Coöperatie CRV u.a. enkelvoudige winst- en verliesrekening

2018-2019
(x € 1.000)

2017-2018
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
beheer

7.970

1.584

netto-omzet

7.970

1.584

BEDRIJFSLASTEN
personeelskosten

3.345

443

overige bedrijfskosten

4.701

983

totaal bedrijfslasten

8.046

1.426

bedrijfsresultaat

-76

159

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten, lasten, saldo

56

9

resultaat deelneming CRV Holding bv

3.759

4.148

totaal diverse resultaatcomponenten

3.815

4.157

resultaat voor belastingen

3.739

4.316

belastingen

5

-42

resultaat na belastingen

3.744

4.274


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2018-2019’