Coöperatie CRV u.a. enkelvoudige winst- en verliesrekening

2020-2021
(x € 1.000)

2019-2020
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
beheer

7.961

7.923

netto-omzet

7.961

7.923

BEDRIJFSLASTEN
personeelskosten

2.994

3.202

overige bedrijfskosten

4.645

4.550

totaal bedrijfslasten

7.539

7.752

bedrijfsresultaat

422

171

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten, lasten, saldo

0

19

resultaat deelneming CRV Holding bv

52

346

totaal diverse resultaatcomponenten

52

365

resultaat voor belastingen

474

536

belastingen

-111

-18

resultaat na belastingen

363

498


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2020-2021’