Kengetallen coöperatie CRV u.a.

ALGEMEEN 2021-2022 2020-2021
aantal leden in Nederland en Vlaanderen 20621 21442
RESULTAAT (geconsolideerd)
netto-omzet (x € 1 mln) 179.5 173.4
bedrijfsresultaat (x € 1 mln) 1.6 -0.1
nettoresultaat (x € 1 mln) 0.7 0.4
BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln) 93 90.9
balanstotaal (x € 1 mln) 134.6 129.5
solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) 69 0.7
kasstroom (x € 1 mln) 2 2.1

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2021-2022’