Deelnames aan diensten en producten CRV

Deelnames aan diensten en producten CRV

NEDERLAND VLAANDEREN
KUNSTMATIGE INSEMINATIE* KUNSTMATIGE INSEMINATIE*
inseminaties

1.223.539

inseminaties

209.823

inseminaties dhz

1.319.424

inseminaties dhz

236.526

totaal inseminaties

2.542.963

totaal inseminaties

446.349

VEEMANAGER VEEMANAGER
deelnemende bedrijven

9.404

deelnemende bedrijven melkvee

643

deelnemende bedrijven vleesvee

150

MELKPRODUCTIEREGISTRATIE MELKPRODUCTIEREGISTRATIE
deelnemende bedrijven

13.352

deelnemende bedrijven

2.137

bemonsterde koeien

1.336.280

bemonsterde koeien

192.699

monsternames door monsternemers

53.454

monsternames door monsternemers

10.816

monsternames in eigen beheer

74.099

monsternames in eigen beheer

8.530

vet- en eiwitmonsters

11.176.013

vet- en eiwitmonsters

1.475.333

REGISTRATIE REGISTRATIE
stamboekbedrijven

18.157

deelnemende bedrijven

2.930

overige bedrijven

10.770

geregistreerde dieren

419.292

totaal

28.927

stamboekrunderen

2.272.413

BELGISCH-WITBLAUWRAS
overige runderen

653.443

stamboekinschrijvingen

2.876

totaal

2.925.856

stamboekbedrijven

210

BEDRIJFSINSPECTIE BEDRIJFSINSPECTIE
bedrijven bedrijfsinspectie melkvee

5.782

bezoeken bedrijfsinspectie melkvee

1.327

exterieurbeoordelingen melkvee

157.852

exterieurbeoordelingen melkvee

23.683

SDVR**
verkoop SDVR-sperma

4.998

*inseminaties uitgevoerd en/of geregistreerd door CRV
**Studie- en Documentatiecentrum voor Vlaamse Rundveerassen
Meer gegevens over de informatieverwerving en -verwerking zijn terug te vinden in de CRV-jaarstatistieken op de CRV-website

 


 Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2017-2018’