Jaar in beeld: 2016-2017

September 2016

In een tijd waarin efficiënt en economisch produceren binnen milieunormen centraal staat, introduceert CRV een grensverleggend nieuwe dienstverlening: Fokken op Maat. Een pakket waarmee veehouders een (te) hoge veebezetting tegen kunnen gaan en meer grip krijgen op resultaat.
De kern van Fokken op Maat is dat veehouders het DNA laten analyseren van de vrouwelijke kalveren die op het bedrijf worden geboren. Op basis hiervan kunnen zij scherper selecteren in hun jongvee. Hierdoor daalt de jongveebezetting en stijgt het niveau van de veestapel. Bovendien kunnen er bij pinken en melkvaarzen betere paringen worden gemaakt, omdat er meer informatie beschikbaar is over de genetische aanleg van de dieren.

Voor eerst organiseren CRV en het Vlaams stamboek Belgisch witblauw een jurydag Belgisch witblauw. Daarbij wil het stamboek alle Vlaamse juryleden en vleesveehouders die willen kennis maken met het jureren, bij elkaar brengen en het jureren zoveel mogelijk uniformeren.

Oktober 2016

Het meestgebruikte systeem voor mineralenmanagement in Nederland, CRV Mineraal, werd in oktober in een compleet vernieuwde versie gelanceerd. Een belangrijke verbetering is dat veehouders en adviseurs nu veel meer vooraf hun mineralenstromen kunnen sturen in plaats van achteraf te reageren.
Door het opstellen van een voortschrijdend plan met CRV Mineraal is de hoeveelheid af te voeren mest precies bekend. Veehouders en adviseurs kunnen het effect van bepaalde bedrijfsbeslissingen hierop van tevoren doorrekenen. Voorbeelden hiervan zijn veranderingen in het areaal, het gewas op de percelen en veranderingen in de (jong)veebezetting.

In Nederland laten de CRV-jaarstatistieken zien dat de gemiddelde omvang van een Nederlands melkveebedrijf in 2015-2016 voor het eerst boven de 100 koeien ligt. De productie per koe steeg hier met 290 kg per koe en de levensproductie van de afgevoerde koeien nam toe tot 30.967 kg.
De vruchtbaarheid van de koeien laat een positieve ontwikkeling zien. Voor het derde achtereenvolgende jaar daalde de tussenkalftijd. Deze bedraagt nu 413 dagen. De cijfers hebben betrekking op het eerste volledige boekjaar na afschaffing van het melkquotum. Bekijk hier de uitgebreide toelichting.

In Vlaanderen tonen de CRV-jaarstatistieken dat de gemiddelde omvang van een Vlaams melkveebedrijf versneld gegroeid is en nu op 77 koeien ligt. De productie per koe steeg met 323 kg per koe en de levensproductie van de afgevoerde koeien nam toe tot 28.117 kg melk. De vruchtbaarheid van de koeien laat een positieve ontwikkeling zien. Voor het tweede achtereenvolgende jaar daalde de tussenkalftijd. Deze bedraagt nu 414 dagen. Bekijk hier de uitgebreide toelichting.

November 2016

EuroTier 2016 in Hannover bereikte een recordaantal beursbezoekers van meer dan 160.000. CRV presenteerde zich daar met de lokale vestiging CRV Duitsland en met de internationale exportactiviteiten. In het bijzonder was er veel aandacht voor de Better Life-getallen voor gezondheid en efficiëntie en voor de door CRV samengestelde dochtergroep van G-Force.
De G-Force-dochters spraken aan door hun grootte en lengte, melkdrang en achteruiers.
Bekijk hier het nieuwsbericht over G-Force op EuroTier.

De CRV-Boerindag op dinsdag 1 en 8 november trok in totaal 475 boerinnen, 235 in het Friese Joure en 240 in Giessenburg. Het was een dag door en voor vrouwen. Geboeid luisterden ze naar de verhalen van de deelnemers aan de talkshow: FEMtalk. Stuk voor stuk sterke vrouwen die hun eigen pad uitstippelen. Daarnaast waren de vele workshops die werden aangeboden volledig volgeboekt.

December 2016

Op 10 december tijdens de HHH-Show in Zwolle zag het publiek een mooie dochtergroep van Vekis Chevrolet. Tijdens dit tweedaagse evenement werden zes dochters van de CRV-stier getoond op stand en in de ring. De internationaal benutte stiervader Chevrolet liet in de Zwolse IJsselhallen fraai geuierde vaarzen zien die de productie moeiteloos aankunnen.
De dochtergroep van Chevrolet werd ook op video vastgelegd.

Fokken op efficiëntie loont. In een onderzoek maakte CRV een vergelijking tussen de 25% laagst en 25% hoogst scorende koeien voor het kenmerk Better Life Efficiëntie. De hoogst scorende groep scoort beter qua levensduur en melkproductie. Hierdoor hebben ze een hogere levensproductie en is er minder jongvee nodig voor vervanging. Doorvertaald naar een bedrijf van 100 melkkoeien zal het bedrijf met hoog scorende koeien voor Better Life Efficiëntie veel betere economische resultaten halen dan het bedrijf met de laag scorende koeien. Het verschil kan oplopen tot een bedrag van meer dan € 40.000 per jaar. Ook produceert het hoog scorende bedrijf minder fosfaat, wat met name in de Nederlandse omstandigheden gunstig is.

Op de Chinese tv is een meerdelige documentaire vertoond met als titel ‘A Dairy Kingdom with A Full Industry Chain’. CRV heeft actief aan deze documentaire bijgedragen.

Januari 2017

Het CRV-Event tijdens de landbouwshow Agriflanders in Gent 2017 trok veel bekijks. Naast de elitekeuringen voor holstein en bwb organiseerde CRV het programma ‘Ondernemen met dna’. Een programma waarin veehouders werden meegenomen in de meerwaarde van het laten analyseren van het dna van hun jongvee (Fokken op Maat). Daarnaast konden toeschouwers dochters bekijken van actuele holsteinstieren en Belgisch witblauwe stieren. Van vijf holsteinstieren werd een volwaardige dochtergroep getoond. Dat waren: Danno, Stellando, Deputy, G-Force en Colorado.
Bekijk hier de sfeervideo van het CRV-Event.

De elite-keuring Belgisch witblauw tijdens het CRV-Event kent de grootste response sinds lang, zowel in aantal deelnemende veehouders, als naar aantal opgegeven dieren (134 dieren). Uiteindelijk resulteert dit in 42 deelnemende vleesveehouders met een totaal van 105 dieren. Dat zijn 8 bedrijven meer dan vorig jaar en maar liefst 38 dieren meer dan vorige editie.

CRV keert een ledenvoordeel van 1,9 miljoen euro uit aan de leden in Nederland en Vlaanderen. Het ledenvoordeel is te danken aan de positieve financiële resultaten in het voorgaande boekjaar 2015-2016. De rundveehouderij verkeerde dat jaar in binnen- en buitenland in zwaar weer als gevolg van de lage melk- en vleesprijzen. Maar door de afschaffing van het melkquotum in 2015 steeg het aantal koeien met name in de Nederlandse thuismarkt fors. Mede door dit grotere marktvolume kon CRV het boekjaar met positieve resultaten afsluiten.

De coöperatie CR Delta u.a. (Nederland) en de vereniging VRV vzw (Vlaanderen) zijn op 17 januari gefuseerd tot één coöperatie, die onder de naam  Coöperatie CRV u.a. verdergaat. Door de fusie ontstaat een sterke coöperatie met ruim 25.000 Nederlandse en Vlaamse leden, die richting de toekomst efficiënt en slagvaardig kan opereren. CR Delta en VRV besloten in 2001 om intensief samen te werken op het gebied van de veeverbetering. De fusie van beide organisaties is een bekroning op deze samenwerking, waarbij de Nederlandse en Vlaamse leden, ieder met hetzelfde stemrecht, lid zijn van ‘hun’ CRV. Het Nederlands Koninklijk Huis heeft aan CRV u.a. toestemming verleend om het predicaat Koninklijk te voeren. Daarmee is de officiële naam van de coöperatie nu Coöperatie Koninklijke CRV u.a.
Lees hier het uitgebreide bericht over de fusie.

Februari 2017

De raad van commissarissen van CRV Holding heeft per 1 februari 2017 Huib Jan Krasenberg benoemd als directielid van CRV. Hij wordt in die positie verantwoordelijk voor de businessunit West-Europa inclusief Marketing. Met de benoeming van Huib Jan Krasenberg borgt de raad van commissarissen van CRV rechtstreekse aansturing van de businessunit West-Europa door de hoofddirectie. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de strategie om de coöperatieve aspecten van CRV duidelijker naar voren te laten komen.

CRV biedt aan veehouders in Vlaanderen de mogelijkheid om voortaan de facturen van CRV digitaal te ontvangen. Een digitale factuur heeft veel voordelen. Zo wordt er minder papier verbruikt en zijn digitale facturen eenvoudig te archiveren.

Maart 2017

In Nederland wordt op 1 maart de zogenoemde gve-reductieregeling van kracht. Melkveebedrijven die meer grootvee-eenheden (gve) hebben dan het referentieaantal op 2 juli 2015, moeten in 2017 gefaseerd terug naar dit referentieaantal. Niet-grondgebonden bedrijven moeten bovendien nog eens 4 procent extra aan gve verminderen. De maatregel heeft grote invloed op het aantal melkkoeien en jongvee in Nederland. Het aantal gve daalt uiteindelijk met circa 160.000.

De rascommissie legt de laatste hand aan een toekomstvisie voor het Belgisch witblauw ras. In opdracht van de raad van bestuur van CRV Vlaanderen vzw heeft de rascommissie een ambitie voor het Belgisch-witblauwras neergeschreven. Met deze toekomstvisie wil de rascommissie Belgisch witblauw het belang en de kracht van het Belgisch-witblauwras een gezicht geven, onderbouwd met feiten uit diverse onderzoeken.

Uit een foktechnische analyse blijkt het streven naar een hoog kwaliteitsniveau bij CRV. De top-500 voor NVI, van kalveren geboren in 2016 in Nederland en Vlaanderen, werd nader onderzocht. Uit de analyse blijkt dat 38% van deze groep kalveren op Delta Satelliet-bedrijven staat. Dit zijn bedrijven die embryo’s aankopen uit het CRV-fokprogramma. Nog eens 24% van de onderzochte kalveren staat bij CRV als onderdeel van de Delta Nucleus binnen het CRV-fokprogramma. De resterende 38% van de top-500 kalveren staat verspreid over overige bedrijven.

CRV heet twee nieuwe melkveebedrijven welkom als CRV-testbedrijven. Met de bedrijven van Arjan en Saskia van Erp te Midwolda en de familie Van Berkum uit Elahuizen heeft CRV nu in totaal negen testbedrijven. Op de testbedrijven bewijzen de Delta-vaarzen uit het CRV-fokprogramma zich in de praktijk. Voor de regionale spreiding van alle testbedrijven werd bewust gezocht naar bedrijven in Groningen en Friesland. Zo hebben CRV-leden de gelegenheid om via excursies testvaarzen te bekijken op een testbedrijf in de eigen regio.

 

Veeteelt en VeeteeltVlees, de ledenbladen van CRV verschijnen in een nieuwe vorm. Met een groter formaat, veel sprankelende fotografie en met de vakinhoudelijke kennis die lezers gewend zijn, hebben veehouders hiermee een vakblad in huis dat hen ondersteunt in hun bedrijfsvoering.

April 2017

De behoefte aan scherpe jongveeselectie en betere paringen blijkt groot te zijn. Sinds 1 december 2016 noteerde CRV 1000 nieuwe deelnemers aan Fokken op Maat in Nederland en Vlaanderen. Het aantal veehouders dat DNA-analyses laat uitvoeren op hun jongvee groeit daarmee sneller dan verwacht. Met de nieuwe Fokken op Maat-deelnemers komt het aantal melkveehouders dat door CRV op structurele basis hun jongvee laat merkertesten, op meer dan 1400 te liggen. De 1000e deelnemer aan Fokken op Maat is de familie Waterink in Anevelde. Veehouder Henk Waterink: ‘We vinden het belangrijk dat je vee hebt waarmee je verder kunt. Het is dan jammer als daar een misser tussen zit, daar is een kalf te duur voor. Eigenlijk is Fokken op Maat een manier om duurzaam met je jongvee om te gaan.’

CRV Ambreed lanceert LowN-stieren, stieren die een lage stikstofuitstoot vererven. Hiermee komt in Nieuw-Zeeland de conversatie op gang over de nuttige rol van fokkerij in de opbouw van een duurzame melkveesector.

Mei 2017

De partners in de Stichting SmartDairyFarming (SDF) – CRV, Agrifirm en FrieslandCampina – richten samen met LTO Nederland en EDI-Circle per 1 juli de coöperatieve Datahub (nu: JoinData) op. JoinData gaat in de toekomst het transport van data vanaf het boerenerf naar applicatieleveranciers en omgekeerd mogelijk maken. Via een machtigingenregister bepaalt de boer dan wie er gebruik mag maken van zijn data en waarvoor.

De vernieuwde stierenstal in Harfsen wordt in gebruik genomen. Eerder in het jaar werd ook de stierenlocatie in Giekerk gerenoveerd. Beide locaties voldoen aan de strengste eisen wat betreft dierwelzijn en veterinaire veiligheid. De stierlocaties in Giekerk en Harfsen zijn aangewezen als key-locaties in Nederland. Het aantal benodigde stierplaatsen is de afgelopen jaren gedaald als gevolg van de succesvolle implementatie van genoomselectie en, als gevolg daarvan, de strenge selectie voordat de stieren daadwerkelijk op stal komen te staan bij CRV. Om die reden is in mei 2017 de stierlocatie in Beers gesloten.
Bekijk hier de video over de renovaties.

In Brazilië heeft CRV de nieuwbouw van Central Bela Vista geopend. Dit is het spermawinstation waar CRV sinds 2011 eigenaar van is. Central Bela Vista produceert hoogkwalitatief sperma van zowel CRV-stieren (van CRV Lagoa) als van stieren van derden. Het gaat hier om sperma van zowel melkvee- als vleesveerassen. Het nieuwe Central Bela Vista is gebouwd op een hoogte van circa 1000 meter boven zeeniveau. Dit heeft als belangrijk voordeel dat de stieren in een relatief koel klimaat worden gehuisvest, wat goed is voor de spermakwaliteit. Bij de nieuwbouw van deze zeer moderne locatie is verder veel aandacht geschonken aan welzijn en veterinaire veiligheid. In 2016 produceerde Central Bela Vista 1,6 miljoen rietjes sperma. Het is de bedoeling om deze productie richting de toekomst verder op te voeren. Bekijk hier de sfeerimpressie van de nieuwe locatie.

 

Juni 2017

In samenwerking met het Braziliaanse onderzoeksinstituut Embrapa en Zoëtis ontwikkelt CRV Lagoa een genoomtest voor het girolando-ras.

Een succesvolle NRM op 30 juni en 1 juli 2017 in Zwolle. CRV ontving duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Meer dan 25 nationaliteiten waren aanwezig, waaronder bezoekers uit landen als India, Chili, Canada, Rusland, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Spanje en Zambia. Zij bezochten zowel de NRM als veehouderijbedrijven om nakomelingen van CRV-stieren te bewonderen.
Onder het thema: ‘Better Cows l Better Life’ toonde CRV voor het eerst een groep van zes Delta- en particuliere embryodonoren. Het ging om dieren met een hoge genetische aanleg, die binnen het CRV-fokprogramma zijn benut. Daarnaast liet CRV zes dochtergroepen zien die de gezondheid en efficiëntie van de veestapel verhogen.

Juli 2017

Gerbrand van Burgsteden (42) is per 1 juli benoemd tot hoofd Stamboek en Registratie. Hij volgt Arie Hamoen op, die eind augustus met pensioen gaat. Als hoofd Stamboek en Registratie gaat Van Burgsteden leidinggeven aan het team van inspecteurs en vervult hij de rol van hoofdinspecteur.

Augustus 2017

CRV Lagoa demonstreert tijdens de grote landbouwbeurs Agroleite in het Braziliaanse Castrolando de nieuwe Cow Info App. Het betreft een app waarmee veehouders met de mobiele telefoon, zonder extra computer, hun veestapel kunnen managen.

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2016-2017’