CRV Vlaanderen vzw resultatenrekening

2019-2020
(x € 1.000)

2018-2019
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
informatieverwerving

4.122

4.183

SDVR

62

64

totaal omzet derden

4.184

4.247

interne bijdragen

48

48

totaal netto-omzet

4.232

4.295

subsidies

933

959

totaal bedrijfsopbrengsten

5.165

5.254

BEDRIJFSLASTEN
inkopen

-11

-6

productiekosten

-843

-805

personeelskosten

-2.175

-2.120

overige bedrijfskosten

-141

-282

bijdragen aan CRV

-1.994

-1.984

totaal bedrijfslasten

-5.164

-5.197

bedrijfsresultaat

1

57

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
diverse baten en lasten

0

0

resultaat voor belastingen

1

57

belastingen

0

0

resultaat na belastingen

1

57


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2018-2019’