Voorwoord van de voorzitter Peter Broeckx

Het boekjaar 2019-2020 is voor CRV om meerdere redenen een heel bijzonder jaar geworden. Dat de hoofdoorzaak de uitbraak van de COVID-19 pandemie is, verbaast niemand; ook CRV is daaraan niet ontsnapt.

Bij aanvang van het boekjaar kon niemand vermoeden dat we ons een aantal maanden later in een totaal andere wereld zouden begeven. Een wereld van lockdown en van een stilvallende globale economie.

Maar ook een wereld van een nooit eerder geziene flexibiliteit.

Mooi om te ervaren hoe flexibel de CRV-medewerkers zich hebben opgesteld om zo goed en zo kwaad als mogelijk alles te laten doordraaien, zodat leden en klanten verder een beroep op CRV konden blijven doen.

Virtueel overleg en communicatie heeft door COVID-19 definitief zijn intrede gedaan. Deze communicatievormen zullen voor klantcontacten en vergaderingen blijvend deel uitmaken van het bedrijfsleven. Al blijft het wegvallen van de vele bijeenkomsten een gemis. Zeker in een coöperatie waarin het verenigingsgedeelte een niet te onderschatten onderdeel is van wie we zijn als organisatie.

Door COVID-19 zijn alle voedselketens verstoord geraakt. Het effect op het individuele boerenbedrijf laat zich raden. De zuivelgrondstoffennoteringen blijven op een zeer laag niveau. Onze vleesveehouders ervaren dat een veranderend consumptiepatroon ook een positief effect kan opleveren. Het kwaliteitsrundsvlees kreeg een betere waardering door de toegenomen thuisconsumptie. Eindelijk!

Naast deze economische realiteit kunnen we in Nederland niet om de stikstofproblematiek heen. Stikstof is misschien wel het meest gebruikte woord in de agrarische sector in Nederland. De onzekerheid die dat met zich meebrengt voor de toekomst van de rundveehouderij en dus voor CRV, valt niet te onderschatten.

Eerlijkheidshalve moet geconstateerd worden dat de vele inspanningen naar minder emissies zwaar ondergewaardeerd worden. De maatschappelijke acceptatie ten aanzien van een belangrijke economische sector zien we verder afnemen en de druk zien we verder toenemen.

Zoals altijd blijven we bij onze corebusiness, oplossingen aanbieden aan onze leden en klanten waar ook ter wereld om te kunnen werken aan de continuïteit van hun bedrijf.

De vorig jaar opgestarte investering in het meten van voerefficiëntie is dit jaar op volle snelheid gekomen. Het minste wat we kunnen zeggen, is dat de eerste resultaten veelbelovend zijn. De potentiële bijdrage van genetica aan een melkveehouderij met minder emissies is daarmee meer dan aangetoond en is beschikbaar als managementondersteuning.

Ook om een heel andere reden was 2019-2020 voor CRV een bijzonder jaar. Na dertien jaar het beste van zichzelf gegeven te hebben voor de organisatie, heeft Roald van Noort als algemeen directeur de leiding overgedragen aan Angus Haslett.

Roald van Noorts visie op de rundveehouderij en de rundveeverbeteringssector hebben CRV gemaakt tot de organisatie die het vandaag is: een internationaal opererende veeteeltorganisatie, die volop investeert en innoveert, die als financieel gezonde organisatie klaarstaat om de toekomst in te gaan. Een toekomst die gedreven wordt door innovatie en de daarbij behorende innovatiekracht. Verder hebben in het boekjaar 2019-2020 ook Joop Kersten (financieel directeur) en Huib Jan Krasenberg (operationeel directeur) afscheid genomen.

Met het benoemen van Angus Haslett, die voorheen directeur was van de businessunit Oceanië, is bewust gekozen voor een interne opvolging. Kennis van de sector is nu van cruciaal belang. De benoeming is evenzeer een bevestiging van de ambitie van CRV als een internationale speler.

Per 1 september 2020, aan het begin van het nieuwe boekjaar, is Egon Verheijden aangetreden als financieel directeur. Daarmee is het directieteam opnieuw op volle kracht en klaar om samen met het managementteam de lijnen uit te zetten voor de komende jaren.

Bij mij leeft er een algemeen tevredenheidsgevoel dat we dit tumultueuze jaar op budget hebben kunnen afsluiten, waarbij er naast weer opnieuw zware R&D-inspanningen een mooi positief nettoresultaat kan gepresenteerd worden van € 498.000.

Ik wens u veel leesplezier in dit jaarverslag.

Peter Broeckx | voorzitter Coöperatie CRV u.a.

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2019-2020’