Jaar in beeld: 2019-2020

September 2019

CRV start op nog eens drie praktijkbedrijven met het meten van voeropname van individuele koeien. Inclusief de al bestaande faciliteiten beschikt de fokkerijorganisatie vanaf volgend jaar over de capaciteit om jaarlijks van 1600 koeien gegevens over voeropname vast te leggen.
De verzamelde gegevens worden onder andere gebruikt voor de berekening van merkerfokwaarden voor voerefficiëntie. CRV verwacht dat de betrouwbaarheid van deze fokwaarde in de komende vijf jaar kan stijgen tot 60 procent.

31 bedrijven en organisaties uit de landbouw spreken hun waardering uit voor de Nederlandse boeren door middel van een paginagrote advertentie in het AD en NRC Handelsblad. De bedrijven geven aan dat ze de boeren een hart onder de riem willen steken en via de advertentie een positief geluid willen brengen naar de maatschappij. CRV is samen met LTO en Nevedi (Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie) initiatiefnemer van de advertentie.

Oktober 2019

Met een reuzensprong van ruim 1200 kg melk steeg afgelopen jaar de gemiddelde levensproductie per afgevoerde koe in Nederland naar 31.553 kg. Een fikse verbetering van het record. Dat blijkt uit de jaarlijkse mpr-statistieken van Coöperatie CRV over het boekjaar 2018-2019.De flinke stijging van de levensproductie bij afvoer lijkt het gevolg van de fosfaatwetgeving. Het bedrijf met de hoogste levensproductie in 2018-2019 is dat van de familie ƒfinanHoogeveen uit Holwierde. Hun 12 afgevoerde koeien kalfden gemiddeld 7 keer af en produceerden 71.514 kg melk met 4,28% vet en 3,48% eiwit.
In 2018-2019 plussen de mpr-koeien 32 kg melk, maar staat er met gemiddeld 9155 kg wel weer een nieuw record. De hoogste gemiddelde productie komt dit jaar op naam van Siemen en Jan Siemen van Berkum uit Elahuizen. Hun 275-koppige melkveestapel realiseerde een productie van 14.843 kg melk met 3,77% vet en 3,53% eiwit.

Het Vlaamse onderzoeksinstituut ILVO lanceert in samenwerking met Aveve, Boerenbond, CRV, DGZ en Milcobel het dataplatform ‘DjustConnect’. DjustConnect is een ICT-toepassing die datastromen van boeren met elkaar verbindt en uitwisselt met andere partijen. De data kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor de ontwikkeling van apps die boeren ondersteunen in de bedrijfsvoering.

Voor de allereerste boerenmelkkoeverkiezing van de Veluwe worden 61 koeien ingeschreven. De competitie wordt georganiseerd door het bestuur van het CRV-district Centraal-Nederland. De juryleden Marcel Pelleboer en Alfred van Ittersum bezoeken alle bedrijven en plaatsten de koeien van verschillende rassen op basis van functioneel exterieur, productie, vruchtbaarheid en uiergezondheid.

November 2019

In november doet CRV mee aan een handelsmissie naar Pakistan. Aansluitend geeft Gerbrand van Burgsteden, hoofd Registratie en Inspectie van de coöperatie, een zestal seminars/workshops over lineair scoren. In totaal zo’n 100 veehouders en hun medewerkers nemen deel aan deze workshops.

Gerbrand van Burgsteden geeft uitleg over functioneel exterieur aan Pakistaanse veehouders

Roald van Noort van CRV Holding BV en Dick Hordijk van Royal Agrifirm Group geven hun visie op de stikstofdiscussie in een interview in Veeteelt. De oplossing van de stikstofcrisis is volgens hen niet minder dieren, maar meer innovatie. Hordijk en Van Noort wijzen erop dat het niet eerlijk is om het stikstofprobleem eenzijdig af te wentelen op boeren. ‘De zuivelsector levert een heel belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie en melkveehouders kunnen helpen bij het oplossen van problemen waar de hele samenleving mee te maken heeft.’ Ook geeft Roald van Noort een interview in het Financieele Dagblad over de koe van de toekomst.

Genoomstieren hadden afgelopen boekjaar de overhand in de lijst met meest gebruikte stieren. Dat blijkt uit de jaarlijkse inseminatiestatistieken van CRV Stamboek. Zo voert Double W Ranger de lijst aan met bijna 66.000 eerste inseminaties in Nederland en ruim 10.500 eerste inseminaties in Vlaanderen.

Met iets meer dan 12.000 eerste inseminaties was Bouw Rocky (v. Shamrock) afgelopen jaar de meest gebruikte dochtergeteste stier. Bij roodbont is het beeld identiek. Ook daar domineren genoomstieren de top tien. Op een achtste plek is Jotani de meest gebruikte dochtergeteste stier. Delta Rosebud is voor het tweede jaar op rij koploper met 20.000 eerste inseminaties.

Samen met 350 boerinnen kijkt CRV met een trots gevoel terug op de CRV-Boerindagen in Markelo en Torhout. Er was volop ruimte voor ontmoeting met CRV en met ‘boerinnen onder elkaar’. Daarbij is ook de kennis van de boerinnen bijgespijkerd met diverse workshops. Er was een talkshow met boerinnen die hun ervaringen deelden en een Boerinmarkt, waar geshopt kon worden. De Boerindagen werden afgesloten met een buffet.

December 2019

In December wordt het zesjarig bestaan van het SDDDC in China gevierd.Het SDDDC is het Nederlandse melkveehouderijtrainingscentrum in China, waar CRV in deelneemt. In 2020 in de coronatijd heeft het SDDDC webinars in China verzorgd. CRV-presentaties werden verzorgd door Liu Lei, onze medewerker in China. Aan deze webinars namen tienduizenden mensen deel.

 

 

Roald van Noort kondigt aan dat hij per 1 mei 2020 stopt als directievoorzitter van CRV Holding BV.Zijn opvolger is de uit Nieuw-Zeeland afkomstige Angus Haslett. Het is voor het eerst dat CRV een niet-Nederlandse CEO krijgt. Van Noort heeft ruim twaalf jaar gewerkt voor CRV. In die periode heeft hij van CRV een wereldwijd toonaangevende rundveeverbeterings- en rundveedata-organisatie gemaakt.

 

 

Na het recordjaar 2017-2018 heeft CRV opnieuw een goed boekjaar achter de rug. Ondanks een forse krimp in de veestapel in Nederland, bleef de daling van de omzet beperkt tot 2 procent. De dalende omzet op de coöperatieve thuismarkt werd voor een belangrijk deel gecompenseerd door groei in het buitenland.
Het bedrijfsresultaat was met 4,3 miljoen (3,8 na belasting) nog steeds goed. De ledenraad van de coöperatie heeft besloten om het ledenvoordeel van 1,9 miljoen euro niet uit te keren, maar te gebruiken voor extra investeringen in innovaties voor het meten van voeropname en methaanuitstoot, die de concurrentiekracht van de Vlaamse en Nederlandse melkveehouders in de toekomst moeten versterken.

Januari 2020

De dagelijkse productiegegevens die via melkrobots verzameld worden, kunnen een hulpmiddel zijn in de fokkerij op probleemloze koeien. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research en CRV.

Op basis van productiegegevens van zo’n 200.000 dieren stellen de onderzoekers vast dat er verschillen zijn tussen koeien in dagelijkse schommelingen in melkproductie. De productie van de ene koe schommelt veel meer dan de productie van de andere koe. Dit heeft te maken met verschillen in reactie op stress. De ene koe is daar gevoeliger voor dan de andere. Met andere woorden: de ene koe heeft meer veerkracht dan de andere.

In 2019 passeerden in totaal 2.464 koeien in Nederland en Vlaanderen de grens van 100.000 kg melk. Niet eerder promoveerden in een jaar tijd zoveel koeien tot honderdtonner. Dat brengt het totaal aantal honderdtonners op 40.480. Het aantal tientonners nam toe met 230 koeien. Tot en met eind 2019 wisten in totaal meer dan 3.400 koeien de 10.000 kilo vet en eiwit te bereiken.

Februari 2020

In februari is de CRV-bijeenkomst voor de Zuid Amerikaanse distributeurs, gehouden in Zuid-Afrika met bezoekers uit Chili, Ecuador, Columbia, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Argentinië, Brazilië, Mexico, Nieuw-Zeeland en Nederland. In Zuid-Afrika worden seminars gehouden, bedrijven bezocht en uiteraard ook een safaripark.

Deelnemers aan CRV-bijeenkomst in Zuid-Afrika

CRV Centraal-Europa organiseerde een fleckvieh conferentie rond het thema efficiëntie en gezondheid. Veehouders en distributeurs uit meer dan tien landen bezochten deze bijeenkomst.

Deelnemers aan de fleckvieh conferentie

Maart 2020

Om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk af te remmen roept CRV haar medewerkers op om persoonlijk contact te minimaliseren en verplicht kantoorpersoneel om thuis te werken. De dienstverlenende activiteiten, zoals insemineren, mpr, inschrijven van koeien en merkeronderzoek, gaan wel gewoon door. CRV roept melkveehouders op om ervoor te zorgen dat er voor erfbetreders bedrijfskleding is en een goede gelegenheid om handen te wassen.

Met ingang van april voegt Coöperatie CRV twee nieuwe gezondheidsindexen toe aan de fokwaardeschatting. Het gaat om een index voor vruchtbaarheidsstoornissen en een voor stofwisselingsaandoeningen. Ook een fokwaarde voor stand voorbenen ziet in april het levenslicht. Daarnaast vindt de vijfjaarlijkse basisaanpassing plaats.

April 2020

De vijfjaarlijkse basisaanpassing zorgt ervoor dat de meeste fokwaarden duidelijk lager liggen dan de cijfers van de draai in december. Zo daalde de fokwaarde voor melk met 316 kg en ging het totaal exterieur bij zwartbont er drie punten op achteruit. Wie vervolgens kijkt naar de genoomfokwaarden van de zwartbonte stieren in Nederland, ziet dat de top veel verschillende stiervaders telt.

Coöperatie CRV besluit om in verband met de coronamaatregelen de mpr-reglementen tijdelijk aan te passen. Zo wordt voorkomen dat door overmacht lijsten niet erkend kunnen worden. Op veel bedrijven is het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk om de monstername uit te voeren. De afstand van 1,5 meter tussen monsternemer en veehouder kan vaak niet gerealiseerd worden. In augustus wordt deze maatregel weer ingetrokken, omdat men ondertussen een andere manier van werken heeft gevonden om veilig de monsternames te kunnen doen.

Mei 2020

Met ingang van 1 mei is Angus Haslett de nieuwe directievoorzitter van CRV. De uit Nieuw-Zeeland afkomstige Haslett neemt het stokje over van Roald van Noort. Haslett is vanaf 2009 in dienst bij CRV. Hij heeft sinds zijn aantreden de businessunit Oceanië geleid en is sinds 2018 ook verantwoordelijk voor de CRV-tak in de Verenigde Staten. De Nieuw-Zeelander is de eerste niet-Nederlandse directievoorzitter van CRV.

 

 

Dorien 3 van de familie Kamphuis uit Oene schrijft de vaarzentitel op de videokeuring van fokstudieclub Loenen op haar naam. De Antidotedochter is de sterkste van 19 deelnemende vaarzen.
Bij de oudere koeien (vanaf vierdekalfs) gaat de achtstekalfs Dini 155 vd Weerd (v. Eduardo) van de familie De Bruin-Kloosterboer uit Tonden met de overwinning aan de haal.

Juni 2020

CRV Ambreed lanceert MyHerd. Het managementsysteem is gebouwd samen met FarmIQ, waarbij ale bedrijfsgegevens van de verschillende onderdelen van het bedrijf bij elkaar komen in een handzame oplossing om veehouders praktische, goed toegankelijke informatie te geven om betere beslissingen te maken op hun bedrijf.

De meest recente melkcontrole levert voor de familie Mooijman in het Groningse Westerwijtwerd in één keer zeven honderdtonners op. Eerder dit jaar overschreden ook al drie koeien deze mijlpaal, wat het totaal aantal honderdtonners op het Groningse bedrijf op 37 brengt. Daarvan maakten er tot nu toe negen ook de tien ton vet en eiwit vol.

Juli 2020

In samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf in on-line verkoop realiseert CRV Lagoa in Brazilië drie virtuele verkoopweken. Hiermee wordt een omzet van 1,5 maand in verkoop binnengehaald! Er zijn meer dan 100 vertegenwoordigers bij betrokken, die via 200 whatsappgroepen de orders binnenhalen. Naast dit event traint CRV in samenwerking met regionale organisaties meer dan 70 veehouders om meer grip op hun bedrijf te krijgen en op het gebruik van CRV-genetica.

De Rith Nora 265 (v. Addison) passeert de grens van 200.000 kg melk. Daarmee is de Addisondochter van Adrion en Lisette van Beek uit Breda de vierde koe in Nederland die deze bijzondere mijlpaal bereikt. ‘Ik vergelijk deze prestatie met een overwinning op een keuring zoals de NRM of de HHH-show’, aldus een trotse Adrion van Beek.

Rith Nora 265 (v. Addison) is de vierde koe in Nederland die de grens van 200.000 kg melk passeert

Een hoge leeftijd bij afvoer heeft gunstige gevolgen voor de resultaten in de KringloopWijzer. Binnen de KringloopWijzer worden veel resultaten, zoals ammoniak en broeikasgassen, weergegeven in kilogrammen per 100 kilogram melk en per gve. Oudere koeien geven makkelijker meer melk en bij een lager vervangingspercentage is minder jongvee nodig. Zo kan er niet alleen meer melk geproduceerd worden binnen de aanwezige fosfaatrechten, maar pakt het vaak financieel ook gunstiger uit.

Na een flinke verbouwing voldoet de stierenstal van CRV in Harfsen weer aan de hoogste kwaliteitseisen. De locatie in Harfsen biedt plek aan honderd stieren, die de beschikking hebben over strohokken van 27 vierkante meter.

Augustus 2020

Bela Vista, het spermaproductie-station van CRV in Brazilië, gaat door met een nieuwe record: dit jaar zijn er ruim 3,1 miljoen rietjes geproduceerd. Daarmee wordt van alle in Brazilië geproduceerde doses sperma 30 procent geproduceerd op Bela Vista. Als blijk van de expertise en kwaliteit kreeg het ki-station dit jaar de prijs van beste spermaproductie-station van Brazilië, uitgereikt door  de grootste zeboevereniging ABCZ.

 

 

 

 

 

 

Per 1 september 2020 gaat Egon Verheijden aan de slag als financieel directeur van CRV. Samen met de uit Nieuw-Zeeland afkomstige algemeen directeur Angus Haslett vormt hij de tweekoppige directie van CRV. Verheijden kan bogen op ruime internationale ervaring.

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2019-2020’