Kengetallen CRV Holding BV (na ledenvoordeel)

ALGEMEEN 2021-2022 2020-2021
medewerkers (fulltime; gemiddeld) 1308 1364
RESULTAAT
netto-omzet (x € 1 mln) 175,22 196,56
bedrijfsresultaat (x € 1 mln) 1,4 -0,6
resultaat na belastingen (x € 1 mln) 0,6 0,1
BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln) 88,5 86,6
balanstotaal (x € 1 mln) 134,4 129.7
solvabiliteit (%) 66% 31768
kasstroom (x € 1 mln) -4,0 3,1

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2021-2022