de familie Albring. De melkveehouders uit het Drentse Drouwenermond werden tijdens de opnames voor de HHH-videokeuring verrast met het nieuws.

In 2019 kwam het Drouner-prefix regelmatig in het nieuws. Zo maakte exterieurvererver Drouner Rednex in april zijn dochterdebuut, terwijl zijn volle broer Drouner Effektiv momenteel furore maakt in Duitsland. Hun volle zus Drouner Aiko 1349 won precies een jaar geleden op de laatste HHH-show de reservetitel in de middenklasse roodbont.

Uit een rapport van Wageningen Economic Research over de impact van de coronacrisis op de Nederlandse agrosector, blijkt dat de gevolgen van die coronacrisis tot nu toe relatief minder groot zijn dan werd gevreesd. Dit concludeert men aan de hand van maandelijkse analyses.
De impact van corona is binnen de melkveehouderij voornamelijk te merken in de vraag naar zuivel. Hierdoor is de melkprijs onder druk komen te staan.

In een bewogen boekjaar als gevolg van de coronapandemie realiseerde CRV een omzetstijging en een positief resultaat. Aan de leden werd een ledenvoordeel van in totaal 346.000 euro uitgekeerd.
De omzet van CRV Holding over het boekjaar 2019-2020 bedraagt 172 miljoen euro. Een iets grotere veestapel in Nederland en Vlaanderen compenseerde de daling van de omzet tijdens de lockdown eerder dit jaar, toen onder andere mpr-activiteiten tijdelijk moesten worden opgeschort. De omzet van de buitenlandse businessunits bleef over het algemeen stabiel, waarbij een opvallende stijging in Brazilië kon worden geboekt.

Voor het derde jaar op rij is Double W Ranger de meestgebruikte stier in Nederland.De Reflectorzoon, met inmiddels bijna 2500 melkgevende dochters, noteerde in het afgelopen boekjaar een kleine 38.000 eerste inseminaties. Dat zijn er wel flink minder dan in het ki-jaar 2018-’19 toen Ranger op ruim 66.000 stuks uitkwam. In Vlaanderen moet Ranger de koppositie overlaten aan Delta Lunar (v. Chuck) die in Nederland op de tweede plaats uitkomt met iets meer dan 30.000 eerste inseminaties. Bij roodbont is het de piepjonge Delta Mauro (v. Goal) die aan de leiding gaat met bijna 15.000 eerste inseminaties.

 

Januari 2021

Kruisingen van holstein x jersey blijven in Nieuw-Zeeland onverminderd populair. Het afgelopen boekjaar had bijna de helft (49,1 procent) van de Nieuw-Zeelandse melkkoeien een mix van holstein- en jerseybloed.
Dat is een toename van 0,6 procent ten opzichte van voorgaand boekjaar. Zuivere holsteinkoeien vertegenwoordigen ongeveer een derde (32,7 procent) van de Nieuw-Zeelandse veestapel. Het jerseyras neemt 8,4 procent voor rekening.

Februari 2021

Tien jaar na de introductie van genoomselectie in de praktijk is de jaarlijkse genetische vooruitgang in de populatie Nederlandse holsteinkoeien verdubbeld.


Dit blijkt uit cijfers van de Animal Evaluation Unit (AEU) van de Coöperatie CRV. De AEU berekende de genetische trend voor NVI over de afgelopen twintig jaar. Hieruit komt naar voren dat tot 2007 de genetische vooruitgang per geboortejaar constant rond de 10 punten NVI lag. Inmiddels is die opgelopen tot ruim 20 punten NVI per jaar, een verdubbeling van de genetische vooruitgang.

 

 

De inrichting van de fokprogramma’s van ki-organisaties is spectaculair veranderd door de introductie van genoomselectie. Op jaarbasis zet CRV bijvoorbeeld nog zo’n zestig rood- en zwartbonte holsteinstieren in. In 2015 waren dat er nog 140 en in 2011 nog 165. Daarnaast heeft genoomselectie ertoe geleid dat veel meer gebruikgemaakt wordt van jonge stiervaders.

‘Alle veehouders profiteren van de voordelen van genoomselectie, ook degene die uitsluitend dochtergeteste stieren met een hoge betrouwbaarheid gebruiken’, stelt Sander de Roos, verantwoordelijk voor de fokkerij binnen CRV.

Maart 2021

De ledenraad van de Coöperatie Koninklijke CRV heeft vandaag ingestemd met de benoeming van Wietse Duursma tot voorzitter van het hoofdbestuur van de Coöperatie CRV en voorzitter van de raad van commissarissen van CRV Holding BV.

Wietse DuursmaDuursma volgt Peter Broeckx op, die de organisatie zes jaar lang bestuurlijk leidde. Duursma heeft in het Groningse Bellingwolde een melkveebedrijf met 300 koeien en 150 stuks jongvee op 96 hectare grond en is sinds 2013 lid van de raad van commissarissen van CRV. In 2015 werd hij al vicevoorzitter.

Bedrijven met een hoge voerefficiëntie scoren gunstig voor de CO2-uitstoot per kg melk. Dat stelt accountantskantoor Alfa, dat 800 KringloopWijzers van hun klanten analyseerde. De 25 procent bedrijven met de hoogste voerefficiëntie (d.w.z. een voerefficiëntie van 1,29) behaalden 1205 C02-equivalenten per 100 kg melk. De 25 procent van de bedrijven met de laagste voerefficiëntie (1,00) kwamen tot 1422 CO2-equivalenten per 100 kg melk.

April 2021

Met Delta Taskforce Pp (v. Jacko) heeft de roodbont-genoomlijst opnieuw een hoornloze lijstaanvoerder.
Taskforce dwingt Delta Launch PP (v. Jopper), koploper van de decemberdraai, naar de tweede plaats. Ook bij de stieren met dochterinformatie staat een nieuwe hoornloze vererver hoog in de NVI-top.
Delta Jim Pp (v. Adapter) steeg voor de tweede opeenvolgende rij fors voor NVI en prijkt inmiddels op de zesde plaats.

De uiergezondheid op bedrijven die net zijn overgestapt op robotmelken is in de afgelopen vijftien jaar duidelijk verbeterd. Dat blijkt uit onderzoek Wageningen UR.
In 2007 schoot het celgetal kort na de start van het robotmelken met zo’n 50.000 tot 60.000 cellen per milliliter omhoog. In de loop van de tijd is die celgetalverhoging na de overstap afgenomen met een factor 2,5, tot gemiddeld 20.000 cellen per milliliter in de afgelopen jaren. Ook het percentage dieren met een verhoogd celgetal na de switch naar een automatisch melksysteem is in die periode flink afgenomen.

De Braziliaanse ki-markt groeit in sneltreinvaart. In het boekjaar 2019-2020 breidde het aantal inseminaties uit met zo’n 22 miljoen stuks, een groei van 31 procent. Ook het jaar daarvoor groeide de Braziliaanse ki-markt al met 19 procent.

Vleesvee is duidelijk de aanjager van die klinkende getallen. De groei bij vleesvee lag beduidend hoger dan bij melkvee, waar de inseminatiemarkt het afgelopen jaar met zo’n 10 tot 12 procent uitbreidde. De toegenomen vraag van China naar vlees is volgens Rudi den Hartog, die de Zuid-Amerikaanse vestiging van CRV leidt, de oorzaak van die groei.

De fusie van de ki-organisaties Evolution, VikingGenetics en Masterrind tot de grootste ki-organisatie van Europa krijgt steeds meer vorm. De drie ki-organisaties uit Frankrijk, Scandinavië en Duitsland hebben aangekondigd dat de fusie 1 januari 2022 een feit moet zijn. Ook de fokprogramma’s worden samengevoegd.

Mei 2021

De gevolgen voor het aannemen van de nieuwe Wet Dieren in de Eerste Kamer zijn onduidelijk. In de wet is een amendement opgenomen dat regelt dat dieren vanaf 2023 niet meer ‘aangepast’ mogen worden aan een veehouderijsysteem.
Het zou gevolgen kunnen hebben voor het onthoornen van kalveren en het couperen van biggenstaarten.

Juni 2021

De eerste resultaten van de klimaatscans in de Vlaamse melkveehouderij zijn door het Expertisecentrum Klimaat en landbouw (EKL) van het ILVO bekend gemaakt. Uit de levenscyclusanalyse van de geproduceerde melk blijkt dat de broeikasgasuitstoot zo’n 1,02 kg CO2-equivalenten per kg meetmelk bedraagt.
De klimaatscan is een bedrijfsspecifieke doorlichtingstool van het Expertisecentrum Klimaat en landbouw (EKL) van het ILVO. De tool maakt duidelijk waar de klimaatimpact van het bedrijf ligt.

De leeftijdsopbouw van de Nederlandse veestapel is de afgelopen vijf jaar behoorlijk veranderd. Met name het aandeel oudere koeien is fors gegroeid. Van alle runderen ouder dan een jaar is een kwart inmiddels ouder dan 68 maanden (vijf jaar en acht maanden).

Procentueel gezien is het daarmee nu de grootste groep (25 procent). Twee jaar geleden lag dit percentage nog op 19 procent.

De stijging van de erfelijk aanleg voor productie mag best wat minder hoog zijn als koeien vruchtbaarder en gezonder worden. Dit komt naar voren uit een enquête over het gewenste fokdoel, die Coöperatie CRV hield onder Nederlandse en Vlaamse melkveehouders.
Ten opzichte van de huidige NVI voor melkrassen willen veehouders meer aandacht voor klauwgezondheid (van 6 naar 9 procent), uiergezondheid (van 11 naar 13 procent), vruchtbaarheid (van 8 naar 10 procent) en uier (van 2 naar 4 procent). Meer aandacht voor deze kenmerken mag ten koste gaan van de aandacht voor productie (van 39 naar 30 procent).

Gezondheidskenmerken als uiergezondheid, vruchtbaarheid en klauwgezondheid hebben een lage erfelijkheidsgraad. Toch heeft selectie zin, want er zijn grote verschillen tussen de dochtergegevens van stieren met lage en hoge fokwaarden voor gezondheidskenmerken.

Op gebied van uiergezondheid blijkt uit dochtergegevens dat dochters van zwartbonte stieren (geboren tussen 2010 en 2014) met een fokwaarde onder de 97 meer last hebben van klinische en subklinische mastitis dan dochters van stieren met een fokwaarde boven 104. Ook bij andere kenmerken is dit verschil tussen de groep met de lage fokwaarde en de hoge fokwaarde groot.

Bij klauwgezondheid is het percentage aandoeningen 60 procent bij vaarzen met een lage fokwaarde, terwijl dit bij vaarzen met een hoge fokwaarde 40 procent is.

De koolstofvoetafdruk van de productie van melk is in Vlaanderen in de afgelopen 20 jaar met 30 procent gedaald. De dalende emissie van broeikasgassen is voornamelijk toe te schrijven aan een hogere melkproductie per koe en een betere voerefficiëntie.
Dit meldt de Vlaamse Nieuwssite VILT op basis van onderzoek van het departement biosystemen van de universiteit van Leuven.


Juli 2021

Een hogere voerefficiëntie gaat direct samen met een betere benutting van ruwvoer.
Dit concluderen onderzoekers van de vakgroep fokkerij en genomica van Wageningen Livestock Research uit een analyse van een dataset met gegevens over voeropname, gewicht en productie van ruim 3000 koeien.

Diverse organisaties van lokale zomerkeuringen in Nederland hebben besloten de voorbereidingen van hun evenement staken en de keuring af te lassen.
Het hoge aantal coronabesmettingen en de daarbij horende maatregelen maken het organiseren van keuringen onmogelijk.

De opbrengsten en kosten van het melkveebedrijf worden sterk beïnvloed door het vervangingspercentage, ziet Alfa Accountants in de omzet en aanwas-cijfers.
Bij een bedrijf met een vervangingspercentage van 35 procent op een bedrijf met 100 melkkoeien, leidt een hoge vervanging tot 57.750 euro aan aankoopkosten en een opbrengst van 22.750 euro. De netto kostenpost voor het vervangen van de veestapel komt daarmee uit op 35.000 euro.
Bij eenzelfde bedrijf, maar dan met een vervangingspercentage van 15 procent, komen de aankoopkosten op 24.750 euro en de opbrengsten op 9750 en komt de netto kostenpost voor het vervangen van de veestapel uit op 15.000 euro.

 

Delthe Jacqueline 11 R is ingeschreven met 88 punten waarna ze ook het Sterkoe 1 predicaat ontving.

 

Het komt zelden voor dat een blaarkopkoe het Sterkoe 1 predicaat krijgt. ‘Het is een lekkere melkkoe met een spiertje’, zo omschrijft eigenaar Dick Huisman uit Winsum haar.

 

 

 

 

Augustus 2021

Jarenlang voerde Delta Jacuzzi de genoomlijst bij roodbont aan. Bij zijn debuut in de lijst met dochtergeteste stieren gaat de Livingtonzoon op dezelfde voet verder.


Hoewel Jacuzzi inlevert qua NVI-niveau, is hij met 290 NVI wel de nieuwe aanvoerder van de roodbontlijst. Het aan de melk komen van zijn 199 nog jonge dochters heeft ook effect op zijn verervingsprofiel. Jacuzzi levert kilo’s melk in (nu +844 kg) en verhoogt zijn gehalten (van +0,03 naar +0,20% eiwit). Ook boekt hij twee punten winst voor zowel beenwerk als exterieur (nu 106).

 

Net geen vijftien jaar werd de West-Vlaamse rode Barbara van het Bloemenhof. Met haar twaalf keer afkalven is de koe van familie Vanclooster uit Hooglede een toonbeeld van duurzaamheid in het West-Vlaamse rode ras.


Op 24 oktober 2006 zag Barbara het levenslicht uit de rode dubbeldoelstier Ubus en Princes van het Bloemenhof. In 2009 kalfde ze voor de eerste keer. Uiteindelijk zou ze in bijna vijftien jaar maar liefst twaalf keer afkalven.

 

Actiegroep Dier&Recht moet stoppen met de antizuivelcampagne. De posters van de campagne moeten binnen 48 uur zijn verwijderd en binnen vier uur moet de actie op website zijn gestopt.
Dit is de uitkomst van het kort geding dat Agractie had aangespannen tegen de antizuivelcampagne. Tientallen boeren hadden bij de politie aangifte van smaad en laster gedaan tegen Dier&Recht.

Big Clara 123 is de vijfde koe in Nederland die de grens van 200.000 kg melk is gepasseerd. De bijna zestien jaar oude Win 395-dochter van Jos, Ingrid en Ben Knoef uit Geesteren liet afgelopen week het leven na een productie van in totaal 200.139 kg melk.

Clara is de tweede tweehonderdtonner voor de Overijsselse melkveehouders. In 2016 was Big Boukje 192 (v. Cash) de eerste koe in Nederland die deze levensproductie realiseerde. ‘Het is jammer dat Clara er nu niet meer is, maar het is toch mooi dat ze zo lang gezond gebleven is en zo’n hoge leeftijd en productie heeft gehaald’, geeft Jos Knoef aan.

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2020-2021’