Deelnames aan diensten en producten CRV

NEDERLAND 2021-2022 VLAANDEREN 2021-2022
KUNSTMATIGE INSEMINATIE* KUNSTMATIGE INSEMINATIE*
inseminaties 1406700 inseminaties 193730
inseminaties dhz 1447933 inseminaties dhz 282713
totaal inseminaties 2854633 totaal inseminaties 476443
MELKPRODUCTIEREGISTRATIE MELKPRODUCTIEREGISTRATIE
deelnemende bedrijven 11780 deelnemende bedrijven 1890
bemonsterde koeien 1301151 bemonsterde koeien 201467
monsternames door monsternemers 33065 monsternames door monsternemers 8363
monsternames in eigen beheer 74530 monsternames in eigen beheer 8334
vet- en eiwitmonsters 10394824 vet- en eiwitmonsters 1501645
REGISTRATIE REGISTRATIE
stamboekbedrijven 16322 deelnemende bedrijven 2731
overige bedrijven 9150 geregistreerde dieren 408668
totaal 25472
stamboekrunderen 2302884 BELGISCH-WITBLAUWRAS
overige runderen 742268 stamboekinschrijvingen 2605
totaal 3045152 stamboekbedrijven 171
BEDRIJFSINSPECTIE BEDRIJFSINSPECTIE
bedrijven bedrijfsinspectie melkvee 4634 bezoeken bedrijfsinspectie melkvee 937
exterieurbeoordelingen melkvee 118537 exterieurbeoordelingen melkvee 19716
SDVR**
verkoop SDVR-sperma 4150

*inseminaties uitgevoerd en/of geregistreerd door CRV
**Studie- en Documentatiecentrum voor Vlaamse Rundveerassen
Meer gegevens over de informatieverwerving en -verwerking zijn terug te vinden in de CRV-jaarstatistieken op de CRV-website

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2021-2022’