CRV: Better Cows > Better Life

CRV is een innovatieve organisatie voor rundveeverbetering. We helpen veehouders bij het fokken van een gezonde en efficiënte veestapel en bieden een breed aanbod aan producten en diensten om die veestapel optimaal te laten presteren.

Circa 23.000 Nederlandse en Vlaamse veehouders zijn bij de Coöperatie Koninklijke CRV u.a. aangesloten en zijn daarmee de eigenaren van het bedrijf CRV: van veehouders, voor veehouders. CRV opereert internationaal en heeft wereldwijd circa 2.000 medewerkers.

CRV werkt in een internationale structuur met zogenoemde businessunits, die de lokale klanten bedienen. Op die manier kunnen we goed inspelen op lokale wensen van rundveehouders. We verkopen onze producten en diensten in meer dan vijftig landen. Het hoofdkantoor, gevestigd in Arnhem, ondersteunt de businessunits en hun lokale vestigingen.

 

Missie: CRV is een leidende, klantgerichte veeverbeteringscoöperatie die gedreven is om toegevoegde waarde te creëren voor veehouders.

 

Strategie
Bij CRV staat groei via een klantgerichte en innovatieve aanpak centraal. De wereldwijde trends en ontwikkelingen op het gebied van markten en klanten vragen om significante investeringen in innovaties, technologieën, producten en oplossingen. Om dit te kunnen doen is (internationale) groei noodzakelijk. CRV gebruikt data van haar leden/klanten om innovatieve oplossingen en concepten aan te bieden die aansluiten bij de behoeften van haar klanten: melkvee- en vleesveehouders wereldwijd. Diergezondheid, dierenwelzijn en het verlagen van de ecologische footprint zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Zo draagt CRV bij aan een duurzame en efficiënte veehouderij, die de continuïteit van de bedrijfsvoering van onze leden en klanten ondersteunt. Veehouders hebben daarbij grote invloed op het beleid van CRV via ledenbesturen en adviesraden.

 

Raad van commissarissen CRV (per 31-8-2020)
(P. J. D.) Peter Broeckx l voorzitter
(W.) Wietse Duursma l vicevoorzitter
(E. J. M.) Etienne Cosyns (extern)
(K. J.) Kurt Faes
(A. P. H. J.) Fons Kersten
(F.) Freek Rijna (extern)
(S.) Sjoerd Schaap
(P.) Peter Schrijver
(G. J.) Gert-Jan Verploeg
(J. P.) Johan Wouterse (extern)

 

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN CRV HOLDING. STAAND V.L.N.R.: SJOERD SCHAAP, FONS KERSTEN, PETER BROECKX (VOORZITTER), FREEK RIJNA (EXTERN), JOHAN WOUTERSE (EXTERN) EN PETER SCHRIJVER. ZITTEND V.L.N.R.: ETIENNE COSYNS (EXTERN), GERT-JAN VERPLOEG, KURT FAES EN WIETSE DUURSMA (VICEVOORZITTER). HET HOOFDBESTUUR VAN DE COÖPERATIE CRV U.A. WORDT GEVORMD DOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIE NIET EXTERN ZIJN.

Directie CRV
(A.) Angus Haslett | algemeen directeur
(E.) Egon Verheijden | financieel directeur

DIRECTIE CRV: links Angus Haslett en rechts Egon Verheijden

 

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2019-2020’