CRV Holding bv financiële kerncijfers

CRV Holding BV financiële kerncijfers

2016-2017
(x € 1.000)
2015-2016
(x € 1.000)
2014-2015
(x € 1.000)
2013-2014
(x € 1.000)
2012-2013
(x € 1.000)
netto-omzet vóór ledenvoordeel

171.901

170.244

176.663

170.955

168.458

ledenvoordeel

-4.098

-1.941

-3.118

-3.369

-517

netto-omzet na ledenvoordeel

167.803

168.303

173.515

167.586

167.941

operationeel resultaat (incl. boekwinsten)

10.136

6.991

10.693

6.645

3.900

amortisatie goodwill, impairments en herstructurering

347

-3.249

-3.330

-3.011

-3.086

ledenvoordeel

-4.098

-1.941

-3.118

-3.369

-517

bedrijfsresultaat

6.385

1.801

4.245

265

297

resultaat na belasting

4.098

1.940

3.118

3.369

518

eigen vermogen

82.804

79.481

75.454

76.028

71.773

balanstotaal

121.792

119.884

111.032

111.983

108.498

werkkapitaal (inclusief liquide middelen)

33.926

39.982

39.912

36.251

26.501

liquiditeit

1,98

2,16

2,26

2,14

1,85

solvabiliteit

68%

66%

68%

68%

66%

Bovenstaande tabel geeft de ontwikkeling van CRV weer over de afgelopen vijf boekjaren. Voor een goede vergelijking zijn de kerncijfers in- en exclusief ledenvoordeel en amortisatie van goodwill weergegeven. Goodwill is bij een overname de meerwaarde van een onderneming boven het nettovermogen. De afschrijving van goodwill heet amortisatie.

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2016-2017’