Voorwoord van de voorzitter Wietse Duursma

Het boekjaar 2021-2022 werd getekend door de veranderingen waar we in de wereld, in onze thuismarkt en in onze eigen organisatie mee bezig zijn. De invloed van de COVID-19-pandemie is langzaamaan vervaagd en CRV functioneert weer als vanouds.

Wietse Duursma

De exportmogelijkheden kwamen weer wat op gang, maar reisbeperkingen naar sommige markten speelden nog zeker mee. De ontwikkelingen in Oekraïne waren niet voorzien en hebben stevige impact op energie- en voedselvoorzieningen wereldwijd en daarmee ook op de ontwikkelingen voor CRV, waarbij exportmarkten dicht gingen en nieuwe gezocht worden.

Dichter bij huis in onze thuismarkt waren de invloeden van die wereldwijde veranderingen duidelijk merkbaar. Forse kostenstijgingen in met name energie, diesel en kunstmest, al snel gevolgd door hogere grondstof- en voedselprijzen zorgden voor een hoge kostprijs, die gelukkig gecompenseerd werd door goede opbrengsten voor vlees en melk.

Het perspectief op de boerenbedrijven is daarmee vanuit marktontwikkelingen verbeterd ten opzichte van het jaar ervoor. Naast deze nieuwe realiteit is een andere trend wereldwijd de toenemende focus op milieu en dierwelzijn. In Nederland en Vlaanderen blijft er grote onzekerheid over de opgaves rondom stikstof, waterkwaliteit en klimaat. Ook in landen om ons heen zien we deze ontwikkeling, waarbij ook dierwelzijn meer dan ooit onder de aandacht is gekomen.

Voor CRV is dit enerzijds de bevestiging dat we goed zitten met onze oplossingen die bijdragen aan gezonde dieren die langer leven en produceren met een lagere ecologische voetafdruk. Onze fokprogramma’s zijn meer dan ooit goed gepositioneerd en sluiten aan bij onze focus op gezondheid en efficiëntie, waarbij nog steeds stappen worden gezet rondom voer- en methaanefficiëntie. Anderzijds vraagt het veel van onze organisatie, omdat de roep om oplossingen sneller komt dan we soms aankunnen. Hierbij vragen met name de transitie van VeeManager en de verhuizing van ons kantoor in Arnhem veel van onze mensen.

Boekjaar 2020-2021 startten Angus Haslett als CEO en Egon Verheijden als CFO, het afgelopen boekjaar hadden ze gelukkig meer mogelijkheden, nadat de lockdownperiodes voorbij waren. Dit was ook het eerste jaar in de driejaarsstrategie waarin hard gewerkt werd om CRV ook met de bijkomende uitdagingen op koers te houden. Naast de wereldwijde veranderingen, waarbij ook zeker de grote vraag naar gesekst sperma moet worden genoemd, en de uitdagingen rondom VeeManager, onze verhuizing en aantal grote IT-projecten wordt vooral gewerkt om de toenemende kosten voor ontwikkeling en technologie te verlagen en maximale dekking te vinden voor die kostbasis. Meer dan ooit staat hierbij de ontwikkeling van onze mensen centraal en is CRV bezig te zorgen dat ze succesvol kunnen zijn in de markt.

De samenstellingen van de RvC en het hoofdbestuur hebben het voorbije jaar wijzigingen ondergaan. In de zomer van 2022 is afscheid genomen van Fons Kersten en Sjoerd Schaap en zijn Wanda Verdonck en Tineke Vermeulen-Rehorst toegetreden tot het bestuur.

We kijken over het algemeen licht tevreden terug op het jaar dat CRV heeft afgesloten met een positief nettoresultaat van 579.000 euro. Een periode waarin veel is veranderd in de wereld om ons heen en CRV beseft zelf ook te moeten veranderen. Deze uitdaging is groot en de verandering gaat niet gauw snel genoeg. Anderzijds toch licht tevreden, we zijn er nog lang niet, maar mogen trots zijn dat ondanks de uitdagingen het proces tot veranderen in volle gang is, waarbij we volop door investeren in het belang van onze leden en we zelfs nog een bescheiden winst kunnen uitkeren.

Ik wens u veel leesplezier in dit jaarverslag.

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2021-2022’