Deelnames aan diensten en producten CRV

NEDERLAND VLAANDEREN
KUNSTMATIGE INSEMINATIE* KUNSTMATIGE INSEMINATIE*
inseminaties

1.711.613

inseminaties

210.247

inseminaties dhz

1.317.808

inseminaties dhz

212.200

totaal inseminaties

3.029.421

totaal inseminaties

423.200

VEEMANAGER VEEMANAGER
deelnemende bedrijven

9.442

deelnemende bedrijven melkvee

534

deelnemende bedrijven vleesvee

146

MELKPRODUCTIEREGISTRATIE MELKPRODUCTIEREGISTRATIE
deelnemende bedrijven

14.179

deelnemende bedrijven

2.292

bemonsterde koeien

1.427.115

bemonsterde koeien

180.873

monsternames door monsternemers

62.408

monsternames door monsternemers

11.394

monsternames in eigen beheer

76.062

monsternames in eigen beheer

8.291

vet- en eiwitmonsters

12.161.172

vet- en eiwitmonsters

1.329.127

REGISTRATIE REGISTRATIE
stamboekbedrijven

19.267

deelnemende bedrijven

3.162

overige bedrijven

10.865

geregistreerde dieren

446.364

totaal

30.132

stamboekrunderen

2.715.937

BELGISCH-WITBLAUWRAS
overige runderen

599.879

stamboekinschrijvingen

3.259

totaal

3.315.816

stamboekbedrijven

251

BEDRIJFSINSPECTIE BEDRIJFSINSPECTIE
bedrijven bedrijfsinspectie melkvee

6.318

bezoeken bedrijfsinspectie melkvee

1.374

exterieurbeoordelingen melkvee

187.528

exterieurbeoordelingen melkvee

24.580

SDVR**
verkoop SDVR-sperma

5.165

*inseminaties uitgevoerd en/of geregistreerd door CRV
**Studie- en Documentatiecentrum voor Vlaamse Rundveerassen
Meer gegevens over de informatieverwerving en -verwerking zijn terug te vinden in de CRV-jaarstatistieken op de CRV-website

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2015-2016’