Kengetallen CRV Holding BV (na ledenvoordeel)

ALGEMEEN

2020-2021

2019-2020

medewerkers (fulltime; gemiddeld)

1.364

1.367

RESULTAAT
netto-omzet (x € 1 mln)

169,65

168,4

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

-0,6

0,4

resultaat na belastingen (x € 1 mln)

0,1

0,3

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

86,6

83,4

balanstotaal (x € 1 mln)

129,7

120,9

solvabiliteit (%)

67%

69%

kasstroom (x € 1 mln)

3.1

1.1


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2020-2021