Jaar in beeld: 2018-2019

September 2018

Melkveehouders uit Overijssel hebben veel belangstelling getoond voor de eerste editie van de ‘Beste boerenmelkkoe’ van de provincie. Ze schreven in totaal 130 koeien in voor de verkiezing, die was georganiseerd door het CRV-districtsbestuur in samenwerking met de veestapeladviseurs en inseminatoren. Bij de strijd om de beste boerenmelkkoe werden de koeien op volgorde geplaatst op basis van een combinatie van productie, exterieur, vruchtbaarheid en (uier)gezondheid.

jaarverslag 2018-2019In het tv-programma ‘Stand van Nederland’ gaf CRV-directeur Roald van Noort uitleg over het zaad (ofwel sperma) dat CRV produceert. Het tv-programma met als thema ‘zaad’ licht Nederlandse bedrijven uit die zaad produceren. In het programma vertelde Van Noort: ‘Bij het bevruchten van koeien maken we tegenwoordig gebruik van een grote hoeveelheid gegevens. Met precisiegenetica kiezen we het juiste sperma voor elke specifieke koe.’

 

Oktober 2018

Dit boekjaar is de gemiddelde melkproductie per koe in Nederland met ruim 400 kg gestegen naar 9123 kg melk. Nog nooit was de melkproductie zo hoog. Dat blijkt uit de jaarlijkse mpr-statistieken van Coöperatie CRV over het boekjaar 2017-2018. De levensproductie is dit boekjaar 30.343 kg melk met 4,35% vet en 3,54% eiwit. Vorig jaar was dit nog 29.845 kg melk met 4,36% vet en 3,53% eiwit.

Het rollend jaargemiddelde van de Vlaamse melkkoeien is het afgelopen jaar gestegen tot 9148 kg melk met 4,17% vet en 3,49% eiwit. Dat komt neer op exact 700 kg vet en eiwit en een economisch jaarresultaat (ejr) van 2020 euro. De gemiddelde productie is hiermee in een jaar tijd gestegen met 300 kg melk en 20 kg vet en eiwit.

De fosfaatwetgeving eist ook zijn tol in de exterieurstatistieken. In 2017-2018 kregen de inspecteurs bijna 25.000 koeien minder onder de meetstok. Het aantal ingeschreven koeien daalde van 181.843 stuks vorig jaar naar 156.852 koeien. De daling van het aantal ingeschreven dieren komt vooral doordat bedrijven minder vaarzen voor inspectie aanbieden.

jaarverslag

CRV gaat op meer praktijkbedrijven voerbakken plaatsen voor het meten van de individuele voeropname. Hiermee kan de organisatie jaarlijks van 1500 koeien de voederconversie bepalen en de betrouwbaarheid van de fokwaarde ‘besparing voerkosten voor onderhoud’ van InSire-stieren verhogen tot 65 procent. Met de investeringen is een bedrag gemoeid van 2 miljoen euro en hiermee wordt CRV de enige fokkerijorganisatie in de wereld die op grote schaal voeropname meet.

Voor het tweede jaar op rij voert Batenburg G Stellando de lijst van stieren aan met de meeste geregistreerde stamboekkalveren. Afgelopen jaar noteerde Coöperatie CRV bijna 23.000 kalveren van de Fidelityzoon. Dat zijn er wel een stuk minder dan vorig jaar, toen Stellando nog op ruim 32.000 kalveren uitkwam.

Net als voorgaande jaren organiseren CRV en BBG speciale opendeurdagen in de BBG-stal in Ciney. Vele veehouders bekijken hier de Belgisch witblauwstieren tijdens de voorstelling aan het publiek.

 

November 2018

Samen met 350 boerinnen kijkt CRV met een trots gevoel terug op de CRV-Boerindagen in Markelo en Torhout. Er was volop ruimte voor ontmoeting met CRV en met ‘boerinnen onder elkaar’. Daarbij is ook de kennis van de boerinnen bijgespijkerd met diverse (CRV-)workshops. Er was een talkshow met boerinnen die hun ervaringen deelden en een Boerinmarkt, waar geshopt kon worden. De Boerindagen werden afgesloten met een buffet.

jaarverslag

In Kenia was er grote belangstelling over de uitleg van fokwaarden op Nederlandse basis. Aan grote groepen veehouders gaven CRV-medewerkers vakkundige uitleg wat voor meerwaarde fokkerij kan hebben, waarom een fokdoel belangrijk is en dat de melkplas die bij een stier staat, niet het meest belangrijke is waarnaar gekeken moet worden, maar vooral ook of de stier in haar of zijn systeem past.

Een op de vier eerste inseminaties (25,7 procent) kwam afgelopen jaar voor rekening van een witblauwstier. Het aandeel inseminaties met witblauw in Nederland is daarmee historisch hoog. Dat blijkt uit de ki-cijfers van CRV Stamboek over het boekjaar 2017-2018.

CRV Duitsland heeft zich gepresenteerd op de EuroTier 2018 in Hannover. EuroTier had dit keer 2586 standhouders en 155.000 bezoekers.

 

December 2018

Tijdens de HHH-show is de titel ‘Fokker van het jaar’ toegekend aan de familie Knoef. De fokkers uit Geesteren waren in 2018 op meerdere fronten succesvol. Zo werd hun fokkerijfilosofie – het streven is een hoge levensproductie – afgelopen jaar onderstreept toen Big Anna Jacoba 119 als 75e koe op het bedrijf de grens van 100.000 kg melk passeerde.
CRV toonde tijdens dit evenement een dochtergroep van Delta Fun P. De dochters scoren allemaal hoog voor levensduur en productie. De mooie conditiescore in combinatie met voldoende breedte in voor- en achterhand gaf de vaarzen een krachtige indruk.

jaarverslagCRV heeft genoomfokwaarden ontwikkeld voor het mrij-ras. Om de betrouwbaarheid hiervan verder te verhogen is een project opgezet om data te verzamelen. Hieraan nemen inmiddels 28 veehouders deel.

Een recordaantal melkveebedrijven heeft het afgelopen jaar weidegang toegepast. Uit gegevens van zuivelondernemingen blijkt dat 82 procent van de melkveehouders de koeien liet grazen. Niet eerder was het percentage weiders zo hoog, sinds de zuivelsector in 2012 weidegang is gaan stimuleren.

In november en december heeft CRV Tsjechië diverse bijeenkomsten georganiseerd om haar programma’s te presenteren aan klanten en geïnteresseerden.

 

Januari 2019

De Coöperatie CRV heeft in het boekjaar 2017-2018 een goed financieel resultaat gerealiseerd. De omzet steeg met 1,7 miljoen euro tot 173,6 miljoen euro en aan de leden kon een ledenvoordeel van in totaal 4,1 miljoen euro worden uitgekeerd. Ondanks een sterk krimpende veestapel in Nederland, bleef de daling van de omzet van CRV op de coöperatieve thuismarkt Nederland en Vlaanderen beperkt tot 1 procent. Dit is met name toe te schrijven aan het succes van het product Fokken op Maat en de introductie van de FosfaatPlanner. Tegelijkertijd is de bijdrage aan het resultaat van de activiteiten in het buitenland sterk gestegen. Met name de omzet van de dochterbedrijven in Duitsland en Nieuw-Zeeland en de export naar derde landen zaten in de lift.

jaarverslag 2018-2019CRV heeft een nieuwe distributeur geïnstalleerd in Costa Rica en Panama. Het lokale verkoopteam (zie foto) is getraind om goed beslagen ten ijs te komen om de CRV-producten in deze landen te verkopen.

Met overmacht heeft Hilltop Tonka Lilac het algemeen kampioenschap veroverd tijdens Agriflanders in Gent. De Claynook Tonkadochter van Filip Maelfait uit Hulste overtuigde eerder op de dag al door het kampioenschap bij de jonge koeien op te eisen.

 

Februari 2019

CRV organiseerde een trainingsweek voor 35 buitenlandse distributeurs uit 20 landen in Nederland. Gezien het belang van China voor CRV werden de trainingen simultaan in het Chinees vertaald.

Koeien die in 2010 en 2011 als vaars met een AB-score voor algemeen voorkomen zijn ingeschreven, produceerden in hun leven gemiddeld ruim 38.500 kilo melk. Dat is ruim 18.000 kilo melk meer dan vaarzen die van de inspecteur minder dan 74 punten kregen.

jaarverslag 2018-2019

Maart 2019

Tijdens de jaarvergadering van de Turkse Holstein Associatie in Aydin heeft CRV een presentatie gehouden over haar fokprogramma en de Nederlandse veehouderijsector.

De studieverenigingen MRIJ Zuid en MRIJ Oost hebben Doortje 65 van de familie Van den Bosch uit het Brabantse Gassel uitgeroepen tot mrij-koe van het jaar 2019. De vierdekalfsdochter van de CRV-stier Dos 4 is een mrij-koe met een uitstekende melkproductie met zeer hoge gehalten. Ze produceerde in haar leven tot dusver meer dan 30.000 kilo melk met 4,82% vet en 3,94% eiwit, goed voor een gemiddelde lactatiewaarde van 115. Daarbij realiseerde ze een gemiddelde tussenkalftijd van 377 dagen.

CRV sponsort de tweede editie van het symposium ‘Rendement van fokken voor Levensduur’ van start. De vraag die deze dag centraal staat is: ‘Hoe kan fokkerij de levensduur van de Nederlandse melkveestapel verlengen?’.

 

April 2019

Met het ondertekenen van het convenant ‘Enterische emissies rundvee’ engageren zestien Vlaamse partners uit de rundveeketen zich om de methaanemissie door rundvee te verminderen. Ook genetica en selectie heeft een onderdeel in het convenant. Namens CRV ondertekende CEO Roald van Noort het convenant.

Na jarenlange afwezigheid nam Nederland deze keer weer deel aan de landencompetitie op het EK voor holsteins in Libramont. De juryleden waren duidelijk onder de indruk van de Nederlandse groepen, want bij zowel roodbont als zwartbont eindige Nederland op de derde plek. Onder leiding van hoofdinspecteur Gerbrand van Burgsteden heeft het Nederlandse team een buitengewone prestatie geleverd.

Via de SDDDC geeft CRV 4x per jaar een workshop op een melkveebedrijf in China. Tijdens deze workshops worden de onderwerpen fokdoel bepalen en stierselectie behandeld. Per keer zijn er tussen de 20 en de 30 deelnemers.

 

Mei 2019

jaarverslag 2018-2019CRV Tsjechië ontving de gouden medaille Animal Tech 2019 met de inzending van HerdOptimizer. Hiermee wint CRV voor de tweede keer op rij de gouden medaille. Uit de dertig inzendingen waren er 18 genomineerd, waarbij CRV de hoofdprijs in de wacht sleepte.

Door fokkerij vermindert de milieubelasting van de Nederlandse veehouderij jaarlijks met ongeveer één procent. Dit gebeurt echter zonder dat specifiek op milieukenmerken wordt geselecteerd. Dit blijkt uit een studie van Wageningen Livestock Research, waarin de onderzoekers keken naar de bijdrage van fokkerij aan het verminderen van de milieubelasting van de veehouderij. CRV zet hier ook op in door onder andere het fokken op voerefficientie, waardoor ook de milieubelasting terug gedrongen wordt.

Door fokkerij vermindert de milieubelasting van de Nederlandse veehouderij jaarlijks met ongeveer één procent. Dit gebeurt echter zonder dat specifiek op milieukenmerken wordt geselecteerd. Dit blijkt uit een studie van Wageningen Livestock Research, waarin de onderzoekers keken naar de bijdrage van fokkerij aan het verminderen van de milieubelasting van de veehouderij. CRV zet hier ook op in door onder andere het fokken op voerefficientie, waardoor ook de milieubelasting terug gedrongen wordt.

De meestverkochte stier in Brazilë is Julileu da Peça Rara, een Nelore-stier gecontracteerd door CRV Lagoa. Het Braziliaanse CRV-team verkocht 30.000 rietjes van deze stier.

jaarverslag 2018-2019

Nelorestier Julileu da Peça Rara, goed voor 30.000 rietjes

Juni 2019

De Coöperatie CRV is als partnerorganisatie toegetreden tot ZuivelNL, de ketenorganisatie voor de melkveehouderij- en zuivelsector in Nederland. ‘De Coöperatie CRV is een erkende stamboekorganisatie en draagt de verantwoordelijkheid voor de fokwaardeschatting. Hiermee voeren we taken uit die voor de ganse melkveehouderijsector van belang zijn. Het is goed dat we de invulling van deze taken nu binnen ZuivelNL ook met de sector kunnen afstemmen’, aldus Peter Broeckx, de voorzitter van Coöperatie CRV.

Op de NRM 2019 gaven de dochter- en themagroepen een mooi beeld van wat CRV-genetica kan betekenen! Naast dochtergroepen van Bouw Finder, Delta Fun P en Bouw Rocky toonde CRV een themagroep met Elite donoren en een themagroep van Bewezen koeien met hoge gehalten. Daarnaast heeft CRV ongeveer 375 buitenlandse klanten uit 35 landen ontvangen en voor hen bedrijfsbezoeken en een bezoek aan de NRM georganiseerd. CRV kijkt met tevredenheid terug naar deze mogelijkheid om haar relatie met deze klanten en de verkopen te versterken.

jaarverslag 2018-2019

CRV Tsjechië ontving de gouden medaille Animal Tech 2019 met de inzending van HerdOptimizer. Hiermee wint CRV voor de tweede keer op rij de gouden medaille. Uit de dertig inzendingen waren er 18 genomineerd waarbij CRV de hoofdprijs in de wacht sleepte.

CRV organiseerde de jaarlijkse Fleckviehdag 2019 in samenwerking met het Fleckvieh Stamboek, op het bedrijf van de familie Van Aalst in Varik. Tijdens de jaarlijkse Fleckviehdag wordt traditioneel de Fleckviehkoe van het jaar bekend gemaakt. Dit jaar ontstond een bijzondere situatie. De vakjury en de publieksjury waren het niet met elkaar eens, wat leidde tot twee winnaars. De hoofdprijs, een studiereis van twee personen naar het fleckviehgebied, aangeboden door CRV, hoeven de winnaars niet te delen.

De jongerenraden van CRV organiseerden jongerenavonden met twee verschillende thema’s: ‘een andere kijk op koeien’ en ‘is met minder voer dezelfde topproductie mogelijk?’

 

Juli 2019

CRV Tsjechië heeft HerdOptimizer holstein (de internationale versie van Fokken op Maat) geïntroduceerd in de markt om hun klanten nog beter te kunnen bedienen. De vervolgstap is HerdOptimizer voor het fleckviehras.

 

Augustus 2019

De Coöperatie Koninklijke CRV u.a. heeft als erkend stamboek de goedkeuring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangen op de fokprogramma’s van alle 21 rassen waarvoor dit in Nederland was aangevraagd. Dat betekent dat de stamboekerkenning van Coöperatie CRV voor deze 21 rassen onverkort van kracht blijft.

Bela Vista, het spermawinstation van CRV in Brazilie, produceerde dit jaar 2,6 miljoen rietjes. Dat is een miljoen meer dan het vorige jaar, het eerste jaar dat Bela Vista op de nieuwe locatie actief was.

CRV Ambreed vierde haar vijftigste verjaardag. Het doel van CRV Ambreed, sinds 2004 onderdeel van CRV, is het aanbieden van een alternatief voor de marktleider in Nieuw-Zeeland met makkelijke en efficiënte koeien door innovatie en ondernemerschap, aldus Angus Haslett, directeur van CRV Ambreed.

jaarverslag 2018-2019

De directie van CRV en een afvaardiging van de raad van commissarissen bezoeken het 50-jarige CRV Ambreed

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2018-2019’