Coöperatie CRV u.a. enkelvoudige winst- en verliesrekening

Enkelvoudige winst-en verliesrekening Coöperatie CRV U.A.

2017-2018
(x € 1.000)

2016-2017
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
beheer

1.584

1.630

netto-omzet

1.584

1.630

BEDRIJFSLASTEN
personeelskosten

443

434

overige bedrijfskosten

983

1.094

totaal bedrijfslasten

1.426

1.528

bedrijfsresultaat

159

102

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten, lasten, saldo

9

1

resultaat deelneming CRV Holding bv

4.148

4.098

totaal diverse resultaatcomponenten

4.157

4.099

resultaat voor belastingen

4.316

4.201

belastingen

-42

-32

resultaat na belastingen

4.274

4.169

 


 Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2017-2018’