Kengetallen CRV Holding BV

Kengetallen CRV Holding BV

ALGEMEEN

2015-2016

2014-2015

medewerkers (fulltime; gemiddeld)

1.329

1.343

monsternemers (fulltime; gemiddeld)

128

127

RESULTAAT
netto-omzet (x € 1 mln)

168,3

173,5

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

1,8

4,2

resultaat na belastingen (x € 1 mln)

1,9

3,1

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

79,4

75,5

balanstotaal (x € 1 mln)

119,8

111,0

solvabiliteit (%)

66%

68%

kasstroom (x € 1 mln)

1,5

6,8

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2015-2016’