Deelnames aan diensten en producten CRV

NEDERLAND VLAANDEREN
KUNSTMATIGE INSEMINATIE* KUNSTMATIGE INSEMINATIE*
inseminaties

1.125.330

inseminaties

204.134

inseminaties dhz

1.453.434

inseminaties dhz

287.815

totaal inseminaties

2.579.764

totaal inseminaties

491.949

VEEMANAGER VEEMANAGER
deelnemende bedrijven

9.141

deelnemende bedrijven melkvee

707

deelnemende bedrijven vleesvee

169

MELKPRODUCTIEREGISTRATIE MELKPRODUCTIEREGISTRATIE
deelnemende bedrijven

12.178

deelnemende bedrijven

1.958

bemonsterde koeien

1.302.042

bemonsterde koeien

201.768

monsternames door monsternemers

36.988

monsternames door monsternemers

8.950

monsternames in eigen beheer

76.633

monsternames in eigen beheer

8.593

vet- en eiwitmonsters

10.614.444

vet- en eiwitmonsters

1.524.086

REGISTRATIE REGISTRATIE
stamboekbedrijven

16.932

deelnemende bedrijven

2.731

overige bedrijven

9.431

geregistreerde dieren

422.214

totaal

26.363

stamboekrunderen

2.260.975

BELGISCH-WITBLAUWRAS
overige runderen

731.401

stamboekinschrijvingen

3.201

totaal

2.992.376

stamboekbedrijven

21.292

BEDRIJFSINSPECTIE BEDRIJFSINSPECTIE
bedrijven bedrijfsinspectie melkvee

4.959

bezoeken bedrijfsinspectie melkvee

1.102

exterieurbeoordelingen melkvee

123.588

exterieurbeoordelingen melkvee

21.292

SDVR**
verkoop SDVR-sperma

3.765

*inseminaties uitgevoerd en/of geregistreerd door CRV
**Studie- en Documentatiecentrum voor Vlaamse Rundveerassen
Meer gegevens over de informatieverwerving en -verwerking zijn terug te vinden in de CRV-jaarstatistieken, elders op deze website


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2020-2021’